Manufaktury

Z Elvenar Wiki CZ
Jump to navigation
Mainhall overview.png Worker-hut.png Basic.png Streets.png Military.png Goods.png Culture.png AncientWonder.png Guestrace.png Expansion.png
Jít zpět na: Přehled budov

Manufaktury

Manufaktury jsou klíčovým elementem Elvenaru. Vyrábějí totiž důležitý produkt: zboží!

Zboží je potřebné pro celkový postup ve hře, což je např: odemykání technologií, vylepšování budov, úlohy a průzkum provincií (pokud si přejete místo boje vyjednávat).

V Elvenaru je celkem 9 různých manufaktur, najdete je v nabídce Budovy pod kartou „Zboží“.

Goods tab.png

Kategorie zboží

Během postupu napříč kapitolami narazíte na 3 typy zboží: standardní, živoucí a osvícené.

Standardní zboží

Standardní zboží rozdělujeme do tří kategorií: základní, řemeslné a vzácné.

Základní zboží můžete vyzkoumat hned na začátku hry, přičemž je velmi levné na výrobu.

Naopak vzácné zboží je dostupné až v pozdní fázi hry. Jeho produkce je velmi nákladná, nicméně se bez něj neobejdete: budete ho potřebovat pro další technologie a průzkum vzdálených provincií.

Kategorie standardního zboží
G Standard B.png
Standardní základní zboží
G Standard R.png
Standardní řemeslné zboží
G Standard P.png
Standardní vzácné zboží
Good marble big.png Mramor Good crystal big.png Křišťál Good elixir big.png Elixír
Good steel big.png Ocel Good scrolls big.png Svitky Good magic dust big.png Kouzelný prach
Good planks big.png Prkna Good silk big.png Hedvábí Good gems big.png Drahokamy

Živoucí zboží

S tímto typem zboží se v Elvenaru můžete setkat až od 12. kapitoly, která patří elementálům.

Živoucí zboží rovněž dělíme do tří kategorií v závislosti na jejich kvalitě.

Živoucí zboží můžete vyzkoumat nejdříve ve 12. kapitole a produkují je manufaktury od 24. úrovně. Jakmile vylepšíte manufaktury na požadovanou úroveň, změní se její možnosti produkce, kdy místo obvyklého zboží dané manufaktury se objeví nabídka na produkci živoucího zboží.

Produkce živoucího zboží vyžaduje kombinaci standardního zboží s božskými semínky.

Živoucí zboží podléhá zvláštnímu rozpadu. V hlavním sídle můžete skladovat neomezené množství živoucího zboží, ovšem během noci přijdete o 10%. Živoucí zboží se rozpadne stejně jako mana a božská semínka. Zvláštnost tohoto rozpadu vězí v tom, že o zboží úplně nepřijdete, oněch 10% se přemění zpět na původní zboží. Pro příklad: V hlavním sídle máte uskladněno 1.000 jednotek měsíčního kamene, přes noc se rozpadne 10%. Přijdete tedy o 100 měsíčních kamenů, ale získáte zpět 100 jednotek mramoru.

Kategorie živoucího zboží
G Sentient B.png
Živoucí základní zboží
G Sentient R.png
Živoucí řemeslné zboží
G Sentient P.png
Živoucí vzácné zboží
Měsíční kámen Měsíční kámen Obsidián Obsidián Vtipné mýdlo Vtipné mýdlo
Platina Platina Mystický inkoust Mystický inkoust Slévané houbičky Slévané houbičky
Elfí pryskyřice Elfí pryskyřice Královský samet Královský samet Kosmický bismut Kosmický bismut

Jakmile se dostanete do kapitoly XII - Elementálové a vylepšíte své Tržiště na 3. úroveň, budete moci obchodovat se živoucím zbožím s ostatními hráči.

Všechny typy zboží lze obchodovat přes tržiště, nicméně nejprve budete muset získat hodně základního zboží, abyste získali nějaké řemeslné, případně dokonce vzácné. Stejným způsobem pak budete moci obchodovat i se živoucím zbožím.

Osvícené zboží

Osvícené zboží je dalším typem zboží rozdělující se do tří kategorií: osvícené základní zboží, osvícené řemeslné zboží a osvícené vzácné zboží. První osvícené zboží můžete získat výzkumem základního osvíceného zboží v kapitole XVIII - Týmový duch. Abyste mohli osvícené zboží vyrábět, musíte vylepšit základní manufaktury na 32. úroveň - přibydou vám další dvě možnosti produkce 3h a 9h osvíceného zboží.

K výrobě osvíceného zboží budete potřebovat Unurium a odpovídající standardní zboží dané manufaktury.

Osvícené zboží podléhá zvláštnímu rozpadu. V hlavním sídle můžete skladovat neomezené množství živoucího zboží, ovšem během noci přijdete o 10%. Osvícené zboží se rozpadne stejně jako mana a božská semínka, Unurium. Zvláštnost tohoto rozpadu vězí v tom, že o zboží úplně nepřijdete, oněch 10% se přemění zpět na původní zboží. Pro příklad: V hlavním sídle máte uskladněno 1.000 jednotek pravěkých minerálů, přes noc se rozpadne 10%. Přijdete tedy o 100 pravěkých minerálů, ale získáte zpět 100 jednotek mramoru.

Kategorie osvíceného zboží
G Ascended B.png
Osvícené základní zboží
G Ascended R.png
Osvícené řemeslné zboží
G Ascended P.png
Osvícené vzácné zboží
Pravěké minerály Pravěké minerály Věčný aerosol Věčný aerosol Pikantní pomazánka Pikantní pomazánka
Hořící bloky Hořící bloky Zázračný vosk Zázračný vosk Geniální granule Geniální granule
Výhonky učení Výhonky učení Prvotřídní létající prach Prvotřídní létající prach Kouzelné kuličky Kouzelné kuličky

Jakmile se dostanete do kapitoly XVIII - Týmový duch, vylepšíte své Tržiště na 7. úroveň, vyzkoumáte osvícené manufaktury, tak pote budete moci obchodovat s osvíceným zbožím pomocí kupce s ostatními hráči.

Zvýšení výroby

Zvýšení výroby standardního zboží

V průběhu hry získáte schopnost zvýšit produkci tří z celkových devíti typů zboží (jedno zboží z každé kategorie). Tři bonusové typy zboží jsou vybrány náhodně na začátku hry, najdete je v hlavním sídle.

Boosts sector.png

Kromě toho, že v hlavním sídle vidíte, na které zboží máte zvýšenou produkci, lze to již nalézt i před jejich výstavbou, a to ve stavebním menu v záložce „Zboží“, kdy relikvie ovlivňující produkci manufaktury jsou zvýrazněny.

Manufactories Boost.png

Pro aktivaci zvýšení produkce potřebujete odemknout příslušnou technologii v nabídce výzkumu a shromáždit potřebné množství relikvií na mapě světa. Čím více relikvií získáte, tím vyšší zvýšení výroby získáte.

Mainhall-relics.png


Rada: Je doporučeno se soustředit na produkci zboží se zvýšenou výrobou a následně s jejich pomoci skrze tržiště získávat zbylých šest typů zboží.

Zvýšení výroby živoucího zboží

Vaše nová zvýšená produkce živoucího zboží je dána zvýšenou produkcí standardního zboží +1.

V případě „základního živoucího zboží“ je to dáno takto:

  • Jestliže máte zvýšenou základní produkci na Mramor mramor, budete mít zvýšenou výrobu osvíceného základního zboží na Platina platinu (ocel);
  • Jestliže máte zvýšenou základní produkci na Ocel ocel, budete mít zvýšenou výrobu osvíceného základního zboží na Elfí pryskyřice elfí pryskyřici (prkna);
  • Jestliže máte zvýšenou základní produkci na prkna prkna, budete mít zvýšenou výrobu osvíceného základního zboží na Měsíční kámen měsíční kámen (mramor).

Obdobně to bude i u dalších kategorií živoucího zboží.

K aktivaci zvýšení výroby živoucího zboží potřebujete mít dokončen výzkum a hlavně relikvie, které je představují (měsíční kámen -> relikvie mramoru; elfí pryskyřice -> relikvie prken; platina -> relikvie ocele).

Okno přehledu v hlavním sídle se po výzkumu živoucího zboží změní.

MH Sentient.png

Počet relikvií potřebných ke zvýšení výroby najdete na stejném místě, jako tomu je u standardního zboží.

Zvýšení výroby osvíceného zboží

Vaše nová zvýšená produkce osvíceného zboží je dána zvýšenou produkcí standardního zboží +2.

V případě „základního osvíceného zboží“ je to dáno takto:

  • Jestliže máte zvýšenou základní produkci na Mramor mramor, budete mít zvýšenou výrobu osvíceného základního zboží na Výhonky učení výhonky učení (prkna);
  • Jestliže máte zvýšenou základní produkci na Ocel ocel, budete mít zvýšenou výrobu osvíceného základního zboží na Pravěké minerály pravěké minerály (mramor);
  • Jestliže máte zvýšenou základní produkci na prkna prkna, budete mít zvýšenou výrobu osvíceného základního zboží na Hořící bloky hořící bloky (ocel).

Obdobně to bude i u dalších kategorií osvíceného zboží.

K aktivaci zvýšení výroby osvíceného zboží potřebujete mít dokončen výzkum a hlavně relikvie, které je představují (výhonky učení -> relikvie prken; pravěké minerály -> relikvie mramoru; hořící bloky -> relikvie ocele).

Okno přehledu v hlavním sídle se po výzkumu osvíceného zboží změní.

RelEleMH.png

Počet relikvií potřebných ke zvýšení výroby najdete na stejném místě, jako tomu je u standardního zboží.

Poznámka: Produkce jakéhokoli typu zboží může být zvýšena relikviemi daného typu, prastarými divy a také kouzlem Magická výroba.

Manufaktury elfů

Přehled budov
13 manufactory elves stone 01 cropped.png

Mramor

14 manufactory elves metal 01 cropped.png

Ocel

12 Manufactory elves wood 01 cropped.png

Prkna

16 manufactory elves glas 01 cropped.png

Křišťál

17 manufactory elves paper 01 cropped.png

Svitky

15 manufactory elves fabric 01 cropped.png

Hedvábí

19 manufactory elves elixirs 01 cropped.png

Elixír

20 manufactory elves magic dust 01 cropped.png

Kouzelný prach

18 manufactory elves gems 01 cropped.png

Drahokamy

Manufaktury lidí

Přehled budov
13 manufactory humans stone 01 cropped.png

Mramor

14 manufactory humans metal 01 cropped.png

Ocel

12 manufactory humans wood 01 cropped.png

Prkna

16 manufactory human glass 01 cropped.png

Křišťál

17 manufactory humans paper 01 cropped.png

Svitky

15 manufactory humans fabric 01 cropped.png

Hedvábí

19 manufactory humans elixirs 01 cropped.png

Elixír

20 manufactory humans magic dust 01 cropped.png

Kouzelný prach

18 manufactory humans gems 01 cropped.png

Drahokamy