InnoGames

Innobar forge.png

Innobar thewest.png

Innobar grepolis.png

Innobar tribalwars.png

Innobar tw2.png


Sledujte nás

Z Elvenar Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání
EVT.png TTC.png WT.png RT.png SPT.png NHT.png FT.png TT.png UT.png BT.png
Kliknutím na ikony můžete přecházet mezi stránkami.

Základy

V Elvenaru má každá rasa 5 konkrétních jednotek, které mohou být vyzkoumány a následně cvičeny v kasárnách. K dispozici je pak dalších 10 jednotek, které jsou k stejné pro obě rasy a lze je vycvičit v táboře žoldnéřů a cvičišti. Jednotky elfů a lidí mají stejnou sílu, nicméně se liší v jejich taktickém pojetí boje.

Obě rasy začínají s lehkooděnci. Hlavní rozdíl mezi elfy a lidmi je v tomto ohledu ten, že jednotky lidí dokážou způsobit větší škody, nicméně mají horší obranu, zatímco elfí jednotky jsou vybalancované.

Později získají přístup ke střelcům, mágům, těžkooděncům a nakonec k obrněným střelcům.

Units barracks.png

Navíc návštěvou provincií na mapě světa máte možnost objevit další jednotky, proti kterým můžete bojovat. Složení těchto nepřátelských vojsk silně záleží na typu provincie a též na její vzdálenosti od vašeho města.

Promotion.png

S výjimkou první jednotky, která je automaticky odemknuta s dokončeným výzkumem kasáren, všechny ostatní musí být odemknuty výzkumem příslušné technologie. A následně je můžete zkoumáním i vylepšovat.

Informace o jednotce

Jakmile postavíte kasárny, můžete se blíže podívat na každou jednotku. To provedete kliknutím na ikonu Info u dané jednotky. Kliknutím na ni se zobrazí informace o příslušné jednotce:

Complete-screen.png


Číslo Jméno Ikonka Popis
1 Úroveň jednotky Úroveň jednotky Každá úroveň jednotky je odlišena počtem hvězd zobrazené v okně výběrů armády, ty najdete pod obrázkem každé jednotky.
2 Typ jednotky - Každý typ jednotky je přiřazen k určité třídě.
3 Třída jednotky - Taktická skupina, do které daný typ jednotky patří.
4 Nejlepší proti - Zde uvidíte, které třídy jednotek jsou účinnější vůči nepřátelským jednotkám. Pokud kursorem myši přejedete přes ikonu, získáte více informací. Zde platí pravidlo: „Čím více mečů, tím účinnější jednotka je!“.
5 Poškození
Poškození
Hodnota poškození při útoku je určena náhodně, mimo rozsah poškození dané jednotky.
6 Životy
Životy
Počet životů příslušné jednotky.
7 Dosah útoku
Dosah útoku
Toto je maximální vzdálenost, na kterou jednotka může zaútočit.
8 Rozsah pohybu
Rozsah pohybu
Množství políček, po kterých se jednotka může v jednom tahu přesunout.
9 Iniciativa
Iniciativa
Jednotka s vyšší iniciativou začíná v bitvě dříve.
10 Velikost
Velikost
Jednotky mají odlišnou velikost. Čím větší je, tím méně jednotek se vejde do jednoho oddílu. A dále též platí, že čím větší, tím je složitější během bitvy danou jednotku v oddílu zabít.
11 Odplata útoku
Oplata útoku
Díky této vlastnosti má jednotka po napadení možnost protiútoku na krátkou vzdálenost, nicméně to platí jen pro dané kolo. Pokud jednotka tuto vlastnost má, uvidíte hodnotu „1“, když ji ovšem nemá, zobrazí se vám „0“.
12 Speciální schopnosti - Kouzla nebo speciální účinky na útok. Pokud přejedete kurzorem myši na tuto ikonu, zobrazí se vám bližší popis.

Třídy jednotek

V Elvenaru najdete 5 tříd jednotek: lehkooděnce, střelce, těžkooděnce, obrněné střelce a mágy.

Ke každé třídě jsou přiděleny určitě typy jednotek. Například zatímco šermířka, sekerníci a kerberové a skřeti jsou odlišné typy jednotek, tak patří do stejné třídy: lehkooděnci. Jsou to bojovníci na krátkou vzdálenost, takže navzdory odlišným bojovým strategiím budou mít stejné hodnoty životů, poškození, útočného a obranného bonusu.

Třída Ikonka Popis
Lehkooděnec Lehkooděnec Lehká bojová jednotka na krátkou vzdálenost (střední množství životů, střední poškození)
Střelec Střelec Obyčejné střelecké jednotky (střední poškození, málo životů)
Mág Mág Podporovací jednotka se speciálními magickými schopnostmi (málo životů, slabé poškození, avšak schopnost upravovat vlastnosti cílových jednotek do konce následujícího kola)
Těžkooděnec Těžkooděnec Bojová jednotka s dobrou výzbrojí na krátkou vzdálenost (velké množství životů, slabé poškození)
Obrněný střelec Obrněný střelec Speciální střelecké jednotky (obrněné nebo mající tvrdou střelu na dlouhou vzdálenost, velmi málo životů), navíc mají i částečnou ochranu proti obyčejným střeleckým jednotkám.

Speciální schopnosti

Některé jednotky mají speciální schopnosti, aby zvýšili poškození. Další mají sílu snižovat sílu útoku nepřátel, aby tak ochránili vaše vojsko. Tyto schopnosti lze kombinovat na jednu nepřátelskou jednotku, čímž zvýšíte svůj útok, případně zmenšíte dané jednotky.

Speciální schopnost Ikona Popis
Obranný bonus Obranný bonus Oslabuje obranu cílové jednotky (vaše jednotka bude útočit silněji) na daný počet kol.
Útočný bonus Útočný bonus Oslabuje útok cílové jednotky (vaše jednotka bude méně poškozena) na daný počet kol.

Přehled jednotek

Základní jednotky

Přehled základních jednotek ras
Elfové Lidé
Lehkooděnec Střelec Mág Těžkooděnec Obrněný střelec Lehkooděnec Střelec Mág Těžkooděnec Obrněný střelec
Šermířka Lučištník Čarodějnice Lesní duch Golem Sekerník Kušník Kněz Paladin Moždíř
Šermířka Lučištník Čarodějnice Lesní duch Golem Sekerník Kušník Kněz Paladin Moždíř

Společné jednotky

Přehled společných jednotek
Cvičiště Tábor žoldnéřů
Light melee.png Short ranged.png Mage.png Heavy melee.png Long ranged.png Light melee.png Short ranged.png Mage.png Heavy melee.png Long ranged.png
Kerberos Dryáda Víla smrti Ork bojovník Ork stratég Včelí jezdkyně Lovec Květinová kouzelnice Valloriánská stráž Lenošivá ropucha
Kerberos Dryáda Víla smrti Ork bojovník Ork stratég Včelí jezdkyně Lovec Květinová kouzelnice Valloriánská stráž Lenošivá ropucha

Jednotky v provinciích

Přehled jednotek v provinciích
Light melee.png Light melee.png Light melee.png Short ranged.png Short ranged.png Short ranged.png
Zlodějka Prastarý ork Válečný pes Lučištník Bandita Mlžná chodkyně
Zlodějka Prastarý ork Válečný pes Lučištník Bandita Mlžná chodkyně
Short ranged.png Short ranged.png Mage.png Mage.png Mage.png Heavy melee.png
Lovec Dryáda Kouzelnice Opat Trnová kouzelnice Močálová nestvůra
Lovec Dryáda Kouzelnice Opat Trnová kouzelnice Močálová nestvůra
Heavy melee.png Heavy melee.png Long ranged.png Long ranged.png Long ranged.png
Rytíř Generál orků Kamenochod Dělostřelec Ork dezertér
Rytíř Generál orků Kamenochod Dělostřelec Ork dezertér

Informace o jednotkách

Informace o jednotkách elfů

Elfí jednotky - informace
Typ jednotky Třída Vlastnosti Bonusy Speciální schopnosti Výcvik
Poškození Zdraví Velikost Rozsah útoku Rozsah pohybu Protiútok Iniciativa Útok Obrana Náklady Čas
Šermířka Lehkooděnec 19-23 90 1 1 3 1 11 Střelec +30% Mág +30% Střelec -40%
Mág -40%
- 14 Supply small.png 12m
Šermířka II Lehkooděnec 21-25 99 1 1 3 1 11 Střelec +30%
Mág +30%
Střelec -50%
Mág -50%
- 14 Supply small.png 12m
Obratná šermířka Lehkooděnec 23-28 109 1 1 3 1 11 Střelec +30%
Mág +30%
Střelec -50%
Mág -50%
Odzbrojující tanec -30%
na 2 kola
14 Supply small.png 12m
Obratná šermířka II Lehkooděnec 25-31 131 1 1 3 1 11 Střelec +40%
Mág +40%
Střelec -60%
Mág -60%
Odzbrojující tanec -30%
na 2 kola
14 Supply small.png 12m
Lučištník Střelec 12-18 54 1 4 3 0 18 Těžkooděnec +60%
Mág +80%
Těžkooděnec -50% - 14 Supply small.png 12m
Lučištník II Střelec 14-20 59 1 4 3 0 18 Těžkooděnec +70%
Mág +90%
Těžkooděnec -50% - 14 Supply small.png 12m
Elitní lučištník Střelec 16-20 65 1 4 3 0 18 Těžkooděnec +70%
Mág +90%
Těžkooděnec -50% Býčí oko -20%
na 2 kola
14 Supply small.png 12m
Elitní lučištník II Střelec 18-22 72 1 4 3 0 18 Těžkooděnec +70%
Mág +90%
Těžkooděnec -60%
Mág -10%
Býčí oko -20%
na 2 kola
14 Supply small.png 12m
Čarodějnice Mág 48-72 168 4 3 4 0 14 Těžkooděnec +50%
Obrněný střelec +60%
Těžkooděnec -60%
Obrněný střelec -50%
Podlomená odvaha -50%
na 2 kola
58 Supply small.png 48m
Čarodějnice II Mág 53-79 185 4 3 4 0 14 Těžkooděnec +60%
Obrněný střelec +70%
Těžkooděnec -60%
Obrněný střelec -50%
Podlomená odvaha -50%
na 2 kola
58 Supply small.png 48m
Květinová čarodějnice Mág 58-88 200 4 3 4 0 14 Těžkooděnec +60%
Obrněný střelec +70%
Těžkooděnec -60%
Obrněný střelec -50%
Podlomená odvaha -50%
na 2 kola
Olověné zbraně -20%
na 2 kola
58 Supply small.png 48m
Lesní duch Těžkooděnec 151-185 750 6 1 2 1 1 Obrněný střelec +40% Lehkooděnec -30%
Obrněný střelec -80%
- 87 Supply small.png 1h, 12m
Lesní duch II Těžkooděnec 167-204 830 6 1 2 1 1 Obrněný střelec +50% Lehkooděnec -40%
Obrněný střelec -80%
- 87 Supply small.png 1h, 12m
Starodávný lesní duch Těžkooděnec 180-220 910 6 1 2 1 1 Obrněný střelec +50% Lehkooděnec -40%
Obrněný střelec -80%
Omamující bič -30%
na 2 kola
87 Supply small.png 1h, 12m
Starodávný lesní duch II Těžkooděnec 198-242 1.090 6 1 2 1 1 Obrněný střelec +60% Lehkooděnec -50%
Obrněný střelec-80%
Omamující bič -30%
na 2 kola
87 Supply small.png 1h, 12m
Golem Obrněný střelec 97-179 380 6 3 3 0 7 Střelec +20%
Lehkooděnec +70%
Střelec -40% - 87 Supply small.png 1h, 12m
Golem II Obrněný střelec 114-190 420 6 3 3 0 7 Střelec +20%
Lehkooděnec +80%
Střelec -50% - 87 Supply small.png 1h, 12m
Žulový golem Obrněný střelec 134-200 460 6 3 3 0 7 Střelec +20%
Lehkooděnec +80%
Střelec -50% Krájené brnění -10%
na 3 kola
87 Supply small.png 1h, 12m

Informace o jednotkách lidí

Jednotky lidí - informace
Typ jednotky Třída Vlastnosti Bonusy Speciální schopnosti Výcvik
Poškození Zdraví Velikost Rozsah útoku Rozsah pohybu Protiútok Iniciativa Útok Obrana Náklady Čas
Sekerník Lehkooděnec 20-24 86 1 1 3 1 10 Střelec +60% Mág +60% Střelec -20% Mág -20% - 14 Supply small.png 12m
Sekerník II Lehkooděnec 22-26 95 1 1 3 1 10 Střelec +70%
Mág +70%
Střelec -20% Mág -20% - 14 Supply small.png 12m
Temní barbaři Lehkooděnec 24-30 104 1 1 3 1 10 Střelec +70%
Mág +70%
Střelec -20% Mág -20% Připravený úder -30%
na 1 kolo
14 Supply small.png 12m
Temní barbaři II Lehkooděnec 26-32 125 1 1 3 1 10 Střelec +70%
Mág +70%
Střelec -40% Mág -40% Připravený úder-30%
na 1 kolo
14 Supply small.png 12m
Kušník Střelec 11-17 58 1 4 3 0 19 Mág +50%
Těžkooděnec +50%
Mág -30%
Těžkooděnec -60%
- 14 Supply small.png 12m
Kušník II Střelec 13-17 64 1 4 3 0 19 Mág +60%
Těžkooděnec +60%
Mág -30%
Těžkooděnec -60%
- 14 Supply small.png 12m
Mistrný kušník Střelec 15-19 70 1 4 3 0 19 Těžkooděnec +60%
Mág +60%
Těžkooděnec -60%
Mág -30%
Tupá střela -20%
na 3 kola
14 Supply small.png 12m
Mistrný kušník II Střelec 17-21 77 1 4 3 0 19 Těžkooděnec +70%
Mág +70%
Těžkooděnec -60%
Mág -30%
Tupá střela -20%
na 3 kola
14 Supply small.png 12m
Kněz Mág 48-80 152 4 5 2 0 13 Obrněný střelec +60%
Těžkooděnec +40%
Obrněný střelec -70% Božská kletba -40%
na 2 kola
58 Supply small.png 48m
Kněz II Mág 53-88 167 4 5 2 0 13 Obrněný střelec +80%
Těžkooděnec +70%
Obrněný střelec -80% Božská kletba -40%
na 2 kola
58 Supply small.png 48m
Posvátný kněz Mág 58-96 184 4 5 2 0 13 Obrněný střelec +80%
Těžkooděnec +70%
Obrněný střelec -80% Božská kletba -40%
na 2 kola
Božské přerušení -30%
na 2 kola
58 Supply small.png 48m
Paladin Těžkooděnec 138-186 560 6 2 2 1 2 Obrněný střelec +30%
Lehkooděnec +30%
Obrněný střelec -60% - 87 Supply small.png 1h 12m
Paladin II Těžkooděnec 151-205 620 6 2 2 1 2 Obrněný střelec +40%
Lehkooděnec +30%
Obrněný střelec -70% - 87 Supply small.png 1h 12m
Blahoslavený paladin Těžkooděnec 167-225 680 6 2 2 1 2 Obrněný střelec +40%
Lehkooděnec +30%
Obrněný střelec -70% Proražené brnění +10%
na 3 kola
87 Supply small.png 1h 12m
Blahoslavený paladin II Těžkooděnec 187-253 820 6 2 2 1 2 Obrněný střelec+50%
Lehkooděnec +40%
Obrněný střelec-70% Proražené brnění +10%
na 3 kola
87 Supply small.png 1h 12m
Moždíř Obrněný střelec 47-97 250 6 8 1 0 5 Lehkooděnec +60%
Střelec +70%
Lehkooděnec -40%
Střelec -50%
- 87 Supply small.png 1h 12m
Moždíř II Obrněný střelec 55-103 280 6 9 1 0 5 Lehkooděnec +60%
Střelec +70%
Lehkooděnec -40%
Střelec -50%
- 87 Supply small.png 1h 12m
Úchvatný moždíř Obrněný střelec 71-118 300 6 10 1 0 5 Lehkooděnec +60%
Střelec +70%
Lehkooděnec -40%
Střelec -50%
Nap Granade -20%
na 3 kola
87 Supply small.png 1h 12m

Informace o jednotkách cvičiště

Cvičiště
Typ jednotky Třída Vlastnosti Bonusy Speciální schopnosti Výcvik
Poškození Zdraví Velikost Rozsah útoku Rozsah pohybu Protiútok Iniciativa Útok Obrana Náklady Čas
Kerberos Lehkooděnec 17-21 78 1 1 5 1 9 Mág +60%
Střelec +30%
Mág -30% - 14 Supply small.png 3m 59s
Kerberos II Lehkooděnec 19-23 86 1 1 6 2 9 Mág +70%
Střelec +30%
Mág -40% - 14 Supply small.png 3m 59s
Zlověstný kerberos Lehkooděnec 21-25 94 1 1 7 3 9 Mág +70%
Střelec +30%
Mág -40% Řezná rána -20%
na 2 kola
14 Supply small.png 3m 59s
Zlověstný kerberos II Lehkooděnec 23-28 104 1 1 7 3 9 Mág +80%
Střelec +30%
Mág -60%
Střelec -20%
Řezná rána -20%
na 2 kola
14 Supply small.png 12m
Dryáda Střelec 28-43 88 2 4 3 0 17 Těžkooděnec +70% Mág -40%
Těžkooděnec -80%
- 29 Supply small.png 7m 59s
Dryáda II Střelec 34-46 97 2 4 3 0 17 Těžkooděnec +90% Mág -40%
Těžkooděnec -80%
- 29 Supply small.png 7m 59s
Jedovatá dryáda Střelec 39-49 106 2 4 3 0 17 Těžkooděnec +90% Mág -40%
Těžkooděnec -80%
Otrávená šipka -30% na 2 kola 29 Supply small.png h m
Víla smrti Mág 46-68 132 3 3 4 0 15 Těžkooděnec +10%
Obrněný střelec +70%
Těžkooděnec -70%
Obrněný střelec -80%
Stříbrný skřek -50%
na 1 kolo
43 Supply small.png 36m
Víla smrti II Mág 50-76 145 3 3 4 0 15 Těžkooděnec +10%
Obrněný střelec +90%
Těžkooděnec -70%
Obrněný střelec -80%
Stříbrný skřek -50%
na 1 kolo
43 Supply small.png 36m
Přízračná víla smrti Mág 55-83 160 3 3 4 0 15 Těžkooděnec +10%
Obrněný střelec +90%
Těžkooděnec -70%
Obrněný střelec -80%
Stříbrný skřek -50% na 1 kolo
Odporná noční můra -40%
na 1 kolo
43 Supply small.png 36m
Ork válečník Těžkooděnec 51-77 260 2 1 2 1 4 Obrněný střelec +20%
Lehkooděnec +70%
Obrněný střelec -30%
Lehkooděnec -30%
- 1 Orcs.png 7m 59s
Ork válečník II Těžkooděnec 56-84 290 2 1 2 2 4 Obrněný střelec +20%
Lehkooděnec +80%
Obrněný střelec -30%
Lehkooděnec -40%
- 1 Orcs.png 24m
Drsný ork válečník Těžkooděnec 62-92 310 2 1 2 3 4 Obrněný střelec +20%
Lehkooděnec +80%
Obrněný střelec -30%
Lehkooděnec -40%
Sražení-20% na 2 kola 1 Orcs.png 24m
Mrzutý ork bojovník II Těžkooděnec 68-102 380 2 1 2 3 4 Obrněný střelec +20%
Lehkooděnec +90%
Obrněný střelec -30%
Lehkooděnec -50%
Vyřazení-20% na 2 kola 1 Orcs.png 24m
Ork stratég Obrněný střelec 34-62 132 2 3 3 1 6 Střelec +60% Lehkooděnec -40%
Střelec -70%
- 1 Orcs.png 7m 59s
Ork stratég II Obrněný střelec 40-66 145 2 3 3 1 6 Střelec +70% Lehkooděnec -40%
Střelec -80%
- 1 Orcs.png 24m
Starší ork stratég Obrněný střelec 46-70 160 2 3 3 1 6 Střelec +70% Lehkooděnec -40%
Střelec -80%
Hlavička-30% na 2 kola 1 Orcs.png 24m
Starší ork stratég II Obrněný střelec 51-77 176 2 3 3 1 6 Střelec +90% Lehkooděnec -40%
Střelec -80%
Hlavička-30% na 2 kola 1 Orcs.png 24m

Informace o jednotkách tábora žoldnéřů

Tábor žoldnéřů
Typ jednotky Třída Vlastnosti Bonusy Speciální schopnosti Výcvik
Poškození Zdraví Velikost Rozsah útoku Rozsah pohybu Protiútok Iniciativa Útok Obrana Náklady Čas
Včelí jezdkyně Lehkooděnec 41-51 176 2 1 4 1 12 Mág +30%
Střelec +70%
Střelec -30% - 29 Supply small.png 24m
Včelí jezdkyně II Lehkooděnec 46-56 194 2 1 4 1 12 Mág +30%
Střelec +90%
Střelec -30% - 29 Supply small.png 24m
Jedovatá včelí jezdkyně Lehkooděnec 50-62 210 2 1 4 1 12 Mág +30%
Střelec +90%
Střelec -30% Otravné žihadlo -20%
na 3 kola
29 Supply small.png 24m
Jedovatá včelí jezdkyně II Lehkooděnec 57-70 240 2 1 4 1 12 Mág +30%
Střelec +90%
Mág -20%
Střelec -60%
Otravné žihadlo -20%
na 3 kola
29 Supply small.png 24m
Lovec Střelec 12-20 46 1 4 4 1 20 Mág +80%
Těžkooděnec +40%
Mág -80%
Těžkooděnec -40%
- 14 Supply small.png 12m
Lovec II Střelec 14-22 51 1 4 4 1 20 Mág +90%
Těžkooděnec +40%
Mág -90%
Těžkooděnec -40%
- 14 Supply small.png 12m
Profesionální lovec Střelec 17-22 56 1 4 4 1 20 Mág +90%
Těžkooděnec +40%
Mág -90%
Těžkooděnec -40%
Orlí oko-30%
na 1 kolo
14 Supply small.png 12m
Profesionální lovec II Střelec 18-24 61 1 4 4 1 20 Mág +110%
Těžkooděnec +40%
Mág -90%
Těžkooděnec -40%
Orlí oko-30%
na 1 kolo
14 Supply small.png 12m
Květinová kouzelnice Mág 45-75 96 3 5 2 0 16 Obrněný střelec +30%
Těžkooděnec +80%
Obrněný střelec -70%
Těžkooděnec -60%
Květinové větry -30%
na 3 kola
43 Supply small.png 36m
Květinová kouzelnice II Mág 50-83 106 3 5 2 0 16 Obrněný střelec +30%
Těžkooděnec +90%
Obrněný střelec -70%
Těžkooděnec -70%
Květinové větry -30%
na 3 kola
43 Supply small.png 36m
Květinová princezna Mág 55-91 116 3 5 2 0 16 Obrněný střelec +30%
Těžkooděnec +90%
Obrněný střelec -70%
Těžkooděnec -70%
Křídla květin-30%
na 3 kola Síla květin-20%
na 3 kola
43 Supply small.png 36m
Valloriánská stráž Těžkooděnec 153-207 580 6 2 2 0 3 Obrněný střelec +60% Obrněný střelec -70%
Těžkooděnec -20%
- 87 Supply small.png 1h 12m
Valloriánská stráž II Těžkooděnec 168-228 630 6 2 2 1 3 Obrněný střelec +70% Obrněný střelec -80%
Lehkooděnec -20%
- 87 Supply small.png 1h 12m
Veteránská stráž Těžkooděnec 191-253 630 6 2 2 1 3 Obrněný střelec +70% Obrněný střelec -80%
Lehkooděnec -20%
Ještěří bič-30%
na 1 kolo
87 Supply small.png 1h 12m
Vallorianský veterán II Těžkooděnec 204-276 840 6 2 2 1 3 Obrněný střelec +90% Obrněný střelec -80%
Lehkooděnec -20%
Ještěří bič-30%
na 1 kolo
87 Supply small.png 1h 12m
Lenošivá ropucha Obrněný střelec 42-70 210 4 8 1 0 8 Lehkooděnec +80%
Střelec +40%
Lehkooděnec -60%
Střelec -40%
- 58 Supply small.png 48m
Lenošivá ropucha II Obrněný střelec 49-75 230 4 9 1 0 8 Lehkooděnec +90%
Střelec +40%
Lehkooděnec -70%
Střelec -40%
- 58 Supply small.png 48m
Unavená ropucha Obrněný střelec 59-78 250 4 10 1 0 8 Lehkooděnec +90%
Střelec +40%
Lehkooděnec -70%
Střelec -40%
Plivání kyseliny-30%
na 1 kolo
58 Supply small.png 48m

Informace o jednotkách v provinciích

Jednotky provincií
Typ jednotky Třída Vlastnosti Bonusy Speciální schopnosti
Poškození Zdraví Velikost Rozsah útoku Rozsah pohybu Protiútok Iniciativa Útok Obrana
Zlodějka Lehkooděnec 18-24 98 1 1 3 1 10 Střelec +30%
Mág +30%
- -
Zlodějka II Lehkooděnec 20-26 108 1 1 3 1 10 Střelec +50%
Mág +50%
- -
Odporná zlodějka Lehkooděnec 21-29 119 1 1 3 1 10 Střelec +60%
Mág +60%
- -
Prastarý ork Lehkooděnec 35-55 148 2 1 4 1 11 Střelec +40%
Mág +20%
Střelec -10% -
Prastarý ork II Lehkooděnec 38-58 163 2 1 4 2 11 Střelec +60%
Mág +30%
Střelec -20% -
Brutální prastarý ork Lehkooděnec 42-64 179 2 1 4 3 11 Střelec +70%
Mág +30%
Střelec -30% Nůž odvahy -30%
na 2 kola
Válečný pes Lehkooděnec 17-21 62 1 1 5 1 7 Střelec +10%
Mág +30%
Střelec -30%
Mág -60%
-
Válečný pes II Lehkooděnec 19-23 68 1 1 6 2 7 Střelec +20%
Mág +50%
Střelec -30%
Mág -70%
-
Rozzuřený pekelný ohař Lehkooděnec 21-25 75 1 1 7 3 7 Střelec +20%
Mág +70%
Střelec -30%
Mág -70%
Krvavé kousnutí -30%
na 2 kola
Divoký lučištník Střelec 10-14 50 1 4 3 0 17 Těžkooděnec +50%
Mág +30%
Těžkooděnec -40%
Mág -20%
-
Divoký lučištník II Střelec 10-15 55 1 4 3 0 17 Těžkooděnec +70%
Mág +50%
Těžkooděnec -40%
Mág -20%
-
Divoký lučištník krutosti Střelec 14-17 61 1 4 3 0 17 Těžkooděnec +80%
Mág +60%
Těžkooděnec -40%
Mág -20%
Enarův šíp -30%
na 2 kola
Bandita Střelec 11-19 46 1 4 3 0 18 Těžkooděnec +60%
Mág +10%
Těžkooděnec -50%
Mág -10%
-
Bandita II Střelec 14-20 51 1 4 3 0 18 Těžkooděnec +70%
Mág +20%
Těžkooděnec -60%
Mág -20%
-
Lstivý bandita Střelec 15-21 56 1 4 3 0 18 Těžkooděnec +80%
Mág +20%
Těžkooděnec -70%
Mág -20%
Nečestná taktika -10%
na 3 kola
Mlžná chodkyně Střelec 22-34 88 2 4 4 1 21 Těžkooděnec +20%
Mág +70%
Těžkooděnec -30%
Mág -40%
-
Mlžná chodkyně II Střelec 26-36 97 2 4 4 1 21 Těžkooděnec +30%
Mág +80%
Těžkooděnec -30%
Mág -60%
-
Plíživá mlžná chodkyně Střelec 31-37 106 2 4 4 1 21 Těžkooděnec +30%
Mág +90%
Těžkooděnec -30%
Mág -70%
Ošidné rozptýlení -20%
na 3 kola
Kouzelnice Mág 61-91 152 4 3 4 0 13 Těžkooděnec +30%
Obrněný střelec +60%
Těžkooděnec -30%
Obrněný střelec -50%
Divné kouzelnictví -40%
na 2 kola
Kouzelnice II Mág 67-101 152 4 3 4 0 13 Těžkooděnec +40%
Obrněný střelec +70%
Těžkooděnec -40%
Obrněný střelec -60%
Divné kouzelnictví -40%
na 2 kola
Ďábelská kouzelnice Mág 74-110 184 4 3 4 0 13 Těžkooděnec +40%
Obrněný střelec +80%
Těžkooděnec -40%
Obrněný střelec -70%
Divné kouzelnictví -40%
na 2 kola
Strašidelné čáry -30%
na 2 kola
Opat Mág 51-85 136 4 5 2 0 12 Těžkooděnec +20%
Obrněný střelec +60%
Těžkooděnec -20%
Obrněný střelec -60%
Předstíraný pacifismus -50%
na 2 kola
Opat II Mág 56-94 150 4 5 2 0 12 Těžkooděnec +30%
Obrněný střelec +70%
Těžkooděnec -30%
Obrněný střelec -70%
Předstíraný pacifismus -50%
na 2 kola
Temný opat Mág 62-103 165 4 5 2 0 12 Těžkooděnec +40%
Obrněný střelec +80%
Těžkooděnec -30%
Obrněný střelec -70%
Předstíraný pacifismus -50%
na 2 kola
Poslední večeře -20%
na 2 kola
Trnová kouzelnice Mág 36-60 78 3 5 2 1 15 Těžkooděnec +70%
Obrněný střelec +10%
Těžkooděnec -50%
Obrněný střelec -60%
Trnité větry -40%
na 3 kola
Trnová kouzelnice II Mág 40-66 86 3 5 2 1 15 Těžkooděnec +80%
Obrněný střelec +20%
Těžkooděnec -70%
Obrněný střelec -60%
Trnité větry -40%
na 3 kola
Uschlá trnová kouzelnice Mág 44-73 94 3 5 2 0 15 Těžkooděnec +90%
Obrněný střelec +20%
Těžkooděnec -80%
Obrněný střelec -60%
Trnité větry -40%
na 3 kola
Bouřlivá vůle -10%
na 3 kola
Močálová nestvůra Těžkooděnec 148-200 540 6 1 2 1 1 Obrněný střelec +10% Lehkooděnec -10%
Obrněný střelec -50%
-
Močálová nestvůra II Těžkooděnec 179-241 660 6 1 2 1 1 Lehkooděnec +10%
Obrněný střelec +20%
Lehkooděnec -20%
Obrněný střelec -60%
-
Divoká močálová nestvůra Těžkooděnec 196-265 730 6 1 2 1 1 Lehkooděnec +20%
Obrněný střelec +30%
Lehkooděnec -20%
Obrněný střelec -60%
Rána bahnem -20%
na 2 kola
Rytíř Těžkooděnec 78-106 370 4 2 2 1 2 Obrněný střelec +40% Lehkooděnec -10%
Obrněný střelec -30%
-
Rytíř II Těžkooděnec 95-129 450 4 2 2 1 2 Obrněný střelec +60% Lehkooděnec -20%
Obrněný střelec -40%
-
Statečný rytíř Těžkooděnec 105-141 490 4 2 2 1 2 Obrněný střelec +70% Lehkooděnec -20%
Obrněný střelec -50%
Vznešená střela -30%
na 2 kola
Generál orků Těžkooděnec 153-207 510 6 2 2 1 3 Lehkooděnec +10%
Obrněný střelec +20%
Lehkooděnec -30%
Obrněný střelec -20%
-
Generál orků II Těžkooděnec 187-253 630 6 2 2 2 3 Lehkooděnec +40%
Obrněný střelec +30%
Lehkooděnec -30%
Obrněný střelec -20%
-
Zmutovaný generál orků Těžkooděnec 204-276 690 6 2 2 3 3 Lehkooděnec +60%
Obrněný střelec +30%
Lehkooděnec -30%
Obrněný střelec -20%
Divoký hněv -20%
na 3 kola
Kamenochod Obrněný střelec 54-90 210 4 3 3 0 6 Lehkooděnec +40%
Střelec +40%
Střelec -20% -
Kamenochod II Obrněný střelec 77-115 290 4 3 3 0 6 Lehkooděnec +50%
Střelec +60%
Střelec -30% -
Neohebný kamenochod Obrněný střelec 90-122 320 4 3 3 0 6 Lehkooděnec +50%
Střelec +70%
Střelec -40% Házení písku -30%
na 2 kola
Dělostřelec Obrněný střelec 27-57 220 6 8 1 0 4 Lehkooděnec +40%
Střelec +40%
Lehkooděnec -20%
Střelec -50%
-
Dělostřelec II Obrněný střelec 42-78 290 6 9 1 0 4 Lehkooděnec +60%
Střelec +60%
Lehkooděnec -20%
Střelec -50%
-
Šílený dělostřelec Obrněný střelec 50-83 320 6 10 1 0 4 Lehkooděnec +70%
Střelec +70%
Lehkooděnec -20%
Střelec -50%
Šílené dělo -30%
na 1 kolo
Ork dezertér Obrněný střelec 62-130 340 6 3 3 1 5 Lehkooděnec +50%
Střelec +30%
Lehkooděnec -40% -
Ork dezertér II Obrněný střelec 88-164 460 6 3 3 1 5 Lehkooděnec +70%
Střelec +30%
Lehkooděnec -60% -
Špinavý ork dezertér Obrněný střelec 104-174 510 6 3 3 1 5 Lehkooděnec +80%
Střelec +30%
Lehkooděnec -70% Páchnoucí hůl -30%
na 3 kola