InnoGames

Innobar forge.png

Innobar thewest.png

Innobar grepolis.png

Innobar tribalwars.png

Innobar tw2.png


Sledujte nás

Z Elvenar Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání
EVT.png TTC.png WT.png RT.png SPT.png NHT.png FT.png TT.png UT.png BT.png
Kliknutím na ikony můžete přecházet mezi stránkami.

Společenství

Smysl společenství

Fellowship banner.png

Společenství jsou herními komunitami, kde se shromažďují hráči s podobným herním stylem či zájmy, aby si tak obohatili každodenní herní zážitky a užili si více zábavy. Uvidíte, že být součástí silné komunity pomůže vašemu městu růst ještě více, a cesta k prosperitě a síle tak bude mnohem snazší.

Požadavky

Nejsou zde žádné určité požadavky pro založení společenství, krom toho nebýt již v nějakém. Na druhou stranu, abyste se k společenství připojili, musíte být přijati některým z členů s danými právy. Společenství jsou omezena na 25 členů.

Výhody

Společenství nabízejí spoustu výhod, kterými jsou:

Benefits.png
 • Obchod bez poplatku - dokonce i když jste své společníky na mapě neobjevili, budete s nimi moci obchodovat bez poplatku obchodníka.
 • Sousedská výpomoc - je dostupná pro všechny vaše členy společenství, což znamená, že můžete dát a obdržet sousedskou výpomoc od všech vašich společníků, ač jsou klidně jejich města daleko.
 • Oběžníkové zprávy - všichni členové společenství mohou zasílat zprávy, které budou okamžitě přijímány všemi ostatními členy.
 • Chat společenství - tím, že jste členem společenství, můžete používat chat systém ke komunikaci se všemi vašimi společníky, buď k požádání o pomoc pro vašeho město, nebo je jednoduše jen pozdravit.

Tituly & práva

Ve společenství jsou 4 dostupné pozice, každá z nich má soubor práv a možností:

 • Velitel - je vůdcem společenství a jako takový má všechna práva ostatních členů. Jako vůdce nemůže opustit společenství, dokud nepovýší jiného člena na velitele. Tímto krokem se automaticky stane zástupcem a může tak odejít. A naopak je jediným členem s právy na rozpuštění společenství.
 • Zástupce velitele - má ve společenství většinu práv. Navíc krom těchto obyčejných práv může upravovat profil společenství a měnit jeho možnosti, dále měnit tituly členů nebo je dokonce vyloučit.
 • Velvyslanec - je obyčejný člen, který má právo pozvat další hráče. Může také schválit, či zamítnout žádosti a odstraňovat předchozí pozvánky.
 • Člen - každý člen společenství může používat chat společenství, obchodovat bez poplatku, dávat a dostávat sousedskou výpomoc a posílat oběžníkové zprávy ostatním členům.
14Fellowships rights.png


Založení společenství

Pokud nejste součástí nějakého společenství, váš přehled o společenství bude vypadat takto:

New Fellowship1.png

Založením společenství se stanete lídrem malé hráčské komunity a získáte titul velitel. Klikněte na záložku „Vytvořit“.

Můžete vložit název vašeho nového společenství (max. 25 znaků), napsat popis (max. 2000 znaků) a vybrat prapor reprezentující společenství.

New Create Fellow1.png
4Edit Banner.png

Navíc budete moci aktivovat nebo deaktivovat žádosti a pozvánky - pakliže deaktivujete žádosti, hráči nebudou moct žádat o členství a noví členové budou přijímání pouze skrze pozvánky. Pokud deaktivujete funkci pozvánek, nové hráče budete moci získat jen tak, že někdo požádá o přijetí.

Poté, co jste hotovi s nastavením možností, založili jste své společenství - blahopřejeme! Nyní lze přidat dalších 24 hráčů (lidi i elfy).

6you found fellow.png


Okno společenství

Jakmile jste založili společenství budete moci otevřít okno společenství, a to kliknutím na tlačítko společenství na vašem profilu.

Spatříte pak 3 záložky:

 • Náhled - zde uvidíte všechny důležité informace o vašem společenství: jeho název a popis, kolik členů k němu náleží, umístění a body společenství a taktéž je to místo, kde lze společenství opustit, upravit, nebo rozpustit, podle vašeho titulu ve společenství.
 • Členové - v této záložce vám bude umožněno vidět všechny členy patřící do společenství, jejich umístění a body a pakliže máte dostatečná práva, lze zde upravovat i členské tituly.
 • Uchazeči - tato záložka bude dostupná pouze pro ty členy, kteří mají určitá práva a tituly, a umožňuje vám spravovat všechny žádosti a pozvánky společenství.
7Fellowship Pannel.png


Úprava

Velitel a jeho zástupci mohou kdykoli upravit prvky společenství: název, prapor, popis, aktivovat/deaktivovat žádosti a pozvánky. Stačí pouze kliknout na tlačítko „Úpravy“ v panelu společenství, záložka přehledu (viz výše).

EditFSProfile.png


Přijímání členů:

 1. Povolit členům posílat pozvánky - Velitel, Zástupce velitele, Velvyslanec
 2. Okamžitý vstup - Hráči se mohou připojit ke společenství, aniž by poslali/obdrželi pozvánku
 3. Schválení přihlášky - Hráči se mohou připojit až po schválení přihlášky
 4. Uzavřeno - Hráči nemohou žádat o vstup do vašeho společenství

U vlajek je nespočet kombinací možností vzorů, barev a symbolů, z nichž můžete vybírat.

5banners Fellow.png


Pozvání & přijímání členů

Pozvání členů - procházením menu žebříčků můžete jednoduše vidět, jací hráči jsou stále bez společenství a pozvat je do svého. Klikněte tedy na jméno hráče a pozvěte ho z kontextového menu.

8Invite Members.png

Hráči musí pozvánku nejprve přijmout, než se k vašemu společenství připojí a stanou se členy. Zvát hráče může pouze velitel, zástupci a velvyslanci. Jakmile hráč pozvánku přijme, bude přidán do společenství jako člen. Pokud někdo jiný již určitého hráče do společenství pozval, uvidíte hlášku říkající: „Tento hráč již byl do vašeho společenství pozván“.

10invitation sent.png

Společenství může ve svém profilovém panelu vypnout funkci pozvánek. Tím se zabrání jakémukoli členovi poslat pozvánku, „zvací“ tlačítko zešedne a při najetí se zobrazí popisová zpráva s informacemi.

11Fellowships no invite.png
 • Přijetí žádosti - pokud společenství nedeaktivovalo funkci žádostí, jakýkoli hráč může požádat o přijetí. Pro kontrolu žádostí, které jste obdrželi, otevřete okno společenství a zvolte záložku „Uchazeči“.

Zde spatříte jak pozvánky, tak i žádosti hráčů, přičemž je můžete rozlišit jejich ikonami, každou žádost můžete pak zvlášť přijmout, či zamítnout. Pouze velitelé, zástupci a velvyslanci mohou vidět tuto záložku, v níž mohou přijímat/zamítat žádosti a stahovat již zaslané pozvánky. Jakmile hráč pozvánku přijme, stane se členem společenství.

12accept felows.png


Změna titulů & práv

Jak se k vašemu společenství bude připojovat více lidí, nemůže být naškodu některé ze členů povýšit na určité pozice. Popisy členských titulů a práv můžete nalézt kliknutím na Info fellow.png v záložce členů vašeho společenství.

15changing titles1.png

Právo měnit členské tituly mají pouze velitel a jeho zástupce. Velitel může svou pozici předat jinému hráči - pokud jmenujete nového velitele, automaticky se stanete zástupcem. Tuto změnu nemůžete vrátit, pouze nový velitel vám může titul dát zpět.

16Change Titles1 archmage.png

Na druhou stranu, změní-li zástupce svůj vlastní titul, ztrácí šanci tuto akci zvrátit a musí vyčkat, než ho velitel nebo někdo ze zbývajících zástupců povýší zpět.

17changing titles2.png

V obou případech se ukáže varování, tudíž můžete potvrdit, zda opravdu chcete některou z těchto akcí učinit.

Vyloučení členů

Členové mohou být vyloučeni pouze velitelem nebo jedním z zástupců. Pro vyloučení člena přejděte do záložky členů v okně společenství a zvolte „Vyloučit“. Zobrazí se potvrzovací okno zabraňující nechtěnému vyhození členů.

13expell member.png


Rozpuštění společenství

Rozpustit společenství může jen velitel. Po takovém kroku bude ztracen veškerý pokrok společenství, jako např. umístění nebo body, a všichni členové budou mít možnost připojit se k novému společenství. Pro rozpuštění společenství musíte přejít do záložky „Náhled“ společenství a kliknout na tlačítko „Rozpustit“. Objeví se potvrzovací okno, které zabrání rozpuštění společenství omylem.

18disband.png


Připojení se

Pakliže jste nezaložili své společenství, můžete se jedině připojit k nějakému již existujícímu. Pro zobrazení všech společenství musíte kliknout na tlačítko žebříčku a vybrat záložku „Společenství“.

Pro přidání se k existujícímu společenství pak potřebujete zaslat svou žádost a počkat, dokud ji nepřijme některý ze členů s právy. - klikněte na název společenství a poté stiskněte tlačítkoZažádat“.

19application.png

Své žádosti o členství a pozvánky můžete také vidět v záložce žádostí. Jakmile se stanete členem společenství, všechny vaše žádosti automaticky zmizí a záložka bude smazána.

20requests join.png

Nemůžete se připojit ke společenství, když:

 • společenství nepřijímá žádosti;
 • je společenství plné;
 • jste již součástí nějakého společenství;
 • připojili jste se a odešli z jiného společenství za posledních 24 hodin.
23unable-to-join.png


Opuštění společenství

Členové mohou společenství opustit kdykoli. Musíte otevřít záložku „Přehled“ v okně společenství a kliknout na tlačítko „Opustit“.

21leave felow.png

Nicméně, jakmile odejdete, ztratíte přístup ke všem výhodám společenství, včetně chat systému!

22leave fellowship.png

Pamatujte však, že jako velitel ze společenství odejít nemůžete. Pokud opravdu chcete odejít, musíte prvně jmenovat jiného člena velitelem.

Poznámka: Po opuštění společenství můžete okamžitě založit nové, aniž byste museli nějakou dobu čekat.


Výhody společenství

Být součástí společenství pomůže vašemu městu růst rychleji, rovněž přispívá k ještě většímu prozkoumání vaší interakce s ostatními hráči.

 • Navštívení členů - dokonce ač nejsou ostatní členové společenství umístěni ve vašem prozkoumaném sousedství, pořád jim můžete pomoci sousedskou výpomocí, a naopak - můžete se taktéž těšit na nové návštěvníky, kteří vás mohou podpořit mincemi, kulturními bonusy či urychleními výstavby. Pro navštívení společníků jednoduše otevřete okno společenství, vyberte záložku členů a použijte kontextové menu hráče, abyste jej navštívili.
24members visit.png
 • Obchod se členy - na obchod s ostatními členy vašeho společenství se nevztahují žádné poplatky, nehledě na vzdálenost jejich města. Tím se naskýtají nové možnosti obchodování se zbožím - nebo obchodování s přáteli umístěnými v jiných regionech. U obchodníka můžete použít filtr společenství pro zobrazení nabídek pouze vašich společníků.
25members trade filter.png
 • Oběžníkové zprávy - je možné zasílat zprávy každému členovi v rámci společenství a obeznámit je tak v jeden čas o důležitých záležitostech. Použijte tuto pro zaslání urgentní požadavků na zboží, výhodné obchodní nabídky nebo užitečné tipy! Pro poslání hromadné zprávy klikněte na tlačítko zpráv a poté zvolte ikonu společenství, čímž bude zpráva poslána všem vašim společníkům najednou.
26circular-messages.png
 • Chat společenství - můžete použít pro přímý rozhovor se svými společníky. Pro přístup do chatu klikněte na ikonu chatu na pravé straně obrazovky, otevře se tak chatovací místnost, kde si můžete začít užívat s ostatními hráči větší zábavu.
27chat icons.png

Kliknutí na ikonu chatu se chatovací místnost zviditelní/skryje, ale i přestože máte místnost skrytou, budete i tak moci vidět upozornění, že někdo něco napsal. Chat systém historii ukládá, takže neztratí konverzaci, zatímco jste nepřítomni.

Nejste-li v nějakém společenství, kliknutím na ikonu chatu se otevře panel umožňující vybrat si mezi založením společenstvím, nebo se k němu připojit.

29Chat Join-or-found.png 28Chat screen.png

Chat společenství funguje i jako příkazový řádek, níž je přehled jejich funkčnosti. Tyto příkazy lze vkládat přímo do pole, kde jinak píšete zprávu.

 • /who - zobrazí seznam on-line hráčů společenství.
Chat help.png


Žebříček

Stejně jako hráči mají body a pozici v žebříčku, tak také i společenství! Můžete se na ně kouknout přejitím do panelu žebříčku a vybráním záložky společenství.

Body společenství jsou součtem bodů členů společenství + body získané v dobrodružství společenství.

30Fellowships rankings.png


Společenství na mapě světa

Členové společenský se stanou na světové mapě „objevenými“. Což znamená, že města vašich společníků vždy uvidíte zelenou barvou, stejně jako kdybyste je ve skutečnosti objevili prozkoumáním blízké provincie.

Díky společenstvím se světová mapa stala ještě více barevným místem, jelikož budete moci spatřit velkou škálu vlajek s různými barvami a symboly. Tím uvidíte, jaký hráč patří k jakému společenství.

32map fellows discovered.jpg


Pokrok společenství

Být členem společenství činí jednotlivce silnějšími. Dnešní novinka ocení vaši aktivitu v rámci společenství zkušenostními body FSP XP.png, které budete potřebovat pro vylepšování bonusů svých společenství. Ale pozor, tento nový systém změní způsob chování některých funkcí:

 • Když se připojíte ke společenství během probíhajícího turnaje, můžete se jej zúčastnit a získat osobní odměny, ale váš postup nebude započítán do celkového skóre společenství. Abyste se mohli plně zapojit, musíte počkat na příští kolo turnaje.
 • Když se připojíte ke společenství během Věže věčnosti, můžete se jí zúčastnit a získat osobní odměny, ale váš postup nebude započítán do celkového skóre společenství. Abyste se mohli plně zapojit, musíte počkat na příští kolo Věže věčnosti.
 • Nemůžete poskytnout sousedskou výpomoc členům společenství během prvních 24 hodin.


Přehled bonusů

Pokrok společenství je rozdělen na čtyři různé Bonusy, které lze vylepšovat pomocí bodů zkušeností FSP XP.png až na 10. úroveň.

FSP Perks1.png


 • Sdílení vědomostních bodů: Každý den obdrží každý člen určitě množství vědomostních bodů, které může použít pouze do prastarých divů ostatních členů společenství. Nelze je využít ve prospěch vlastních divů ani pro pokrok ve výzkumu. Počet obdržených vědomostních bodů se odvíjí od úrovně bonusu. Nevyužité body na konci dne zmizí.
 • Turnajový archiv: Pokud vám na konci turnaje zůstanou body, pomocí kterých se již nepovedlo dosáhnout další truhly v pořadí, tak se vám uloží do nového archivu. Tyto přebytečné body budete moct využít během příštích turnajů k odemknutí dalších truhel. Velikost úložiště závisí na úrovni bonusu.
 • Archiv věže: Pokud vám na konci věže zůstanou body, pomocí kterých se již nepovedlo dosáhnout dalšího krystalu v pořadí, tak se vám uloží do nového archivu. Tyto přebytečné body budete moct využít během příštích Věží k odemknutí dalších krystalů. Velikost úložiště závisí na úrovni bonusu.
 • Pokročilá pomoc: Prodlouží dobu trvání sousedské výpomoci ve vašich městech. Budete mít delší časový prostor pro oplacení sousedské výpomoci, abyste získali nejen mince, ale také zásoby. Prodloužená délka trvání závisí na úrovni bonusu.


Vylepšení a vynulování bonusů

Abyste získali lepší bonusy, musíte je vylepšovat. K tomu slouží zkušenostní body FSP XP.png, které každé společenství získává.
Vylepšit bonusy může pouze velitel nebo jeho zástupci. Pokaždé, kdy jeden z bonusů vylepšíte, zvýší se tím cena vylepšení všech dalších bonusů.
Vynulovat bonusy může pouze velitel. Jedno vynulování zdarma je k dispozici vždy od prvního dne každého měsíce. Jinak je třeba zaplatit diamanty. Při vynulování bonusů získáte zpět všechny investované zkušenostní body.

Body zkušeností

Body zkušeností FSP XP.png získávají členové společenství těmito způsoby:

 • Sousedská výpomoc: Pokud člen společenství poskytne sousedskou výpomoc jinému členovi společenství, získá 10 bodů zkušeností. Pokud je tato výpomoc posouzena jako oplacená, získá dokonce 20 bodů zkušeností.
 • Turnajové truhly: Každá dosažená truhla v turnaji přinese společenství po skončení turnaje 4.000 zkušenostních bodů.
 • Krystaly věže: Každý dosažený krystal věže SpireReward.png přinese společenství po skončení Věže také 4.000 zkušenostních bodů.


Použití bonusů

Sdílení vědomostí

Každá úroveň bonusu poskytne 1 vědomostní bod zdarma každý den každému členovi společenství. Tyto vědomostní body je možné vložit do prastarého divu jiného člena společenství. Pro tuto akci slouží oranžové tlačítko:

FSP KP.png


Turnajový archiv

Velitel a jeho zástupci mohou použít uložené body k odemčení truhly v turnaji kliknutím na tlačítko "+" v zeleném čtverečku.

FSP TA 1.png


FSP TA 2.png

Body mohou být investovány pouze v případě, kdy pomocí uložených bodů dosáhne společenství na získání další truhly.

Archiv věže

Velitel a jeho zástupci mohou použít uložené body k odemčení krystalu věže ve Věži věčnosti kliknutím na tlačítko "+" v zeleném čtverečku.

FSP SA 1.png


FSP SA 2.png

Body mohou být investovány pouze v případě, kdy pomocí uložených bodů dosáhne společenství na získání dalšího krystalu věže.