InnoGames

Innobar forge.png

Innobar thewest.png

Innobar grepolis.png

Innobar tribalwars.png

Innobar tw2.png


Sledujte nás

Z Elvenar Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání
Mainhall overview.png Worker-hut.png Basic.png Streets.png Military.png Goods.png Culture.png AncientWonder.png Guestrace.png Expansion.png
Jít zpět na: Přehled budov

Manufaktury

Manufaktury jsou klíčovým elementem Elvenaru. Vyrábějí totiž důležitý produkt: zboží!

Zboží je potřebné pro celkový postup ve hře, což je např: odemykání technologií, vylepšování budov, úlohy a průzkum provincií (pokud si přejete místo boje vyjednávat).

V Elvenaru je celkem 9 různých manufaktur, najdete je v nabídce Budovy pod kartou „Zboží“.

Goods tab.png

Kategorie zboží

Během postupu napříč kapitolami narazíte na 2 typy zboží: standardní a živoucí.

Standardní zboží

Standardní zboží rozdělujeme do tří kategorií: základní, vzácné a magické.

Základní zboží můžete vyzkoumat hned na začátku hry, přičemž je velmi levné na výrobu.

Naopak magické zboží je dostupné až v pozdní fázi hry. Jeho produkce je velmi nákladná, nicméně se bez něj neobejdete: budete ho potřebovat pro další technologie a průzkum vzdálených provincií.

Kategorie standardního zboží
Základní zboží Vzácné zboží Magické zboží
Good marble big.png Mramor Good crystal big.png Křišťál Good elixir big.png Elixír
Good steel big.png Ocel Good scrolls big.png Svitky Good magic dust big.png Kouzelný prach
Good planks big.png Prkna Good silk big.png Hedvábí Good gems big.png Drahokamy

Živoucí zboží

S tímto typem zboží se v Elvenaru můžete setkat až od 12. kapitoly, která patří elementálům.

Živoucí zboží rovněž dělíme do tří kategorií v závislosti na jejich kvalitě.

Živoucí zboží můžete vyzkoumat nejdříve ve 12. kapitole a produkují je manufaktury od 24. úrovně. Jakmile vylepšíte manufaktury na požadovanou úroveň, změní se její možnosti produkce, kdy místo obvyklého zboží dané manufaktury se objeví nabídka na produkci živoucího zboží.

Produkce živoucího zboží vyžaduje kombinaci standardního zboží s božskými semínky.

Živoucí zboží podléhá zvláštnímu rozpadu. V hlavním sídle můžete skladovat neomezené množství živoucího zboží, ovšem během noci přijdete o 10%. Živoucí zboží se rozpadne stejně jako mana a božská semínka. Zvláštnost tohoto rozpadu vězí v tom, že o zboží úplně nepřijdete, oněch 10% se přemění zpět na původní zboží. Pro příklad: V hlavním sídle máte uskladněno 1.000 jednotek měsíčního kamene, přes noc se rozpadne 10%. Přijdete tedy o 100 měsíčních kamenů, ale získáte zpět 100 jednotek mramoru.

Kategorie živoucího zboží
Živoucí zboží kvality 1 Živoucí zboží kvality 2 Živoucí zboží kvality 3
Měsíční kámen Měsíční kámen Obsidián Obsidián Vtipné mýdlo Vtipné mýdlo
Platina Platina Mystický inkoust Mystický inkoust Slévané houbičky Slévané houbičky
Elfí pryskyřice Elfí pryskyřice Samet Samet Kosmický bismut Kosmický bismut

Všechny typy zboží lze obchodovat přes tržiště, nicméně nejprve budete muset získat hodně základního zboží, abyste získali nějaké vzácné, případně dokonce magické. Stejným způsobem pak budete moci obchodovat i se živoucím zbožím.

Zvýšení výroby

Zvýšení výroby standardního zboží

V průběhu hry získáte schopnost zvýšit produkci tří z celkových devíti typů zboží (jedno zboží z každé kategorie). Tři bonusové typy zboží jsou vybrány náhodně na začátku hry, najdete je v hlavním sídle.

Boosts sector.png

Pro aktivaci zvýšení produkce potřebujete odemknout příslušnou technologii v nabídce výzkumu a shromáždit potřebné množství relikvií na mapě světa. Čím více relikvií získáte, tím vyšší zvýšení výroby získáte.

Mainhall-relics.png


Rada: Je doporučeno se soustředit na produkci zboží se zvýšenou výrobou a následně s jejich pomoci skrze tržiště získávat zbylých šest typů zboží.


Zvýšení výroby živoucího zboží

Ve výzkumném stromě ve 12. kapitole najdete technologii, která vám zvýší výrobu u živoucího zboží. Zde však platí, že se vám zvýší výroba dle vzorce: vaše zvýšená výroba běžného zboží +1, viz tabulka kategorie standardního zboží výše. Pokud máte tedy zvýšenou výrobu na mramor, u živoucího zboží to bude platina (ocel); u ocele elfí pryskyřice (prkna); u prken měsíční kámen (mramor).

K aktivaci zvýšení výroby živoucího zboží potřebujete mít dokončen výzkum a hlavně relikvie, které je představují (měsíční kámen -> relikvie mramoru; elfí pryskyřice -> relikvie prken; platina -> relikvie ocele).

Okno přehledu v hlavním sídle se po výzkumu živoucího zboží změní.

RelEleMH.png

Počet relikvií potřebných ke zvýšení výroby najdete na stejném místě, jako tomu je u standardního zboží.

Manufaktury elfů

Přehled budov
13 manufactory elves stone 01 cropped.png

Mramor

14 manufactory elves metal 01 cropped.png

Ocel

12 Manufactory elves wood 01 cropped.png

Prkna

16 manufactory elves glas 01 cropped.png

Křišťál

17 manufactory elves paper 01 cropped.png

Svitky

15 manufactory elves fabric 01 cropped.png

Hedvábí

19 manufactory elves elixirs 01 cropped.png

Elixír

20 manufactory elves magic dust 01 cropped.png

Kouzelný prach

18 manufactory elves gems 01 cropped.png

Drahokamy

Manufaktury lidí

Přehled budov
13 manufactory humans stone 01 cropped.png

Mramor

14 manufactory humans metal 01 cropped.png

Ocel

12 manufactory humans wood 01 cropped.png

Prkna

16 manufactory human glass 01 cropped.png

Křišťál

17 manufactory humans paper 01 cropped.png

Svitky

15 manufactory humans fabric 01 cropped.png

Hedvábí

19 manufactory humans elixirs 01 cropped.png

Elixír

20 manufactory humans magic dust 01 cropped.png

Kouzelný prach

18 manufactory humans gems 01 cropped.png

Drahokamy