InnoGames

Innobar forge.png

Innobar thewest.png

Innobar grepolis.png

Innobar tribalwars.png

Innobar tw2.png


Sledujte nás

Z Elvenar Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání


Uživatelské rozhraní

Skrze uživatelské rozhraní máte přístup k těm nejdůležitějším funkcím ve hře.

Hud.png

Číslo Název Popis
1 Dělníci Dělníci jsou zodpovědní za stavbu a vylepšování budov. Pro získání více dělníků klikněte na tlačítko Plus ico.png.
2 Populace Zobrazuje vaši dostupnou populaci.
3 Kultura Zobrazuje vaši dostupnou kulturu.
4 Kulturní bonus Informuje o tom, zda máte nějaký kulturní bonus, případně jaké výhody z něj plynou.
5 Vědomostní body Vědomostní body (VB) jsou zvláštní měnou, jež se shromažďují v této liště. Získat je můžete několika způsoby a mají mnoho využití.
6 Přehled zboží Přehled vašeho dostupného zboží.
7 Přehled dalšího zboží Přehled zboží, které produkují spřátelené rasy
8 Mince Vaše aktuální množství mincí.
9 Zásoby Stávající počet zásob.
10 Diamanty Vaše momentálně dostupná prémiová měna. Klikněte na tlačítko Plus ico.png pro koupi diamantů.

Hráčský profil

Profiletab.png

Číslo Název Popis
1 Profilový obrázek Pro úpravu vašeho profilového avataru a jména vašeho města klikněte na avatar.
2 Uživatelské jméno Toto je vaše uživatelské jméno.
3 Žebříček Zobrazuje vaši aktuální pozici v žebříčku. Klikněte na něj, abyste si jej zobrazili celý.
4 Zprávy Pro posílání a přijímání herních zpráv klikněte zde.
5 Oznámení Zde se zobrazí informace pokud vám někdo poskytne sousedskou výpomoc, případně pokud je přijata vaše obchodní nabídka na tržišti.
6 Společenství Sem klikněte, pokud budete chtít založit nové společenství, nebo otevřít obrazovku společenství jehož jste členy.
7 Novinky Pokud se ve hře objeví nějaké novinky, oznámení, apod. zde o tom budete informováni.

Nastavení

Settings.png
Číslo Název Popis
1 Odhlášení Kliknutím zde se můžete odhlásit ze hry.
2 Přiblížení Umožňuje vám přiblížit a oddálit si náhled na vaše město.
3 Celá obrazovka Pomocí tohoto tlačítko přejdete do režimu celé obrazovky.
4 Pomoc Odkaz na herní podporu a fórum.
5 Hudba Toto vám umožňuje vypnout a zapnout hudbu v pozadí.
6 Zvuky Pro zapnutí a vypnutí zvuků použijte toto tlačítko.
7 Pokročilá nastavení Zde můžete vypnout potvrzení o použití diamantů, dále zde lze nastavit zobrazování animací města a nižší grafické detaily při bitvě, změnit e-mail nebo heslo.

Pokročilá nastavení

Advanced settings2.png


Číslo Název Popis
1 Zobrazovat potvrzení ohledně diamantů Po kliknutí na modré tlačítko se zobrazí upozornění na to, že utratíte diamanty. Tím se zamezí nechtěnému nebo náhodnému použití diamantů. Tuto funkci upozornění je možné vypnout.
2 Grafické nastavení ve městě Jestliže se hra zpožďuje nebo běží přerušovaně, zde můžete snížit grafické efekty ve městě.

Nízké: Budovy budou statické.
Střední: Všechny budovy budou animované, na pozadí města se při splnění podmínek zobrazí protipóly vašich prastarých divů.
Vysoké: Na rozdíl od střední úrovně se po vašem městě začnou procházet obyvatelé.

3 Grafické nastavení bitev Jestliže se hra během bitev zpožďuje nebo běží přerušovaně, zde můžete snížit grafické efekty bitev - od nízkého nastavení po vysoké.
4 Povolit automatické přesunutí na lepší pozici Pokud máte na mapě světa okolo sebe málo aktivních hráčů, budete automaticky přesunuti na lepší pozici. Váš pokrok zůstává zachován.
5 Zapnout atmosferické efekty Vypíná a zapíná vzdálenou modrou mlhu a stíny oblaků nad městem. Vypnutí těchto efektů může hru na starších počítačích zrychlit.
6 Email a heslo Odsud si můžete odeslat nový aktivační email, nebo po ověření původní adresy můžete zadat novou, případně zde změníte heslo.
7 Povolit HTML5 klienta Zde můžete povolit/zakázat používání verze hry v HTML (pouze v podporovaných prohlížečích).
8 Nastavení použití osobních dat Otevře novou stránku s nastavením použití osobních dat, apod..

Nastavení použití osobních dat

DataUsageOptions.png

Otevře novou stránku pro zpracování osobních údajů týkajících se herního účtu. Zahrnuje:

  • Zasílání emailů o herních událostech, funkcích, nabídkách a o novinkách v našich dalších hrách.
  • Zasílání push notifikací ve vašem mobilním zařízení o herních událostech, funkcích a nabídkách.
  • Povolení interakce sociálních sítí a našich partnerů.
  • Povolení videoreklam třetích stran.

Také odsud můžete smazat svůj účet propojený přes Goodbye Tool.

Hlavní menu

Bottom menu.png
Číslo Název Popis
1 Režim prodeje Většina vašich budov může být prodána. Pro přechod do režimu prodeje klikněte zde.
2 Režim přesouvání Kliknutím na toto tlačítko a poté na budovu se daná budova přichytí ke kurzoru vaší myši. Zobrazí se mřížka a stavební plocha buď získá zelenou barvu, přičemž v takovém případě lze danou budovu na vybrané místo umístit, případně se vám ukáže barva červená, kdy na dané místo budovu umístit nelze.
3 Nabídka výstavby Kliknutím na tlačítko budovy v hlavním menu otevřete nabídku výstavby.

Budovy jsou seřazeny do různých kategorií a vybírat si je můžete pomocí příslušných záložek.

4 Nabídka výzkumu Klikněte zde pro vstup do nabídky výzkumu a pro výzkum nových technologií.
5 Mapa světa Chcete-li přejít na mapu světa, kde můžete zkoumat své okolí a sbírat relikvie, klikněte zde.
6 Tržiště Pro přístup na tržiště a k obchodování s dalšími hráči využijte toto tlačítko.
7 Menu prastarých divů Kliknutím získáte přístup k prastarým divům. Přejetím myši přes budovy uvidíte, kolik máte runových úlomků daného divu.
8 Inventář Zde naleznete všechna svá získaná/vyrobená kouzla. Najdete zde i záložku budov, ve které najdete speciální budovy získané z eventů, či zvláštních událostí.

Klávesové zkratky

Ve hře Elvenar je možno využít i klávesových zkratek, které vám urychlí pohyb ve hře. Z důvodu, že můžete mít ve hře nespočet manufaktur, dílen a obytných budov, tak pro tyto budovy nebyly zavedeny klávesové zkratky, avšak u manufaktury a dílen jsou použitelné zkratky pro příkaz k produkci.

Klávesové tlačítko Popis
Esc (Escape) Zavře okna, zruší přesunutí budovy nebo prodej zboží.
C Vrátí se zpět do města
W Otevře mapu světa
B Otevře okno budovy
R Otevře okno nabídky výzkumu
T Otevře okno tržiště
M Otevře okno se soukromými zprávami
N Otevře okno upozornění, čili notifikace
H Otevře okno žebříček
A Otevře menu prastarých divů
F Otevře okno společenství
I Otevře okno inventáře
S Otevře záložku relikvií v hlavním sídle
E Aktivuje režim sousedské výpomoci
Šipky Na mapě světa se můžete pohybovat pomocí šipek klávesnice.
Šipky V okně, kde je více stránek, můžete přepínat pomocí šipek.
Shift+Šipky V okně, kde je více stránek se můžete rychleji přemístit na začátek (Shift+Šipka doleva), nebo na konec (Shift+Šipka doprava).
Tab (tabulátor) V okně s více záložkami mezi nimi můžete přepínat na další záložku. O záložku zpět se posunete pomocí klávesy Shift+Tab
+ / - (NUM + / NUM -) Slouží pro přiblížení/oddálení pohledu na vaše město.
Čísla 1 - 8 V provinciích otevře okno střetu
Čísla 1 - 6 Po otevření nabídky dílen můžete pro urychlení zadání produkce stisknout klávesy 1 - 6, kde klávesa 1 zadá příkaz nejnižší produkce a naopak klávesa 6 nejvyšší produkci.
Čísla 1 - 5 Po otevření nabídky vojenské budovy můžete pro urychlení zadání produkce jednotek stisknout klávesy 1 - 5, kde klávesa 1 zadá příkaz nalevo a 5 naopak napravo.
Čísla 1 - 4 Po otevření nabídky manufaktury můžete pro urychlení zadání produkce stisknout klávesy 1 - 4, kde klávesa 1 zadá příkaz nejnižší produkce a naopak klávesa 4 nejvyšší produkci.
Čísla 1 - 4 Po otevření nabídky akademie kouzel můžete pro urychlení zadání produkce kouzel stisknout klávesy 1 - 4, kde klávesa 1 zadá příkaz nalevo a 4 naopak napravo.
L Otevře okno k odhlášení ze hry