Kotlík

Z Elvenar Wiki CZ
Jump to navigation

Kotlík

Kotlík je další funkcí Akademie kouzel, ale částečně je také propojen s turnaji! Naleznete jej v Akademii kouzel a můžete zde sbírat přísady, vařit lektvary a získat tak s pomocí mocné čarodějnice užitečné bonusy! Společně uvaříte mocné lektvary pro vaše město.

Každé sobotní ráno se čarodějnice vydává do okolních lesů, aby nasbírala čerstvé přísady k vaření kouzelných lektvarů. Vrací se vždy v neděli brzy ráno, aby roztřídila a připravila nasbírané přísady a mohli jste začít společně vařit lektvary!

Požadavky

Abyste získali přístup ke kotlíku, musíte nejdříve odemknout příslušnou technologii v V. kapitole. Jakmile je odemčena, v Akademii kouzel se objeví záložka "Kotlík"!

Cauldron Tab.png


Předměty kotlíku

Aby bylo možné úspěšně uvařit lektvar, je třeba vzít v úvahu několik aspektů:

 • Přísady – Tyto jsou určeny přímo pro kotlík. Můžete vybírat z 12 různých přísad, přičemž 8 z nich můžete koupit za čarodějnické body a 4 za diamanty. Které z nich budou k zakoupení za diamanty a které za čarodějnické body se mění každý týden. Každá přísada má jiný efekt, a pokud zakoupíte jednu za čarodějnické body, cena dalších se zvýší. Při nákupu za diamanty se cena nemění.
 • Cauldron WitchPoints.png Čarodějnické body – Lze je využít k nákupu přísad a k vylepšení efektu lektvarů (fáze studia). Každou neděli získáte určité množství čarodějnických bodů v závislosti na vašem postupu ve výzkumu. Nevyužité body v sobotu propadnou.
 • Cauldron Goblets.png Vítězné poháry – Vítězné poháry potřebujete k vypití lektvaru a aktivaci jeho efektu. Každý týden získáte minimálně 1 vítězný pohár, a pokud se budete účastnit turnajů, můžete získat až 4 další vítězné poháry navíc.
 • Cauldron Diploma.png Diplomy za výzkum – Získáte je za dokončení všech výzkumů v kapitole. Čím více diplomů za výzkum máte, tím se navýší množství možných efektů. Takže čím jste ve hře dále, tím mocnější lektvary můžete získat!
 • Spell Fragment.png Úlomky kouzel – S pomocí úlomků kouzel můžete zvýšit kritickou šanci, což je šance na posílení aktivovaného efektu.

Fáze kotlíku

Kotlík je rozdělen do 3 různých fází:

 • Přípravy – Doba, kdy čarodějnice shromažďuje přísady (od soboty 00:00 do neděle 00:00, kotlík není dostupný).
 • Vaření – Fáze, ve které si můžete vybrat nasbírané přísady k uvaření lektvaru (dostupná od neděle 00:00 do soboty 00:00).
 • Studium – V této fázi můžete zvýšit efekt vašich budoucích lektvarů (dostupná jakmile uvaříte lektvar, od neděle 00:00 do soboty 00:00).

Přípravy

V tuto chvíli se vlastně nic neděje. Čarodějnice sbírá přísady do vašich lektvarů, takže kotlík není dostupný. Čarodějnice vám zde zanechala zprávu, abyste se vrátili později! V levém horním rohu uvidíte odpočet do návratu čarodějnice s přísadami.

Cauldron Off.png


Vaření

Na tento okamžik jste čekali, protože právě teď můžete uvařit mocný lektvar! Začněte kliknutím na "Přidej přísady"!

Cauldron Tab.png


Kliknutím na tlačítko Přidej přísady získáte přístup do hlavního okna fáze vaření. Zde si můžete vybrat přísady, které chcete použít k uvaření vašeho lektvaru.

Cauldron Brew Explain.png


 1. Počet vlastněných čarodějnických bodů na základě vašeho postupu ve výzkumu.
 2. Počet vlastněných vítězných pohárů k vypití a aktivaci efektu.
 3. Přísady dostupné pro vaření lektvaru.
 4. Předpověď možných efektů vašeho lektvaru (přidáváním přísad se mohou lišit efekty a šance na úspěch). Kostka zobrazuje procentuální šanci úspěchu, zelená šipka sílu efektu a přesýpací hodiny dobu jeho trvání.
 5. Zde můžete použít úlomky kouzel pro zvýšení šance na kritický efekt. Kliknutím na tlačítka + nebo – přidáte nebo odeberete 1.000 úlomků kouzel (můžete také manuálně vepsat požadovanou hodnotu, která bude automaticky opravena na nejbližší nižší hodnotu dělitelnou 1.000).
 6. Zde můžete použít diamanty namísto úlomků kouzel pro zvýšení šance na kritický efekt (diamanty můžete přidávat či odebírat po 25).
 7. Tlačítko "Vařit" – pokud jste již vložili všechny vybrané přísady, klikněte zde a uvařte váš lektvar (vidíte zde konečnou cenu vašeho lektvaru, zdroje budou odečteny teprve v okamžiku potvrzení výběru).
 8. Kotlík a jeho obsah (zde vidíte poslední vloženou přísadu).
 9. Zde můžete odebrat poslední vloženou přísadu.
 10. Zde můžete odebrat všechny vložené přísady.
 11. Přehled aktuálních šancí na úspěch s ohledem na přísady vložené do kotlíku.
 12. Přehled aktuální šance na kritický efekt vzhledem k použitým úlomkům kouzel a diamantům.


Vaření lektvaru

Ve fázi vaření můžete pomocí rozličných přísad vytvořit mocné lektvary! K výrobě jednoho lektvaru můžete zkombinovat až 25 přísad. Můžete smíchat libovolné přísady za diamanty i za čarodějnické body. Můžete také použít tu samou přísadu několikrát, vše pro dosažení nejlepšího možného efektu lektvaru! Lektvar bude mít různé efekty v závislosti na použitých přísadách a pořadí jejich vložení!

Úlomky kouzel hrají také velice důležitou roli, pokud chcete mít šanci na aktivaci kritického efektu. Úlomky kouzel můžete přidávat po 1.000, nebo můžete namísto nich použít diamanty, které jsou přidávány po 25 se stejným efektem.

Spell Fragments Role.png

Pokud vítězný pohár neaktivuje efekt lektvaru, pro který jste úlomky kouzel použili, část úlomků vám bude vrácena! Tato informace bude zobrazena v okně s výsledkem lektvaru a zároveň je vám zde uvedené množství úlomků kouzel vráceno.

Cauldron SFragments Refund.png


Pokud si myslíte, že jste již vložili všechny potřebné přísady a jste připraveni uvařit lektvar, klikněte na tlačítko Vařit! Objeví se potvrzovací okno společně s kontrolou, zda máte dostatek zdrojů. Klikněte na tlačítko Do dna! a sledujte, zda vítězný pohár aktivuje nějaký efekt!

Cauldron Confirm1.png

Pokud jste zakoupili nějaké přísady pomocí diamantů, případně jste použili diamanty ke zvýšení šance na kritický efekt, namísto obvyklého zeleného tlačítka se pro potvrzení volby objeví tlačítko modré. Potvrďte vaši volbu a objevte výsledný lektvar!

Cauldron Confirm2.png


Upozornění: Veškeré zdroje budou z inventáře odebrány teprve po kliknutí na tlačítko "Do dna!". Pokud kliknete na tlačítko "Zrušit", vrátíte se zpět do nabídky vaření a můžete přidat či odebrat přísady a nebudou vám odebrány žádné zdroje.
Upozornění: Jakmile spustíte proces vaření, už se nebudete moct vrátit zpět do nabídky vaření. Ujistěte se tedy, že jste vložili všechny potřebné přísady k uvaření lektvaru, protože na uvaření dalšího lektvaru budete muset počkat do příštího týdne.


Výsledek lektvaru

Po kliknutí na tlačítko "Do dna!" vás čarodějnice informuje o výsledku lektvaru – zda byl vítězný pohár aktivován a jaký efekt přinesl vašemu městu!

Cauldron P1.png

Pokud máte více vítězných pohárů, musíte pokračovat v pití, abyste měli šanci aktivovat více efektů. V pravém horním rohu vidíte informaci, kolik vítězných pohárů vám zbývá!

Cauldron P2.png

Někdy může být stejný efekt aktivován opakovaně. V tomto případě se musíte rozhodnout, zda chcete zachovat původní hodnoty efektu, nebo je změnit na nové, které mohou, ale také nemusí být lepší. Volba je jen na vás! V jednu chvíli může být ve městě aktivní pouze jeden efekt stejného typu!

Cauldron P3.png

Jakmile vám dojdou vítězné poháry, přesunete se do poslední fáze kotlíku, kterou je studium!

Cauldron P5.png

Přehled momentálně aktivních efektů naleznete v okně kotlíku "Studium", kde také uvidíte dobu jejich trvání! Efekty budou řazeny zleva doprava od nejkratšího k nejdelšímu. Zároveň může být aktivních až 10 efektů!

Cauldron Potion Effects.png


Poznámka: Aktivní efekty jsou zobrazeny ve všech fázích kotlíku.


Přejetím myší přes vybraný efekt zjistíte jeho úroveň, sílu a dobu trvání.

Cauldron Effect Tooltip.png

Najetím myší na zdroj ovlivněný lektvarem snadno zjistíte hodnotu bonusu.

Cauldron Potion Tooltip.png

Někdy vítězný pohár neaktivuje žádný efekt. Může se tak stát např. pokud jste použili příliš málo přísad. Následující týden už budete vědět, že musíte do vašeho lektvaru použít přísad více!

Cauldron NoEffect.png


Nápověda: Čím více přísad přidáte do lektvaru, tím je větší šance, že vítězný pohár aktivuje kýžený efekt. Nezapomeňte také použít úlomky kouzel a získat tak šanci na spuštění kritického efektu.
Upozornění: Vítězné poháry není možné uložit pro následující týden. Pokud neuvaříte žádný lektvar, budou ztraceny společně s koncem kotlíku v sobotu v 00:00.


Studium

Ve fázi studia můžete vylepšit vaše oblíbené efekty! Tato fáze je dostupná od neděle 00:00 do soboty 00:00, jakmile uvaříte váš lektvar!

V levém horním rohu vidíte zbývající čas (pokud do konce kotlíku zbývá méně než 24 hodin, čas bude zobrazen červeně). Kliknutím na tlačítko " Vylepši účinky!" otevřete okno studia.

Cauldron Studying.png

Po kliknutí na tlačítko "Vylepši účinky!" můžete začít utrácet čarodějnické body, které jste nevyužili ve fázi vaření.

Cauldron Study Explain.png


 1. Množství vlastněných diplomů za výzkum, každý diplom reprezentuje 1 dokončenou kapitolu (abyste obdrželi diplom za výzkum, musíte mít dokončené všechny technologie dané kapitoly).
 2. Množství dostupných čarodějnických bodů.
 3. Efekty, které můžete vylepšit. Rolujte níže pro zobrazení všech dostupných efektů.
 4. Přehled vylepšení efektu, na který jste klikli.
 5. Postup k další úrovni efektu.
 6. Tlačítko pro vylepšení zvoleného efektu, kliknutím spotřebujete uvedené čarodějnické body.
 7. Tlačítko výměny zdrojů za čarodějnické body. Klikněte zde pro výběr zdroje, který chcete použít.
 8. Tlačítko pro přeměnu vybraného zdroje na čarodějnické body (zobrazené množství čarodějnických bodů bude přidáno do vaší zásoby).


Všechny efekty mají 100 úrovní vylepšení! Když vylepšíte efekt, jeho výhoda bude použita následující týden, pokud dokážete přimět vítězný pohár, aby tento efekt aktivoval! Pokud nebudete úspěšní, nemusíte se bát, postup vylepšení se neztratí. To znamená, že následující týden budou efekty na stejné úrovni, na které jste je zanechali!

Cauldron Study Evo.png


Poznámka: S každým vylepšením úrovně efektu bude postupně růst množství požadovaných čarodějnických bodů potřebných pro vylepšení efektu.


Zdroje pro čarodějnické body

Velice byste si přáli vylepšit určitý efekt, ale všechny vaše čarodějnické body tohoto týdne už byly vyčerpány? Můžete přeměnit herní zdroje v další čarodějnické body!

Cauldron Study R f WP.png

Můžete volit od standardního zboží až po hodnotnější zdroje, např. božská semínka, k přeměně na čarodějnické body! Pozor, jakmile takto získáte čarodějnické body použitím konkrétního zdroje, jejich cena vzroste. Zároveň se ale navýší také získané množství čarodějnických bodů!

Upozornění: Pamatujte, že není možné ukládat nevyužité čarodějnické body. Ty zmizí v okamžiku, kdy se čarodějnice opět vydá do lesů nasbírat nové přísady pro nadcházející týden. Ujistěte se tedy, že jste všechny čarodějnické body využili!


Efekt lektvaru

Kotlík nabízí úžasné efekty, které budou aplikovány na vaše město, pokud zvládnete použít dostatek přísad k uvaření lektvaru!

Cauldron Effects.png

Doba trvání, síla a úroveň efektu lektvaru závisí na aktuální úrovni vylepšení. Nezapomeňte použít všechny čarodějnické body a vylepšit tak vaše oblíbené efekty pro následující týden! Všechny efekty mají 100 možných úrovní.

Poznámka: Všechny aktivní efekty mají vliv na všechny produkce ve městě kromě provázaných budov.


Přehled efektů lektvaru

Efekty lektvaru
Diplom za výzkum
počet
Ikona Název Popis efektu
1 Effect Coins.png Kouzelné zvýšení daní Zvýší veškerou produkci mincí
2 Effect Supplies.png Kouzlo přebytku zásob Zvýší veškerou produkci zásob
3 Effect B Strenght.png Generálova mela Zvýší sílu všech jednotek z kasáren
4 Effect G1.png Obchodníkova základní prosba Zvýší veškerou produkci základního standardního zboží
5 Effect G2.png Obchodníkova řemeslná prosba Zvýší veškerou produkci řemeslného standardního zboží
6 Effect G3.png Obchodníkova vzácná prosba Zvýší veškerou produkci vzácného standardního zboží
7 Effect TG Strenght.png Mela divokých stvoření Zvýší sílu všech jednotek ze cvičiště
8 Effect Chapters.png Dar Vznešených lidí Zvýší produkci všech zdrojů osadníků
9 Effect Orcs.png Povstání davu Zvýší veškerou produkci orků
10 Effect Mana.png Enarovo požehnání Zvýší veškerou produkci many
11 Effect MC Strenght.png Mela žoldnéřů Zvýší sílu všech jednotek z tábora žoldnéřů
12 Effect Seeds.png Podzimní úplněk Zvýší veškerou produkci božských semínek
13 Effect Sg1.png Obchodníkova základní modlitba Zvýší veškerou produkci základního živoucího zboží
14 Effect Sg2.png Obchodníkova řemeslná modlitba Zvýší veškerou produkci řemeslného živoucího zboží
15 Effect Sg3.png Obchodníkova vzácná modlitba Zvýší veškerou produkci vzácného živoucího zboží
16 Effect TG Health.png Posílení morálky monster Zvýší zdraví všech jednotek ze cvičiště
17 Effect MC Health.png Posílení morálky žoldnéřů Zvýší zdraví všech jednotek z tábora žoldnéřů
18 Effect Unurim.png Obrození Unuru Zvýší veškerou produkci Unuria
19 Effect Ag1.png Obchodníkovo základní požehnání Zvýší veškerou produkci základního osvíceného zboží
20 Effect Ag2.png Obchodníkovo řemeslné požehnání Zvýší veškerou produkci řemeslného osvíceného zboží
Každá kompletně dokončená kapitola vás odmění 1 diplomem za výzkum, který odemkne nový efekt kotlíku.
Pamatujte: Diplom za výzkum získáte pouze tehdy, když vyzkoumáte všechny technologie dané kapitoly.

Turnaj & vítězné poháry

Každý týden získáte automaticky jeden vítězný pohár, další pak můžete získat účastí v turnajích. Vítězné poháry aktivují účinky lektvarů, takže čím více, tím lépe!

Abyste získali vítězné poháry, musíte být v turnajích dostatečně aktivní!

Cauldron Tournament NoTG.png

Dosažením určitého turnajového skóre můžete získat až 4 vítězné poháry za turnaj. Nový vítězný pohár získáte vždy, kdy vaše turnajové skóre dosáhne dané meze: 200, 600, 1.200 a 2.000 turnajových bodů.


Cauldron Tournament 1TG.png

Postup k získání vítězného poháru je vždy individuální, postup společenství na něj nemá žádný vliv. Každý člen obdrží vítězné poháry pouze na základě vlastního dosaženého skóre!

Cauldron Tournament AllTG.png


Poznámka: Po skončení turnaje budou získané vítězné poháry přidány do inventáře kotlíku. Jejich stav si můžete zkontrolovat v neděli se začátkem kotlíku.