Kasárny

Z Elvenar Wiki CZ
Jump to navigation
Mainhall overview.png Worker-hut.png Basic.png Streets.png Military.png Goods.png Culture.png AncientWonder.png Guestrace.png Expansion.png
Jít zpět na: Přehled budov

Kasárny

Základní informace

Tato budova vám umožní budovat armádu pomocí trénování jednotek. Úroveň budovy snižuje dobu výcviku nových jednotek.

V kasárnách můžete cvičit jednotky a najdete zde také přehled vašich oddílů. Oddíly jsou skupiny jednotek, které umisťujete na bitevní pole. Jednotky jednoho typu jsou seskupovány do oddílů, ty pak spolu bojují na bitevním poli.

Prosperita

Od kapitoly XXI - Vallorianská legenda dále budou kasárny poskytovat další speciální zdroj:

  • Prosperity.png Prosperita.

Prosperita je nezbytná ke stavbě některých speciálních budov kapitoly. Pro více informací navštivte stránku o prosperitě.

Požadavky

Kasárny můžete vybudovat, jakmile odemknete patřičný výzkum, plus navíc máte požadované prostředky pro výstavbu. Kasárny musí být napojeny cestou k hlavnímu sídlu, nejdou prodat a přebudovat, můžete je pouze přesouvat a vylepšovat.

Vylepšování

Každé vylepšení kasáren sníží dobu výcviku jednotek. Může dojít také ke zvýšení počtu polí pro výcvik jednotek. Volná pole navíc dostanete vždy, když kasárny zvětší svojí velikost.

px:500


Výcvik

Trénování jednotek stojí zásoby a čas. V tréninkovém poli je trénováno najednou několik jednotek. Což znamená, že čím více jednotek cvičíte najednou, tím více zásob a času pro dokončení tréninku bude potřeba. Trénink samozřejmě můžete okamžitě dokončit pomocí diamantů.

px:500

V závislosti na úrovni vašich kasáren budete moci využívat všech 5 slotů tréninku najednou, pomocí fronty rekrutu, kdy se slot uvolní v případě, že tréninkový čas předcházejícího rekrutu je u konce. Pokud zrušíte některou z těchto front dříve, získáte zpět vložené zásoby.

Aby bylo možné přidat nově vytrénované jednotky do vojenského tábora, tak je kliknutím na kasárny musíte sebrat. Díky této ikoně také zjistíte, že máte volný slot pro další frontu rekrutu, zatím co jsou další jednotky z této fronty trénovány.

Barracks new.png

Na začátku je v kasárnách velikost tréninkového pole 6. Což znamená, že v jednom poli můžete trénovat jednotky s maximální velikostí 6.

Různé jednotky mají různou velikost, takže některé jednotky můžete trénovat ve větším množství než jiné. Například velikost sekerníka je 1, velikost paladina je 6. Takže v jednom poli můžete trénovat najednou 6 sekerníků nebo jen 1 paladina.

Pokud chcete zvýšit základní velikost tréninkového pole, musíte postavit jednu nebo více zbrojnic. V případě, že jste změnili svůj názor, můžete zadané výcviky zrušit, přičemž použité zásoby vám budou navráceny.

Tábor

Zde můžete vidět, kolik oddílů různých jednotek máte připraveno k boji.

px:500

Oddíl: Na bitevní pole umisťujete oddíl, nikoliv jednotky. Základní velikost oddílu na bitevním poli je 6. Stejně jako u tréninku je i zde počítáno s velikostí jednotek. Například 1 paladin (velikost 6) vám zaplní jeden oddíl.

Zvýšení velikost oddílů: Skrze výzkum si můžete odemknout několik technologií nazvaných: „Zvýšení velikosti oddílu“, čímž docílíte zvýšení velikosti oddílu na trojnásobek za každou vyzkoumanou technologii. Pamatujte však, že tréninkové pole se tímto výzkumem nezvětší, zvětší se pouze velikost oddílu na bojišti. Proto, abyste drželi krok s velikostí oddílů, je potřeba stavět a vylepšovat zbrojnice, které vám tréninková pole navyšují. Příklad: Vylepšení velikosti oddílu 7, tak velikost oddílu bude následující: 7x3+6x3+5x3+4x3+3x3+2x3+1x3+6=90.

Informace o kasárnách

Po konci kapitoly kapitoly VI - Portál do minulosti se bude cena vylepšení odvíjet od vašeho zboží se zvýšenou výrobou, tzn. že v tabulce uvidíte nové ikony: Gds1.png pro základní zboží, Gds2.png pro řemeslné zboží a Gds3.png pro vzácné zboží. Každá ikona bude mít indikátor +1 nebo +2, který označuje vaše zboží se zvýšenou výrobou.

Pokud je máte zvýšenou výrobu na mramoru, pak +1 má ocel +2 prkna. Stejným způsobem jsou označeny další dvě kategorie zboží.

Příklad: K vylepšení kasáren elfů na 18. úroveň budete potřebovat 2.000 jednotek vzácného zboží se zvýšenou výrobou, 5.200 od zboží se zvýšenou výrobou +1 a 3.750 jednotek od zboží se zvýšenou výrobou +2. Pro lepší pochopení si řekněme, že za vzácné zboží se zvýšenou výrobou máme třeba drahokamy. Na vylepšení budovy budeme tedy potřebovat: 2.000 drahokamů, 5.200 elixírů a 3.750 kouzelného prachu.

Kasárny elfů

Informace o kasárnách elfů (úroveň 1 - 42)
Úroveň Požadavky Náklady Výhody
Úroveň Velikost Populace Kultura Doba výstavby Hodnota Požadované zdroje Rychlost výcviku Počet tréninkových polí
1 4x3 9 - 1m 1.000
28
Mince
Zásoby
1 3
2 4x3 8 10 53m 2.200
340
Mince
Zásoby
2 3
3 4x3 12 28 2h 46m 7.100
1.100
Mince
Zásoby
3 3
4 4x3 16 56 3h 28m 14.000
2.200
Mince
Zásoby
5 3
5 4x3 22 97 4h 18m 6.000
1.600
400
500
550
Mince
Zásoby
Mramor
Ocel
Prkna
5 3
6 Pro tuto úroveň potřebujete mít odemknutou technologii Moderní kasárny v kapitole 2 5x4 25 82 5h 18m 21.000
4.100
750
700
800
Mince
Zásoby
Mramor
Ocel
Prkna
6 4
7 5x4 34 98 6h 28m 30.000
5.600
1.100
1.000
900
Mince
Zásoby
Mramor
Ocel
Prkna
7 4
8 5x4 42 116 7h 50m 46.000
8.000
200
250
300
Mince
Zásoby
Křišťál
Svitky
Hedvábí
9 4
9 5x4 49 134 9h 23m 3.3000
7.000
2.000
2.400
2.200
Mince
Zásoby
Mramor
Ocel
Prkna
11 4
10 Pro tuto úroveň potřebujete mít odemknutou technologii Provtřídní kasárny v kapitole 3 6x5 63 153 11h 10m 100K
17.000
500
600
550
Mince
Zásoby
Křišťál
Svitky
Hedvábí
14 5
11 6x5 78 171 13h 10m 110K
19.000
200
160
240
Mince
Zásoby
Elixír
Kouzelný prach
Drahokamy
17 5
12 6x5 105 191 15h 01m 120K
21.000
360
320
200
Mince
Zásoby
Elixír
Kouzelný prach
Drahokamy
20 5
13 6x5 118 211 15h 25m 170K
27.000
1400
1.000
800
Mince
Zásoby
Křišťál
Svitky
Hedvábí
23 5
14 6x5 131 231 15h 48m 130K
25.000
450
600
520
Mince
Zásoby
Elixír
Kouzelný prach
Drahokamy
27 5
15 6x5 166 251 16h 11m 160K
29.000
730
510
580
Mince
Zásoby
Elixír
Kouzelný prach
Drahokamy
31 5
16 Pro tuto úroveň potřebujete mít odemknutou technologii Kasárny ve stylu trpaslíků v kapitole 6 4x8 77 388 16h 39m 363K
54.600
4.500
5.500
5.000
Mince
Zásoby
Mramor
Ocel
Prkna
39 5
17 4x8 152 436 16h 59m 279K
51.800
3.700
3.900
4.100
Mince
Zásoby
Křišťál
Svitky
Hedvábí
49 5
18 Pro tuto úroveň potřebujete mít odemknutou technologii Kasárny ve vílím stylu v kapitole 7 4x7 173 489 21h 56m 21.000
2.000
5.200
3.750
Zásoby
Vzácné zboží
Vzácné zboží
Vzácné zboží
59 5
19 4x7 169 549 23h 21m 990K
123K
16.000
8.000
10.000
Mince
Zásoby
Základní zboží
Základní zboží
Základní zboží
71 5
20 Pro tuto úroveň potřebujete mít odemknutou technologii Kasárny ve stylu orků v kapitole 8 4x7 245 614 1d 90.000
36.000
12.000
8.000
10.000
Mince
Zásoby
Řemeslné zboží
Vzácné zboží
Vzácné zboží
84 5
21 4x7 274 686 1d, 2h 1.040K
134K
13.000
9.000
7.400
Mince
Zásoby
Základní zboží
Řemeslné zboží
Řemeslné zboží
98 5
22 Pro tuto úroveň potřebujete mít odemknutou technologii Kasárny ve stylu lesních elfů v kapitole 9 5x7 279 766 1d, 3h 32.000
6.150
12.500
Zásoby
Vzácné zboží
Vzácné zboží
113 5
23 5x7 316 855 1d, 4h 36.000
16.000
10.000
7.200
Zásoby
Řemeslné zboží
Vzácné zboží
Vzácné zboží
129 5
24 5x7 355 954 1d, 5h 300K
69.000
4.500
15.000
Mince
Zásoby
Vzácné zboží
Vzácné zboží
146 5
25 5x7 410 1.061 1d, 7h 1.430K
185K
10.000
12.000
18.000
Mince
Zásoby
Základní zboží
Řemeslné zboží
Řemeslné zboží
164 5
26 Pro tuto úroveň potřebujete mít odemknutou technologii Kasárny ve stylu půlčíků v kapitole 11 6x6 434 1.182 1d, 8h 46.000
16.000
17.960
10.400
Zásoby
Základní zboží
Vzácné zboží
Vzácné zboží
184 5
27 6x6 493 1.314 1d, 9h 340K
83.000
20.000
22.000
Mince
Zásoby
Řemeslné zboží
Vzácné zboží
200 5
28 6x6 573 1.460 1d, 10h 53.000
23.000
19.800
10.330
Zásoby
Řemeslné zboží
Vzácné zboží
Vzácné zboží
230 5
29 6x6 493 1.622 1d, 11h 1.880K
245K
25.000
27.000
18.000
Mince
Zásoby
Základní zboží
Řemeslné zboží
Řemeslné zboží
250 5
30 Pro tuto úroveň potřebujete mít odemknutou technologii Robustní kasárna v kapitole 13 5x8 690 1.801 1d, 12h 2.110K
272K
19.000
8.000
Mince
Zásoby
Řemeslné zboží
Vzácné zboží
270 5
31 5x8 712 1.997 1d, 13h 2.100K
176K
5.000
22.000
27.000
Mince
Zásoby
Řemeslné zboží
Řemeslné zboží
Řemeslné zboží
300 5
32 5x8 785 2.216 1d, 14h 1.940K
264K
27.000
20.000
Mince
Zásoby
Základní zboží
Vzácné zboží
320 5
33 5x8 999 2.455 1d, 15h 1.720K
247K
25.000
27.000
Mince
Zásoby
Základní zboží
Vzácné zboží
350 5
34 Pro tuto úroveň potřebujete mít odemknutou technologii Kasárny ve stylu Elvenarů v kapitole 15 6x7 601 1.371 1d, 18h 18.000K
3.000K
50.000
60.000
Mince
Zásoby
Slévané houbičky
Orkové
385 5
35 6x7 179 239 1d, 21h 20.000K
3.200K
57.500
65.000
Mince
Zásoby
Slévané houbičky
Orkové
405 5
36 6x7 183 241 2d 23.000K
3.500K
65.000
70.000
Mince
Zásoby
Slévané houbičky
Orkové
425 5
37 6x7 186 245 2d, 3h 25.000K
3.700K
65.000
80.000
Mince
Zásoby
Slévané houbičky
Orkové
450 5
38 Pro tuto úroveň potřebujete mít odemknutou technologii Kasárny ve stylu obchodníků v kapitole 17 6x6 1.337 4.849 1d, 23h 17.800K
2.140K
120K
85.000
Mince
Zásoby
Základní živoucí zboží
Orkové
475 5
39 6x6 1.047 3.385 2d 19.400K
2.310K
130K
90.000
Mince
Zásoby
Základní živoucí zboží
Orkové
500 5
40 Pro tuto úroveň potřebujete mít odemknutou technologii Autentické kasárny v kapitole 18 6x6 1.178 3.755 2d, 1h 22.200K
2.660K
150K
95.000
Mince
Zásoby
Řemeslné živoucí zboží
Orkové
550 5
41 Pro tuto úroveň potřebujete mít odemknutou technologii Připravené kasárny v kapitole 19 7x6 6.020 8.820 2d, 4h 28.900K
3.480K
100K
200K
Mince
Zásoby
Orkové
Živoucí vzácné zboží
690 5
42 Pro tuto úroveň potřebujete mít odemknutou technologii Inspirované kasárny v kapitole 20 7x6 3.762 10.421 2d, 7h 3.600K
4.400K
125K
250K
200K
Mince
Zásoby
Orkové
Základní živoucí zboží
Základní osvícené zboží
860 5
Informace o kasárnách elfů (úroveň 43 a vyšší)
Úroveň Požadavky Náklady Výhody
Úroveň Velikost Populace Kultura Doba výstavby Hodnota Požadované zdroje Poskytovaná prosperita Rychlost výcviku Počet tréninkových polí
43 Pro tuto úroveň potřebujete mít odemknutou technologii Prosperující kasárny v kapitole 21 5x9 4.000 14.000 2d 9h 63.000K
8.400K
169K
310K
250K
Mince
Zásoby
Orkové
Řemeslné živoucí zboží
Řemeslné osvícené zboží
180 966 5

Kasárny lidí

Informace o kasárnách lidí (úroveň 1 - 42)
Úroveň Požadavky Náklady Výhody
Úroveň Velikost Populace Kultura Doba výstavby Hodnota Požadované zdroje Rychlost výcviku Počet tréninkových polí
1 3x4 8 - 1m 1.000
30
Mince
Zásoby
1 3
2 3x4 7 10 55m 2.300
360
Mince
Zásoby
2 3
3 3x4 12 28 3h 03m 7.400
1100
Mince
Zásoby
3 3
4 3x4 17 56 3h 50m 15.000
2.200
Mince
Zásoby
4 3
5 Pro tuto úroveň potřebujete mít odemknutou technologii Moderní kasárny v kapitole 2 4x5 19 97 4h 46m 17.000
3.300
400
500
550
Mince
Zásoby
Mramor
Ocel
Prkna
5 4
6 4x5 26 82 5h 51m 22.000
4.300
750
700
800
Mince
Zásoby
Mramor
Ocel
Prkna
6 4
7 4x5 34 98 7h 08m 31.000
5.700
1.100
1.000
900
Mince
Zásoby
Mramor
Ocel
Prkna
7 4
8 4x5 37 116 8h 38m 47.000
8.000
200
250
300
Mince
Zásoby
Křišťál
Svitky
Hedvábí
9 4
9 Pro tuto úroveň potřebujete mít odemknutou technologii Provtřídní kasárny v kapitole 3 5x6 54 134 10h 21m 70.000
13.000
2.000
2.400
2.200
Mince
Zásoby
Mramor
Ocel
Prkna
11 5
10 5x6 69 153 12h 18m 100K
17.000
500
600
550
Mince
Zásoby
Křišťál
Svitky
Hedvábí
14 5
11 5x6 78 171 14h 30m 110K
19.000
200
160
240
Mince
Zásoby
Elixír
Kouzelný prach
Drahokamy
17 5
12 5x6 89 191 15h 08m 120K
21.000
360
320
200
Mince
Zásoby
Elixír
Kouzelný prach
Drahokamy
20 5
13 5x6 112 211 15h 33m 170K
25.000
1.400
1.000
800
Mince
Zásoby
Křišťál
Svitky
Hedvábí
23 5
14 5x6 139 231 15h 56m 130K
27.000
450
600
520
Mince
Zásoby
Elixír
Kouzelný prach
Drahokamy
27 5
15 5x6 169 251 16h 20m 160K
29.000
730
510
580
Mince
Zásoby
Elixír
Kouzelný prach
Drahokamy
31 5
16 Pro tuto úroveň potřebujete mít odemknutou technologii Kasárny ve stylu trpaslíků v kapitole 6 8x4 128 388 16h 39m 363K
54.000
4.500
5.500
5.000
Mince
Zásoby
Mramor
Ocel
Prkna
39 5
17 8x4 141 436 16h 59m 279K
51.800
3.700
3.900
4.100
Mince
Zásoby
Křišťál
Svitky
Hedvábí
49 5
18 Pro tuto úroveň potřebujete mít odemknutou technologii Kasárny ve vílím stylu v kapitole 7 7x4 141 489 21h 56m 21.000
2.000
5.200
3.750
Zásoby
Vzácné zboží
Vzácné zboží
Vzácné zboží
59 5
19 7x4 169 549 23h 21m 990K
123K
16.000
8.000
10.000
Mince
Zásoby
Základní zboží
Základní zboží
Základní zboží
71 5
20 Pro tuto úroveň potřebujete mít odemknutou technologii Kasárny ve stylu orků v kapitole 8 7x4 245 614 1d 90.000
36.000
12.000
8.000
10.000
Mince
Zásoby
Řemeslné zboží
Vzácné zboží
Vzácné zboží
84 5
21 7x4 274 686 1d, 2h 1.040K
134K
13.000
9.000
7.400
Mince
Zásoby
Základní zboží
Řemeslné zboží
Řemeslné zboží
98 5
22 Pro tuto úroveň potřebujete mít odemknutou technologii Kasárny ve stylu lesních elfů v kapitole 9 5x7 279 766 1d, 3h 32.000
6.150
12.500
Zásoby
Vzácné zboží
Vzácné zboží
113 5
23 5x7 316 855 1d, 4h 36.000
16.000
10.000
7.200
Zásoby
Řemeslné zboží
Vzácné zboží
Vzácné zboží
129 5
24 5x7 355 954 1d, 5h 300K
69.000
4.500
15.000
Mince
Zásoby
Vzácné zboží
Vzácné zboží
146 5
25 5x7 410 1.061 1d, 7h 1.430K
185K
10.000
12.000
18.000
Mince
Zásoby
Základní zboží
Řemeslné zboží
Řemeslné zboží
164 5
26 Pro tuto úroveň potřebujete mít odemknutou technologii Kasárny ve stylu půlčíků v kapitole 11 6x6 434 1.182 1d, 8h 46.000
16.000
17.960
10.400
Zásoby
Základní zboží
Vzácné zboží
Vzácné zboží
184 5
27 6x6 493 1.314 1d, 9h 340K
83.000
20.000
22.000
Mince
Zásoby
Řemeslné zboží
Vzácné zboží
200 5
28 6x6 573 1.460 1d, 10h 53.000
23.000
19.800
10.330
Zásoby
Řemeslné zboží
Vzácné zboží
Vzácné zboží
230 5
29 6x6 493 1.622 1d, 11h 1.880K
245K
25.000
27.000
18.000
Mince
Zásoby
Základní zboží
Řemeslné zboží
Řemeslné zboží
250 5
30 Pro tuto úroveň potřebujete mít odemknutou technologii Robustní kasárna v kapitole 13 5x8 690 1.801 1d, 12h 2.110K
272K
19.000
8.000
Mince
Zásoby
Řemeslné zboží
Vzácné zboží
270 5
31 5x8 712 1.997 1d, 13h 2.100K
176K
15.000
22.000
27.000
Mince
Zásoby
Řemeslné zboží
Řemeslné zboží
Řemeslné zboží
300 5
32 5x8 785 2.216 1d, 14h 1.940K
264K
27.000
20.000
Mince
Zásoby
Základní zboží
Vzácné zboží
320 5
33 5x8 999 2.455 1d, 15h 1.720K
247K
25.000
27.000
Mince
Zásoby
Základní zboží
Vzácné zboží
350 5
34 Pro tuto úroveň potřebujete mít odemknutou technologii Kasárny ve stylu Elvenarů v kapitole 15 6x7 601 1.371 1d, 18h 18.000K
3.000K
50.000
60.000
Mince
Zásoby
Slévané houbičky
Orkové
385 5
35 6x7 179 239 1d, 21h 20.000K
3.200K
57.500
65.000
Mince
Zásoby
Slévané houbičky
Orkové
405 5
36 6x7 183 241 2d 23.000K
3.500K
65.000
70.000
Mince
Zásoby
Slévané houbičky
Orkové
425 5
37 6x7 186 245 2d, 3h 25.000K
3.700K
65.000
80.000
Mince
Zásoby
Slévané houbičky
Orkové
450 5
38 Pro tuto úroveň potřebujete mít odemknutou technologii Kasárny ve stylu obchodníků v kapitole 17 6x6 1.337 4.849 1d, 23h 17.800K
2.140K
120K
85.000
Mince
Zásoby
Základní živoucí zboží
Orkové
475 5
39 6x6 1.047 3.385 2d 19.400K
2.310K
130K
90.000
Mince
Zásoby
Základní živoucí zboží
Orkové
500 5
40 Pro tuto úroveň potřebujete mít odemknutou technologii Autentické kasárny v kapitole 18 6x6 1.178 3.755 2d, 1h 22.200K
2.660K
150K
95.000
Mince
Zásoby
Řemeslné živoucí zboží
Orkové
550 5
41 Pro tuto úroveň potřebujete mít odemknutou technologii Připravené kasárny v kapitole 19 7x6 6.020 8.820 2d, 4h 28.900K
3.480K
100K
200K
Mince
Zásoby
Orkové
Živoucí vzácné zboží
690 5
42 Pro tuto úroveň potřebujete mít odemknutou technologii Inspirované kasárny v kapitole 20 7x6 3.762 10.421 2d, 7h 3.600K
4.400K
125K
250K
200K
Mince
Zásoby
Orkové
Základní živoucí zboží
Základní osvícené zboží
860 5
Informace o kasárnách lidí (úroveň 43 a vyšší)
Úroveň Požadavky Náklady Výhody
Úroveň Velikost Populace Kultura Doba výstavby Hodnota Požadované zdroje Poskytovaná prosperita Rychlost výcviku Počet tréninkových polí
43 Pro tuto úroveň potřebujete mít odemknutou technologii Prosperující kasárny v kapitole 21 5x9 4.000 14.000 2d 9h 63.000K
8.400K
169K
310K
250K
Mince
Zásoby
Orkové
Řemeslné živoucí zboží
Řemeslné osvícené zboží
180 966 5

Úrovně kasáren

Kasárny elfů

Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Úroveň 4 Úroveň 5
22 barracks elves 01 cropped.png 22 barracks elves 02 cropped.png 22 barracks elves 03 cropped.png 22 barracks elves 04 cropped.png 22 barracks elves 05 cropped.png
Úroveň 6 Úroveň 7 Úroveň 8 Úroveň 9 Úroveň 10
22 barracks elves 06 cropped.png 22 barracks elves 07 cropped.png 22 barracks elves 08 cropped.png 22 barracks elves 09 cropped.png 22 barracks elves 10 cropped.png
Úroveň 11 Úroveň 12 Úroveň 13 Úroveň 14 Úroveň 15
22 barracks elves 11 cropped.png 22 barracks elves 12 cropped.png 22 barracks elves 13 cropped.png 22 barracks elves 14 cropped.png 22 barracks elves 15 cropped.png
Úroveň 16 Úroveň 17 Úroveň 18 Úroveň 19 Úroveň 20
D barracks elves 01 cropped.png D barracks elves 02 cropped.png F Barracks L1 Elves Cropped.png
F Barracks L2 Elves cropped.png
Orcelves1.png
Úroveň 21 Úroveň 22 Úroveň 23 Úroveň 24 Úroveň 25
Orcelvesb2.png M Elves Barracks 22 0000.png M Elves Barracks 23 0000.png M Elves Barracks 24 0000.png M Elves Barracks 25 0000.png
Úroveň 26 Úroveň 27 Úroveň 28 Úroveň 29 Úroveň 30
M Elves Barracks 26 0000.png M Elves Barracks 27 0000.png M Elves Barracks 28 0000.png M Elves Barracks 29 0000.png 0028 M Elves Barracks 30 0000.png
Úroveň 31 Úroveň 32 Úroveň 33 Úroveň 34 Úroveň 35
0029 M Elves Barracks 31 0000.png 0030 M Elves Barracks 32 0000.png 0031 M Elves Barracks 33 0000.png Elves Barracks 34.png Elves Barracks 35.png
Úroveň 36 Úroveň 37 Úroveň 38 Úroveň 39 Úroveň 40
Elves Barracks 36.png Elves Barracks 37.png M Elves Barracks 38.png M Elves Barracks 39.png M Elves Barracks 40 converted.png
Úroveň 41 Úroveň 42 Úroveň 43
M Elves Barracks 41 0016.png M Elves Barracks 42 0000.png M Elves Barracks 43 0004.png
Pro zvětšení obrázku klikněte na danou budovu.

Kasárny lidí

Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Úroveň 4 Úroveň 5
22 barracks humans 01 cropped.png 22 barracks humans 02 cropped.png 22 barracks humans 03 cropped.png 22 barracks humans 04 cropped.png 22 barracks humans 05 cropped.png
Úroveň 6 Úroveň 7 Úroveň 8 Úroveň 9 Úroveň 10
22 barracks humans 06 cropped.png 22 barracks humans 07 cropped.png 22 barracks humans 08 cropped.png 22 barracks humans 09 cropped.png 22 barracks humans 10 cropped.png
Úroveň 11 Úroveň 12 Úroveň 13 Úroveň 14 Úroveň 15
22 barracks humans 11 cropped.png 22 barracks humans 12 cropped.png 22 barracks humans 13 cropped.png 22 barracks humans 14 cropped.png 22 barracks humans 15 cropped.png
Úroveň 16 Úroveň 17 Úroveň 18 Úroveň 19 Úroveň 20
D barracks humans 01 cropped.png D barracks humans 02 cropped.png F Barracks L1 Humans Cropped.png F Barracks L2 Humans Cropped.png Orchuman1.png
Úroveň 21 Úroveň 22 Úroveň 23 Úroveň 24 Úroveň 25
Orchuman2.png M Humans Barracks 22 0000.png M Humans Barracks 23 0000.png M Humans Barracks 24 0000.png M Humans Barracks 25 0000.png
Úroveň 26 Úroveň 27 Úroveň 28 Úroveň 29 Úroveň 30
M Humans Barracks 26 0000.png M Humans Barracks 27 0000.png M Humans Barracks 28 0000.png M Humans Barracks 29 0000.png 0036 M Humans Barracks 30 0000.png
Úroveň 31 Úroveň 32 Úroveň 33 Úroveň 34 Úroveň 35
0037 M Humans Barracks 31 0000.png 0038 M Humans Barracks 32 0000.png 0039 M Humans Barracks 33 0000.png Elves Barracks 34.png Elves Barracks 35.png
Úroveň 36 Úroveň 37 Úroveň 38 Úroveň 39 Úroveň 40
Elves Barracks 36.png Elves Barracks 37.png M Elves Barracks 38.png M Elves Barracks 39.png M Elves Barracks 40 converted.png
Úroveň 41 Úroveň 42 Úroveň 43
M Elves Barracks 41 0016.png M Humans Barracks 42 0000.png M Elves Barracks 43 0004.png
Pro zvětšení obrázku klikněte na danou budovu.