Vallorianská legenda

Z Elvenar Wiki CZ
Jump to navigation
Mainhall overview.png Worker-hut.png Basic.png Streets.png Military.png Goods.png Culture.png AncientWonder.png Guestrace.png Expansion.png
Jít zpět na: Přehled budov
Přehled kapitol
Dwarvesbannerteck.png

Portál do minulosti

Fairiesbannerteck.png

Květy příslibu

Orcs&Goblinsbannerteck.png

Bahno a houbičky

TTFlags.png

Původní obyvatelé kontinentu

SRCbanner.png

Elvarianská kouzelnická společnost

G6flag.png

Půlčíci

Gr7flag.png

Elementálové

Gr8flag.png

Amuni

GR9flag.png

Konstrukti

Gr10flag.png

Elvenarové

Gr11flag.png

Ambasády

Gr12flag.png

Obchodníci z Unuru

Gr13flag.png

Týmový duch

Gr14flag.png

Pomsta vyhnanců

Gr15flag.png

Síla hudby

Gr16flag.png

Vallorianská legenda


Vallorianská legenda

Mainbanner ch21.png


Hlava pirátského cechu kapitán Bonkers zaplatil prohlídku a chlubí se, že objevil dosud neznámý obrovský ostrov přeplněný vzácnými poklady. Nabízí tajemné perly, které tam nalezl a o kterých tvrdí, že svému majiteli přinesou blahobyt. Zatímco váš průvodce je poněkud skeptický a nákup předmětů neznámého původu nedoporučuje (vědom si toho, že piráti mají tendenci krást věci), váš obchodník je doslova unesen a snaží se každého přesvědčit, aby byla nabídka přijata. Tímto je objevena "prosperita", jako nové měřítko (vedle kultury) rozvoje vašeho města! Ačkoli nikdo zatím přesně neví, k čemu to může být dobré – zajisté to zní dobře, prosperovat, že?

Jen co kapitán Bonkers odplul, zaútočila na město armáda orků jedoucích na dracích, včetně rozzuřené orčí bojovnice. Ukázalo se, že právě jejímu kmeni kapitán Bonkers perly uloupil, a oni jej sledovali až do vašeho města.

Abyste zastavili útok, nabídnete navrácení perel, a válečnice souhlasí se zastavením palby. Jakmile se jí trochu zlepší nálada, zasměje se vaší důvěřivosti, že by prosperita mohla pocházet z perel, jelikož ty neoplývají žádnými magickými silami. Jsou nasbírány z obřích mušlí, které žijí v korálových útesech na pobřeží ostrova, a jsou obětovány k utišení boha ostrova. K odvrácení božího hněvu jsou perly rychle poslány zpět na ostrov. Navíc musíte k uklidnění boha ostrova vyrobit ve vašem městě další zdroje a poslat je na ostrov k obětování.

Během toho se dozvíte od Bashuruk o její společnosti, která je zcela odlišná od vaší: Orkové a draci se zavazují dát své životy službě kmenu. Je to těžký život, ale na oplátku dostávají vše, co potřebují k přežití. Nejsou potřeba peníze, natož něco tak divného, jako jsou daně. Váš stavitel je fascinován myšlenkou světa bez daní a navrhuje zavést "komunitní práci" - jako alternativu k placení daní. Váš poradce trochu váhá, ale nakonec souhlasí, že to zkusí. Od této chvíle si lidé ve vašich obytných budovách mohou vybrat, zda budou platit daně, nebo nabídnou svůj čas a budou poskytovat komunitní práci.

Mít všechny ty orky ve městě samozřejmě nezůstalo bez povšimnutí. Král Diabhal a jeho horda neohlášeně navštíví vaše město – a Diabhal se do Bashuruk okamžitě zamiluje. Aby na ni udělal dojem, pořádá podivné exhibiční souboje a přispívá nejrůznějšími zbytečnostmi, které nabízí bohu. Válečnice využívá jeho ochoty pomoci, ale nakonec ho vždy chladně odmítne - což na něj zapůsobí ještě víc... V této podivné hře střídavě pomáháte Diabhalovi v jeho dalších pokusech zapůsobit na královnu a zároveň pomáháte Bashuruk uklidnit tajemné božstvo.

Jednoho dne se ve vašem městě objeví cizinka. Představí se jako Meleuka, čarodějka a špionka elvarianské společnosti kouzelníků. Řekne vám, že ostrov, který piráti objevili, je ve skutečnosti legendární Vallorianská země. Místo plné monster a nebezpečných tvorů, jako jsou ještěři, obří mořští hadi a draci. Mladí mystikové jsou často posíláni na ostrov, aby se naučili přeměnit se ve stvoření, která zde žijí, a vybraní starší mystikové jsou tam vysíláni, aby špehovali orky. "My čarodějové máme špehy všude. Naše znalosti nejsou vždy magické, některé z nich jsou jen chytré inteligence." Meleuce se podařilo tajně se stát Bashuručiným drakem, Bruarghem. Válečnice netuší, na kom jede... Meleuka se vám odhalila, protože jste blízcí přátelé s Deanem Durcu a může vám důvěřovat. Varuje vás, že byste měli přestat „krmit“ ostrovního boha, jehož skutečné jméno je Vallorion, protože podle toho, co čarodějové zjistili, je to víc než jen legenda. Říká se, že Vallorion je bůh černé magie a nepřítel Enaru. A po tom, co se stalo s Peregrimem, jsou stvoření z Vallorianských zemí objevující se ve vašem městě další známkou toho, že s tím má Vallorion něco společného.

Pokusíte se tedy vyprovodit Bashuruk a její hordu orků a draků z vašeho města. Ale to se snadněji řekne, než udělá. Na radu Meleuky nakonec vyzkoušíte trik: přesvědčíte Bashuruk, že nemůže existovat větší oběť, než orčí král. Aby se zbavila svého otravného nápadníka, válečnice souhlasí a pozve krále Diabhala, který si myslí, že jeho líbánky s Bashuruk konečně začnou, aby s ní jel na Bruarghovi zpět na ostrov. Velmi brzy po jejich odchodu se spustí silný déšť, který hrozí zaplavit město...

Zdroje osadníků

Jak už je obvyklé, nová kapitola přináší také nové speciální zdroje. Ty jsou používány k odemčení nových technologií a k vylepšení některých budov samotné kapitoly. Zde je seznam těchto nových zdrojů a možnosti jejich výroby:


Komunitní práce

Počínaje touto kapitolou mohou obytné budovy produkovat komunitní práci Work.png. Nicméně i když se jedná o automatickou výrobu, musíte si vybrat mezi produkcí mincí a komunitní práce.

Work Production.png

Jakmile zvolíte komunitní práci, budova ji začne automaticky produkovat až do okamžiku, kdy ji opět změníte na mince. Nejdříve je možné vybrat hotovou výrobu po 3 hodinách a nejdéle je vyráběna 24 hodin. Produkce může být navýšena pomocí kulturního bonusu stejně jako u mincí a zásob.

Poznámka: Jakmile změníte poskytovanou produkci, čas probíhající výroby se resetuje zpět na 0 a ztratíte veškeré nevyzvednuté zdroje, které byly vyráběny před změnou.

Residences clock restart.png
Poznámka: Stejně jako další speciální zdroje, i komunitní práce podléhá rozpadu 10% v průběhu každé noci.
Poznámka: Ačkoliv je komunitní práce poprvé představena v této kapitole, její výskyt není omezen pouze na tuto kapitolu, ale bude se ve hře objevovat i později.

Prosperita

Počínaje touto kapitolou bude vaše město potřebovat také prosperitu, aby bylo možné stavět a vylepšovat některé budovy kapitoly.

  • Prosperity.png Prosperita.

Prosperitu poskytuje hlavní sídlo, kasárny, obytné budovy a dílny od kapitoly XXI dále.

Prosperita je potřebná ke stavbě některých speciálních budov kapitoly. Více informací získáte na stránce o prosperitě.

Budovy Vallorianské legendy

Budovy vallorianské legendy
Portalsite GR16.png

Vallorianská dračí věž

Street GR16.png

Stezka kořisti

Vallorianská dílna

Vallorianská dílna

Dílna Diabhalovy hordy

Dílna Diabhalovy hordy