InnoGames

Innobar forge.png

Innobar thewest.png

Innobar grepolis.png

Innobar tribalwars.png

Innobar tw2.png


Sledujte nás

Z Elvenar Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání


Uživatelské rozhraní

Skrze uživatelské rozhraní máte přístup k těm nejdůležitějším funkcím ve hře.

Hud.png

Číslo Název Popis
1 Dělníci Dělníci jsou zodpovědní za stavbu a vylepšování budov. Pro získání více dělníků klikněte na tlačítko Plus ico.png.
2 Populace Zobrazuje vaši dostupnou populaci.
3 Kultura Zobrazuje vaši dostupnou kulturu.
4 Kulturní bonus Informuje o tom, zda máte nějaký kulturní bonus, případně jaké výhody z něj plynou.
5 Vědomostní body Vědomostní body (VB) jsou zvláštní měnou, jež se shromažďují v této liště. Získat je můžete několika způsoby a mají mnoho využití.
6 Přehled zboží Přehled vašeho dostupného zboží.
7 Přehled zdrojů Přehled dalších zdrojů včetně zboží aktuální spřátelené rasy
8 Mince Vaše aktuální množství mincí.
9 Zásoby Stávající počet zásob.
10 Diamanty Vaše momentálně dostupná prémiová měna. Klikněte na tlačítko Plus ico.png pro koupi diamantů.

Přehled zdrojů

Kliknutím na žluté tlačítko v horní části obrazovky Guestrace.png otevřete přehled všech další zdrojů ve hře včetně surovin pro řemeslnou výrobu či zboží vztažené k vaší aktuální kapitole.

V tomto přehledu naleznete:

ROverviewmenu.png
  • V levé části: Zde vidíte vše potřebné pro řemeslnou výrobu. To zahrnuje královské rekonstrukce, spojovací činidla a také plánky.
  • V prostřední části: Zde vidíte zdroje, které nelze zařadit mezi zboží ani výrobu specifickou pro danou kapitolu, jako jsou orkové, mana, božská semínka a Unurium.
  • V pravé části: Zde vidíte všechny zdroje vztahující se k vaší aktuální kapitole.

Hráčský profil

Profiletab.png

Číslo Název Popis
1 Profilový obrázek Pro úpravu vašeho profilového avataru a jména vašeho města klikněte na avatar.
2 Uživatelské jméno Toto je vaše uživatelské jméno.
3 Žebříček Zobrazuje vaši aktuální pozici v žebříčku. Klikněte na něj, abyste si jej zobrazili celý.
4 Zprávy Pro posílání a přijímání herních zpráv klikněte zde.
5 Oznámení Zde se zobrazí informace pokud vám někdo poskytne sousedskou výpomoc, případně pokud je přijata vaše obchodní nabídka na tržišti.
6 Společenství Sem klikněte, pokud budete chtít založit nové společenství, nebo otevřít obrazovku společenství jehož jste členy.
7 Novinky Pokud se ve hře objeví nějaké novinky, oznámení, apod. zde o tom budete informováni.

Nastavení

Settings.png
Číslo Název Popis
1 Odhlášení Kliknutím zde se můžete odhlásit ze hry.
2 Přiblížení Umožňuje vám přiblížit a oddálit si náhled na vaše město.
3 Celá obrazovka Pomocí tohoto tlačítko přejdete do režimu celé obrazovky.
4 Pomoc Odkaz na herní podporu a fórum.
5 Hudba Toto vám umožňuje vypnout a zapnout hudbu v pozadí.
6 Zvuky Pro zapnutí a vypnutí zvuků použijte toto tlačítko.
7 Pokročilá nastavení Zde můžete vypnout potvrzení o použití diamantů, dále zde lze nastavit zobrazování animací města a nižší grafické detaily při bitvě, změnit e-mail nebo heslo.

Pokročilá nastavení

Advanced settings tab1.png


Záložka „Potvrzení“
Nastavení Popis
Zobrazovat potvrzení ohledně diamantů Po kliknutí na modré tlačítko se zobrazí upozornění na to, že utratíte diamanty. Tím se zamezí nechtěnému nebo náhodnému použití diamantů. Tuto funkci upozornění je možné vypnout.
Zobrazovat potvrzení pro manufaktury s nezvýšenou výrobou Při stavění manufaktury, která nezískává výrobní bonus z relikvií, se zobrazí upozornění na to, že stavíte budovu s nízkým objemem výroby. Pokud toto upozornění nechcete zobrazovat, můžete jej zde vypnout.
Advanced settings tab2.png
Záložka „Grafika“
Grafické efekty ve městě Jestliže se hra zpožďuje nebo běží přerušovaně, zde můžete snížit grafické efekty ve městě.

Nízké: Budovy budou statické.
Střední: Všechny budovy budou animované, na pozadí města se při splnění podmínek zobrazí protipóly vašich prastarých divů.
Vysoké: Na rozdíl od střední úrovně se po vašem městě začnou procházet obyvatelé.

Grafické efekty v bitvách Jestliže se hra během bitev zpožďuje nebo běží přerušovaně, zde můžete snížit grafické efekty bitev - od nízkého nastavení po vysoké.
Zapnout atmosferické efekty Vypíná a zapíná vzdálenou modrou mlhu a stíny oblaků nad městem. Vypnutí těchto efektů může hru na starších počítačích zrychlit.


Advanced settings tab3.png


Záložka „Účet“
Email a heslo Odsud si můžete odeslat nový aktivační email, nebo po ověření původní adresy můžete zadat novou, případně zde změníte heslo.
Nastavení použití osobních dat Otevře novou stránku s nastavením použití osobních dat, apod..
Vždy zahájit souběžnou produkci dílen Při zahájení výroby v dílně můžete zahájit stejnou výrobu ve všech nečinných dílnách. S tímto nastavením lze přepnout výchozí nastavení mezi jednotlivou a hromadnou výrobou.
Vždy zahájit veškerou možnou produkci se stejnými náklady Při zahájení výroby v manufakturách, zbrojnicích nebo výrobních budovách osadníků můžete zahájit stejnou výrobu ve všech nečinných budovách stejného typu a úrovně. S tímto nastavením lze přepnout výchozí nastavení mezi jednotlivou a hromadnou výrobou.

Nastavení použití osobních dat

DataUsageOptions.png

Otevře novou stránku pro zpracování osobních údajů týkajících se herního účtu. Zahrnuje:

  • Zasílání emailů o herních událostech, funkcích, nabídkách a o novinkách v našich dalších hrách.
  • Zasílání push notifikací ve vašem mobilním zařízení o herních událostech, funkcích a nabídkách.
  • Povolení interakce sociálních sítí a našich partnerů.
  • Povolení videoreklam třetích stran.

Také odsud můžete smazat svůj účet propojený přes Goodbye Tool.

Hlavní menu

Bottom menu.png
Číslo Název Popis
1 Režim prodeje Většina vašich budov může být prodána. Pro přechod do režimu prodeje klikněte zde.
2 Režim přesouvání Kliknutím na toto tlačítko a poté na budovu se daná budova přichytí ke kurzoru vaší myši. Zobrazí se mřížka a stavební plocha buď získá zelenou barvu, přičemž v takovém případě lze danou budovu na vybrané místo umístit, případně se vám ukáže barva červená, kdy na dané místo budovu umístit nelze.
3 Nabídka výstavby Kliknutím na tlačítko budovy v hlavním menu otevřete nabídku výstavby.

Budovy jsou seřazeny do různých kategorií a vybírat si je můžete pomocí příslušných záložek.

4 Nabídka výzkumu Klikněte zde pro vstup do nabídky výzkumu a pro výzkum nových technologií.
5 Mapa světa Chcete-li přejít na mapu světa, kde můžete zkoumat své okolí a sbírat relikvie, klikněte zde.
6 Tržiště Pro přístup na tržiště a k obchodování s dalšími hráči využijte toto tlačítko.
7 Menu prastarých divů Kliknutím získáte přístup k prastarým divům. Přejetím myši přes budovy uvidíte, kolik máte runových úlomků daného divu.
8 Inventář Zde naleznete všechna svá získaná/vyrobená kouzla. Najdete zde i záložku budov, ve které najdete speciální budovy získané z eventů, či zvláštních událostí.
9 Věž věčnosti Od 3. kapitoly ve výzkumném stromě získáte přístup k věži věčnosti, jež je dostupná každý týden od neděle do pátku. Tato ikona se objeví během aktivní události.
10 Řemeslná výroba Tohle tlačítko vám otevře záložku řemeslné výroby v akademii kouzel. Pokud aktuálně není řemeslná výroba aktivní, zobrazí se tato ikona Crafting idle.png

Klávesové zkratky

Ve hře Elvenar je možno využít i klávesových zkratek, které vám urychlí pohyb ve hře. Z důvodu, že můžete mít ve hře nespočet manufaktur, dílen a obytných budov, tak pro tyto budovy nebyly zavedeny klávesové zkratky, avšak u manufaktury a dílen jsou použitelné zkratky pro příkaz k produkci.

Klávesové tlačítko Popis
Esc (Escape) Zavře okna, zruší přesunutí budovy nebo prodej zboží.
C Vrátí se zpět do města
W Otevře mapu světa
B Otevře okno budovy
R Otevře okno nabídky výzkumu
T Otevře okno tržiště
M Otevře okno se soukromými zprávami
N Otevře okno upozornění, čili notifikace
H Otevře okno žebříček
A Otevře menu prastarých divů
F Otevře okno společenství
I Otevře okno inventáře
S Otevře záložku relikvií v hlavním sídle
E Aktivuje režim sousedské výpomoci
Šipky Na mapě světa se můžete pohybovat pomocí šipek klávesnice.
Šipky V okně, kde je více stránek, můžete přepínat pomocí šipek.
Shift+Šipky V okně, kde je více stránek se můžete rychleji přemístit na začátek (Shift+Šipka doleva), nebo na konec (Shift+Šipka doprava).
Tab (tabulátor) V okně s více záložkami mezi nimi můžete přepínat na další záložku. O záložku zpět se posunete pomocí klávesy Shift+Tab
+ / - (NUM + / NUM -) Slouží pro přiblížení/oddálení pohledu na vaše město.
Čísla 1 - 8 V provinciích otevře okno střetu
Čísla 1 - 6 Po otevření nabídky dílen můžete pro urychlení zadání produkce stisknout klávesy 1 - 6, kde klávesa 1 zadá příkaz nejnižší produkce a naopak klávesa 6 nejvyšší produkci.
Čísla 1 - 5 Po otevření nabídky vojenské budovy můžete pro urychlení zadání produkce jednotek stisknout klávesy 1 - 5, kde klávesa 1 zadá příkaz nalevo a 5 naopak napravo.
Čísla 1 - 4 Po otevření nabídky manufaktury můžete pro urychlení zadání produkce stisknout klávesy 1 - 4, kde klávesa 1 zadá příkaz nejnižší produkce a naopak klávesa 4 nejvyšší produkci.
Čísla 1 - 4 Po otevření nabídky akademie kouzel můžete pro urychlení zadání produkce kouzel stisknout klávesy 1 - 4, kde klávesa 1 zadá příkaz nalevo a 4 naopak napravo.
L Otevře okno k odhlášení ze hry