InnoGames

Innobar forge.png

Innobar thewest.png

Innobar grepolis.png

Innobar tribalwars.png

Innobar tw2.png


Sledujte nás

Z Elvenar Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání
Mainhall overview.png Worker-hut.png Basic.png Streets.png Military.png Goods.png Culture.png AncientWonder.png Guestrace.png Expansion.png
Jít zpět na: Přehled budov
Přehled spřátelených ras
Dwarvesbannerteck.png

Trpaslíci

Fairiesbannerteck.png

Víly

Orcs&Goblinsbannerteck.png

Orkové & Goblini

TTFlags.png

Lesní elfové

SRCbanner.png

Čarodějové & draci

G6flag.png

Půlčíci

Gr7flag.png

Elementálové

Gr8flag.png

Amuni

GR9flag.png

Konstrukti

Gr10flag.png

Elvenarové

Gr11flag.png

Ambasády

Gr12flag.png

Obchodníci z Unuru

Gr13flag.png

Týmový duch

Gr14flag.png

Pomsta vyhnanců

Gr15flag.png

Síla hudby


Síla hudby

Mainbanner ch20.png


Krátce poté, co mágové převzali moc nad Peregrimovými silami a odvlekli jej z města, aby prodiskutovali jeho osud, dorazila do města královna lesních elfů Ahskahala, protože její manžel se dosud nevrátil. Král Aelrindel je totiž stále proměněn ve strom a Ahskahalina moc není pro zrušení kletby dostatečná. Lesní elfové jsou však národ pyšný a nepřichází v úvahu, aby žádali o pomoc mágy. Proto Ahskahala povolala z lesů Peregrimovu sestru Luanii. Mocnou čarodějku, která dokáže kombinovat léčivou sílu many a hudby.

Luania se pokusí zlomit Aelrindelovu kletbu pomocí árie, která zazní z malého pódia postaveného uprostřed města. Aelrindel a Ahskahala dále požadují, aby Dean Durcu vydal Peregrima, aby jej mohli potrestat podle práva lesního lidu. To by mělo být tím nejmenším, co mágové mohou pro lesní elfy udělat poté, co za neplechy v jejich lesích napáchali. Durcu s požadavkem souhlasil a přivádí Peregrima zpět do města. Zrazený a ponížený Peregrim stále pění vzteky, avšak bez své kouzelné síly již nepředstavuje pro město žádnou hrozbu. Luania chce svého bratra bránit tak, že není šíleným vědcem a chladnokrevným zlosynem, jak jej všichni vidí. To kletba mu prý zastřela mysl, a proto je třeba ji z něj sejmout. Bohužel na to její moc nestačí. Kletba je v srdci příliš hluboko, než aby slyšela zvuk Luaniina hlasu.

Podaří se vám pomoci Luanii přesvědčit ostatní, že její bratr není ďábel, jak si všichni myslí? A nebo je právě přesně takový a měl by být potrestán? Více se dozvíte v nové kapitole příběhu z Elvenaru!

Zdroje spřátelené rasy

Jako obvykle, i tato nová kapitola představí nové specifické zdroje. Tyto speciální zdroje budete potřebovat k odemčení nových technologií a k vylepšení některých budov v kapitole. Zde je seznam těchto zdrojů a možností, kde je lze získat nebo vyrobit:

  • Ch20 bars.png Osnovy – Vyrábí se v Hudebním háji od 1. úrovně (jediný zdroj s omezenou kapacitou v této kapitole).
  • Ch20 songs.png Písně - Vyrábí se v Hudebním háji od 2. úrovně.
  • Ch20 strings.png Drnkací housle – Vyrábí je Výrobce houslí.
  • Ch20 flutes.png Rohové flétny - Vyrábí je Výrobce fléten.
  • Ch20 drums.png Sudové bubny - Vyrábí je Výrobce bubnů.


Podpůrné zdroje

Součástí této kapitoly jsou 3 zdroje, které využijete pouze k navýšení produkce osnov osnovy a vylepšení Hudebního háje.

  • Ch20 melody.png Melodie – Získáte postavením Houslového sboru.
  • Ch20 accompaniment.png Doprovod - Získáte postavením Flétnového sboru.
  • Ch20 rhythm.png Rytmus - Získáte postavením Bubnového sboru.


Osvícené zboží

V této kapitole se vám odemknou 3 nové produkce osvíceného zboží!


AscendedProdElixir.png


K výrobě nového osvíceného zboží potřebujete mít manufaktury na elixíry, kouzelný prach a drahokamy na úrovni 34. Stejně jako u předchozího osvíceného zboží budete mít dvě nové produkce po 3 a 9 hodinách.

Produkce osvíceného vzácného zboží se zvýšenou výrobou je dána vaší produkcí standardního vzácného zboží se zvýšenou výrobou +2. Pokud máte zvýšenou výrobu kouzelného prachu, tak u osvíceného zboží to bude pikantní pomazánka (elixír), pro drahokamy geniální granule (kouzelný prach) a pro elixír kouzelné kuličky (drahokamy).

MHAscG3.png

K aktivaci zvýšení výroby osvíceného zboží potřebujete mít dokončen výzkum a hlavně relikvie, které je představují.

Počet relikvií potřebných ke zvýšení výroby najdete na stejném místě, jako tomu je u standardního zboží.

K obchodování se vzácným osvíceným zbožím s ostatními hráči pomocí kupce musíte nejdříve vylepšit tržiště na úroveň 9. K tomu je potřeba odemknout technologii "Inspirované tržiště".

Poznámka: Osvícené zboží každou noc podléhá zvláštnímu rozpadu ve výši 10%. Zvláštnost tohoto rozpadu vězí v tom, že o zboží úplně nepřijdete, oněch 10% se přemění zpět na původní zboží.
DecayAscG3.png


Budovy Síly hudby

Přehled budov Síly hudby
Portalsite GR15.png

Hudební háj

Výrobce houslí

Výrobce houslí

Výrobce fléten

Výrobce fléten

Výrobce bubnů

Výrobce bubnů

Podpůrné budovy

Podpůrné budovy