InnoGames

Innobar forge.png

Innobar thewest.png

Innobar grepolis.png

Innobar tribalwars.png

Innobar tw2.png


Sledujte nás

Z Elvenar Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání
EVT.png TTC.png WT.png RT.png SPT.png NHT.png FT.png TT.png UT.png BT.png
Kliknutím na ikony můžete přecházet mezi stránkami.

Kouzla

Základní informace

Kouzla jsou vyráběna v Akademii kouzel, svojí sílu sbírají z vašich relikvií s nezvýšenou výrobou a poskytují svojí magickou sílu vašim budovám. Nejen, že sesláním kouzla zvýšíte svoji produkci, ale vaše město získá magický vzhled.

Cidade1.png

Požadavky

K seslání kouzla jej potřebujete nejdříve vytvořit a to získáte pouze v nové budově Akademii kouzel, kterou budete moci postavit, až odemknete příslušnou technologii ve výzkumném stromě na konci první kapitoly.

MATI2.png

Tip: Musíte získat relikvie, které vám nezvyšují výrobu běžného a živoucího zboží, abyste mohli vyrobit kouzla.

Druhy kouzel

Ikona Kouzlo Popis
Spell supply production boost 1.png Síla zásob Tento typ kouzla vám umožní využít pradávnou sílu relikvií na zvýšení produkce dílen. Všechny vaše vzácné zásoby pak budou vyráběny s magickou účinností.

K dispozici bude na konci první kapitoly, jakmile postavíte Akademii kouzel, poté můžete očarovat své dílny. Kouzlo lze použít vícekrát za sebou, prodlouží se však pouze jeho doba účinku, jeho efekt se nesčítá, ani nenásobí.

Zvýšení produkce zásob +200%
Doba trvání kouzla 10h
Spell neighborly help boost 1.png Magický dar Kouzlo pro každého Elveriana! Očarováním kulturních budov, kterým bude poskytnuta sousedská výpomoc, dostanete zvýšený celkový bonus o 5%.

K dispozici bude na konci první kapitoly, jakmile postavíte Akademii kouzel, poté můžete očarovat své kulturní budovy.

Kouzlo lze použít vícekrát za sebou, prodlouží se však pouze jeho doba účinku, jeho efekt se nesčítá, ani nenásobí.

Bonus za získanou sousedskou výpomoc +5%
Doba trvání kouzla 2d
Spell good production boost 1.png Magická výroba Kouzlo magická výroba čerpá svou magickou sílu z relikvií a přímo zvyšuje produkci manufaktury. Očarovat můžete jak manufaktury se zvýšenou výrobou, tak i bez zvýšené výroby, v obou případech budou vyrábět na magické úrovni. Efekt kouzla není účinný na výrobních budovách spřátelených ras.

Vytvořit toto kouzlo a následně použít na své manufaktury můžete, jakmile odemknete technologii „magické rozjímání“ ve vašem výzkumném stromě na konci třetí kapitoly. Kouzlo lze použít vícekrát za sebou, prodlouží se však pouze jeho doba účinku, jeho efekt se nesčítá, ani nenásobí. Kouzlo bude účinné pouze v případě, že váš základní kulturní bonus je alespoň 125%.

Zvýšení produkce zboží +50%
Doba trvání kouzla 13h
Spell knowledge boost 1.png Inspirující rozjímání Toto kouzlo zvyšuje limit vašich vědomostních bodů, které nemůžete získat v době své nepřítomnosti, až na 20. Již nebudete muset ztrácet vědomostní body, i když budete pryč déle jak 10 hodin.

Vytvořit toto kouzlo a následně použít na své vědomostní body můžete, jakmile odemknete technologii „magické rozjímání“ ve vašem výzkumném stromě na konci třetí kapitoly. Kouzlo lze použít jen jednou po dobu trvání kouzla.

Zvýšení úložiště VB +10
Doba trvání kouzla 2d
Combining Catalyst 1.png Spojovací činidlo Kouzlo, jež je nezbytnou položkou pro řemeslnou výrobu v akademii kouzel. Dostupné je již na konci první kapitoly. -

Proces vytváření kouzla

K vytvoření kouzla otevřete vaši Akademii kouzel a v menu klikněte na tlačítko „vytvořit“ u kouzla, které chcete produkovat. Zde je zobrazen i pokrok při vytváření tohoto kouzla a vyčtete z něj i za jak dlouho bude vaše kouzlo hotové.

Vytvářet kouzla můžete pouze v případě, že máte volné sloty, takže musíte počkat, než se dříve zadané kouzlo vytvoří. Okamžitě dokončit výrobu kouzla můžete za pomocí diamantů nebo použití požehnání zesilovač.

Spellstimer.png

Jakmile je vaše kouzlo připraveno, můžete jej vyzvednout kliknutím na ikonu Collect spells.png zobrazenou nad budovou Akademie kouzel. Kouzlo bude připraveno k použití v inventáři.

Newspell.png

Tip: Jestliže chcete zrušit výrobu kouzla, tak jeho pokrok zrušíte kliknutím na Ico cancel.png, čímž se vám i vrátí investované relikvie.

Knihovna kouzel

Knihovna kouzel je místo, kde si můžete vybrat, které kouzlo chcete vytvořit. Přejetím myší nad každém z nich, budete mít možnost vidět jeho účinek, dobu trvání a jeho dostupnost (kolik těchto kouzel máte v inventáři).

Spinfo.png

K získání více informací o kouzlu klikněte na ikonku Info-icon.png.

Spellfull.png

Inventář kouzel

Do inventáře se umisťují všechna kouzla, která jste vytvořili a dokud se je nerozhodnete použít. Přístup k němu máte přes novou ikonu Inventory icon normal.png ve spodním menu.

Kdykoli budete sbírat nově vytvořená kouzla z Akademie kouzel, uvidíte červenou indikační značku na ikoně Inventáře. Kliknutím na něj také uvidíte, která nová kouzla byla přidána do inventáře, neboť budou označena značkou „nové“.

Inventory expl.png

Číslo Popis
1 Počet kouzel daného typu, které máte k dispozici k očarování.
2 Ikonka pro zobrazení detailnějších informací o kouzle.
3 Značka, která se zobrazuje v případě, že bylo do inventáře přidáno nové kouzlo.
4 Tlačítko k odstranění všech kouzel daného typu.
5 Tlačítko k seslání jednoho kouzla.

Tip: Jestliže některá kouzla odstraníte z inventáře, tak nedostanete zpět žádné investované relikvie.

Seslání kouzel

Kliknutím na tlačítko „Seslat kouzlo“ v inventáři okamžitě uvidíte, že se Váš kurzor myši změnil na Cursor spell.png, stejně tak se objeví ikona kouzla nad budovami, které bude možno očarovat. Zobrazí se také tooltip, ve kterém se píše: „Klikněte k očarování této budovy“.

EnchantB.png

Jakmile budovu očarujete, tak se kolem ní objeví poletující magický prášek, což bude mít za následek, že vaše město bude vypadat krásněji a kouzelněji!

Efekt kouzla

Je několik míst, kde můžete vidět efekt kouzel a jejich zbývající dobu očarování.

1. Přejetím myši přes očarovanou budovu

Hoovbul.png

2. V okně produkční budovy, kde je to možné vidět v každém výrobním popisku

InsideBul.png

3. Kliknutím na očarovanou budovu, která právě produkuje zboží a najetím myši na lištu pokroku.

Spellbonus.png


Účinek kouzla se vypočítává z aktuální produkce, včetně bonusů! To znamená, že vaše manufaktury budou vyrábět +50% navíc (základní produkce + účinek relikvií). Totéž platí i u dílen! Tedy bude brán v potaz i aktuální navýšení produkce díky kulturnímu bonusu a k tomu se přičte 200% účinku kozla.


Uveďme si příklad: Dílny elfů na 7. úrovni produkují 223 zásob za hodinu - bez kulturního bonusu (tedy 100% produkce). Při kulturním bonusu 125% budou produkovat 279 zásob. Jestliže budou tyto dílny očarovány, tak budou produkovat 837 zásob za hodinu (+ 200% z 279).

PoPeffe.png

Tip: Musíte však pamatovat na to, že účinek kouzla je aktivní pouze v době, kdy je budova očarována. Jakmile vybíráte produkci po vypršení kouzla, tak bude vybrána bez navýšení z jeho účinku. Na účinku kouzla se rovněž projeví změna bonusu (zvýšení/snížení).
ESexpl.png

Podívejme se znovu na výše uvedený příklad, kdy ještě navíc použijeme kouzlo „Magický dar“, čímž se zvýší kulturní bonus ze 125% na 130%, neboť toto kouzlo poskytuje 5% navýšení kulturního bonusu. To se také odrazí na produkci mincí a výrobě zásob, kdy místo vyrobených 279 zásob jich dílny elfů na 7. úrovni vyprodukují 290, což s oběma aktivními kouzly (Magický dar a Síla zásob) činí 870 vyprodukovaných zásob za hodinu.

Jakmile skončí účinek kouzla „Magický dar“, tak se produkce zásob vrátí na 279%, protože se sníží kulturní bonus na 125%. Navýšenou produkci vyberete pouze v době, kdy jsou aktivní kouzla, či máte kulturní bonus.

Požehnání

V inventáři lze nalézt záložku pojmenovanou požehnání. To jsou kouzla, díky kterým lze získat okamžité množství zásob, mincí (obojí se procentuálně vypočítává v závislosti na vaši skladovací kapacitě), snížení doby produkce, průzkumu, vylepšení/stavby, apod. a určité množství VB do prastarých divů. Získat lze různé úrovně požehnání, například můžete získat minimálně 10% mincí skladovací kapacity, ale také epický typ požehnání, které vám připíše 100% skladovací kapacity.

Instants1.png

Požehnání lze získat kdykoli během hraní. Jakmile je získáte, budete je moci ihned použít.

Ikona Název Popis Účinek
Coin Rain.png Déšť mincí Toto požehnání vám okamžitě připíše do skladu určité procento mincí vypočtené z kapacity vašeho skladiště. 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50% nebo 100%
Supply Windfall.png Příděl zásob Toto požehnání vám okamžitě připíše do skladu určité procento zásob vypočtené z kapacity vašeho skladiště. 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50% nebo 100%
Booster.png Zesilovač Ke snížení času produkce, stavby/vylepšení budovy a průzkumu provincie vám pomůže toto požehnání. 1m, 3m, 7m, 10m, 15m, 20m, 30m, 45m, 1h, 2h, 5h, 8h, 14h, 20h nebo 40h
Ancient Knowledge.png Prastará vědomost Poskytne vědomostní body (VB) do vašich prastarých divů, či vašich přátel. 1 VB, 3 VB, 5 VB, 7 VB, 10 VB, 15 VB, 20 VB, 30 VB
Legenda: základní, běžné, vzácné, epické, legendární
Instants2.png

Požehnání na snížení času vám třeba může zkrátit průzkum nové provincie.

Scouting new.png

Jakmile kliknete na tlačítko průzkumu, budete přesměrováni do okna, kde budete moci pomocí požehnání dobu průzkumu zkrátit.

Cast Spell.png