InnoGames

Innobar forge.png

Innobar thewest.png

Innobar grepolis.png

Innobar tribalwars.png

Innobar tw2.png


Sledujte nás

Z Elvenar Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání
EVT.png TTC.png WT.png RT.png SPT.png NHT.png FT.png TT.png UT.png BT.png
Kliknutím na ikony můžete přecházet mezi stránkami.

Bitva

Základy

Elvenar je mírumilovný svět! Nicméně k míru se musíte někdy probojovat. Jak již bylo zmíněno, tak pro sběr relikvií, kterými vylepšíte své město, je nutné prozkoumávat provincie. V nich se seznámíte s kmeny, které tam žijí.

V tu chvíli pak máte možnost volby, jak relikvii získat. Buď budete vyjednávat s kupcem, nebo se pustíte do boje s jednotkami provincie.

Inside Province.png

V každé provincii najdete armádu, která se bude lišit v závislosti na typu provincie. Čím dál budete od svého města, tím větší budou armády, na které narazíte, přičemž kombinace jednotlivých oddílů budou také složitější. Jako u vašich jednotek, počty vojáků v provinčních oddílech jsou závislé na velikosti jednotek.

Army-Size.png


Tip: Základní velikost oddílu je 6 jednotek o velikosti 1. Každá technologie „Zvýšení velikosti oddílu“ obsahuje v názvu číslo, jež neznačí pouze pořadí dané technologie, která se ve stromě výzkumu opakuje několikrát, ale pokud toto číslo vynásobíte 3, zjistíte, o kolik jednotek se váš oddíl zvětší.

Bojový pentagram

Všechny jednotky mají své silné a slabé stránky vůči nepřátelským jednotkám. Ve hře existuje 5 typů jednotek a pro lepší pochopení výhod/nevýhod určitých jednotek jsme vytvořili bojový pentagram.

Combat Pentagon.png

Na první pohled se může zdát, že je složitý, ovšem následující obrázek by vám mohl orientaci usnadnit.

Combat Pentagon explained.png

Na příkladu si uveďme silné a slabé stránky třídy obrněných střelců, kteří jsou na obrázku výše zvýrazněni. Zelené šipky znázorňují typy jednotek, ve kterých jsou obrnění střelci nejsilnější, tedy proti střelcům a lehkooděncům.

Naopak červené šipky ukazují na typy jednotek, které jsou proti obrněným střelcům silnější. Jak vidíme, jsou to mágové a těžkooděnci. Tento příklad můžete aplikovat na jakýkoli jiný typ jednotek.

Výběr armády

Abyste se mohli účastnit boje, musíte nejprve v kasárnách vycvičit vojáky. Jakmile pak budete mít dostatečnou armádu, budete moci sbírat relikvie bojem nebo řešit turnaje ve společenství.

Než začnete bitvu, je třeba si vybrat armádu, která se zapojí do boje. Na bojišti je každý typ jednotek sdružován do oddílů. Velikost oddílu jednotek se bude zvyšovat s každým dokončeným výzkumem „Zvýšení velikosti oddílu“. Nicméně již hned od začátku můžete umístit na bitevní pole 1 až 5 oddílů. Takže pamatujte: čím více, tím lépe!

Setup Army.png

Dokud nezačne boj, můžete libovolně odebírat oddíly a nahrazovat je jinými.

Oddíl na bitevním poli bude vždy v plné síle. V případě, že nemáte dostatek jednotek pro naplnění oddílu, bude oddíl naplněn pouze částečně.

Jak už bylo řečeno, oddíly mají velikost, která se mění v průběhu hry - čím větší je oddíl, tím více jednotek se do něj vejde a tím silnější pak je.

Army selection.png

Je velmi důležité si vybrat správný typ jednotek k boji proti nepřátelům, abyste dosáhli jasného vítězství.

Když přejedete kurzorem myši nad jednotkami, tak uvidíte, proti kterým jednotkám je dobré je postavit, případně proti kterým jsou v neutralitě. Rovněž se ikonka jejich třídy se zobrazí přes obrázek nepřátelských jednotek.

Jakmile necháte kurzor myši nad jednotkou trochu déle, zobrazí se vám proti kterým třídám jsou silnější, kde se bere v potaz i jejich množství. Zde platí jednoduchá rovnice: „Čím více mečů, tím lépe.“.

Pokud chcete vědět více informací, proč je zrovna ona jednotka lepší/horší, klikněte na obrázek jednotky.

Setup Army Good Against.png

Vaši nepřátelé mají také různé velikosti oddílů. Velikost nepřátelských oddílů závisí na pořadí, v jakém jste danou provincii prozkoumali, plus též na vzdálenosti provincie od vašeho města.

Kliknutím na ikonu Informace o jednotce uvidíte charakter dané jednotky.

Bojiště

Na bojišti najdete připraveny všechny bojovníky ve startovních pozicích. Výchozí postavení jednotek je stanoveno tak, jak jste je vybrali před bojem, to stejné platí pro nepřátelské jednotky.

Starting positions.png

Vaše jednotky vlevo a jejich dosah je znázorněn žlutě. Vaši nepřátelé jsou vpravo a jejich dosah je znázorněn červeně.

Každý oddíl zabírá na bojišti jeden šestiúhelník, přičemž je zvýrazněn jeho rozsah pohybu.

Battlefield.png

Někdy taky na bojišti naleznete různé druhy překážky, takže budete muset vymyslet odlišnou taktiku, jak útočit nebo bránit. Pokud jednotky v daném oddílu dokážou útočit na velkou vzdálenost, jejich útok může být proveden skrze tyto překážky.

Panel akcí

V liště iniciativy vidíte, kdy budou jednotlivé jednotky útočit, na čemž můžete rovněž založit svoji strategii bitvy.

Initiative bar exp.png
Číslo Název Popis
1 Vzdát se Pokud kliknete na toto tlačítko, boj bude zastaven a prohrajete. Můžete na něj kliknout kdykoliv, abyste snížili ztráty.
2 Automatické dokončení boje Tohle tlačítko dokončí boj automaticky. Není pak možné přepnout zpět do manuálního módu. Pokud chcete vidět výsledek okamžitě, stačí kliknout na tlačítko „Výsledek boje“ v horní části obrazovky.
3 Rychlost hry Zde můžete přepnout rychlost animací z normální na střední nebo maximální.
4 Kolo Zde můžete vidět herní kolo. Pokaždé, když bojovníci dokončí kolo, začne nové, dokud boj není u konce.
5 Přeskočit Kliknutím zde přeskočíte pohyb dané jednotky. To platí pouze pro toto kolo, v tom následujícím se bude moci jednotka opět zapojit do boje.
6 Váš panel zdraví Tento panel ukazuje vaše ztráty v oddílu. Obvykle je plný na začátku a postupem času ubývá, v závislosti na ztrátách oddílu.
7 Zelené pozadí Vaše oddíly
8 Počet jednotek v oddílu Zde uvidíte počet jednotek, které jsou v oddílu k dispozici. Jejich počet se v průběhu boje, v závislosti na ztrátách, snižuje.
9 Panel zdraví nepřítele Tento panel ukazuje ztráty v oddílu nepřítele. Obvykle je plný na začátku a postupem času se, v závislosti na ztrátách, snižuje.
10 Červené pozadí Nepřátelské oddíly
11 Informace o jednotce Pokud najedete myší na tuto ikonu, zobrazí se vám charakter jednotky a její bonusy.