Obilné pole

Z Elvenar Wiki CZ
Jump to navigation
Mainhall overview.png Worker-hut.png Basic.png Streets.png Military.png Goods.png Culture.png AncientWonder.png Guestrace.png Expansion.png
Jít zpět na: Přehled budov


Přehled budov Půlčíků
Portalsite gr6.png

Jarní hájek

Street gr6.png

Zavlažovací kanál

Gr6 production 1.png

Půlčíkovská farma

Gr6 production 2.png

Obilné pole

Obilné pole

Obilné pole produkuje: obilí Gr6 grain.png, mrkev Gr6 carrots.png, dýně Gr6 pumpkins.png a jablka Gr6 apples.png, v závislosti na úrovni budovy, čímž se liší od toho, co jsme již v Elvenaru zažili.

Poznámka: Každá úroveň obilného pole produkuje pouze jeden druh zboží.

Gr6 01field.png


Základní informace

Farmy produkují magické hnojivo, kterým se kultivují pole. Obilné pole musí být s farmou spojeno na přímo (žádné cesty, žádné zavlažovací kanály) a můžete na něm pěstovat pouze jednu surovinu. Vylepšením obilného pole změníte i jeho druh produkce. Vylepšením tedy nezvýšíte produkci, ale rovnou ji zcela změníte!

V závislosti na úrovni obilné pole produkuje nejdříve obilí, pak mrkev, dýni nebo jablka - všechny tyto produkty pak slouží k výrobě pikantního chleba, vtipné polévky a veselého želé.

02Field.png

Obilné pole nevyžaduje žádné vstupní zdroje. Obilí (úroveň 1); mrkev (úroveň 2); dýně (úroveň 3); jablka (úroveň 4) - se pěstují automaticky, tedy bez toho, aniž byste museli zadat výrobu. Vypěstované suroviny však musíte vybrat, čímž je přesunete do skladu v jarním hájku.

Výběr produkce

03Field.png

Množství pěstovaného zboží lze navýšit vylepšením úrovně jarního hájku. Jakmile se na ikoně zboží zobrazí zelená šipka, bude to značit, že dané zboží pěstujete s bonusem.

Field collection.png

Jakmile skončí výrobní proces, tak budete muset zboží vyzvednout a přidat je tak do skladu v 'jarním hájku. Nad obilným polem uvidíte ikonu zvolené produkce.

Požadavky

Abyste mohli postavit obilné pole, musíte mít proveden a odemčen výzkum ve stromě výzkumu a postavit jej můžete přes stavební menu, avšak pokud budete mít potřebné suroviny. Musí být přímo napojena na farmu, budova může být prodána, či přesunuta.

Vylepšení

Vylepšením obilného pole nezvýšíte jeho produkci, nýbrž ji zcela změníte.

04fieldupgrade.png


Přehled Obilného pole

Informace o obilném poli
Úroveň Požadavky Náklady Výhody
Úroveň Velikost Doba výstavby Magické hnojivo Božská semínka Obilí Mrkev Dýně Jablka
1 4x4 3h 28m 410 5.900 108/h - - -
2 4x4 3h 41m 500 5.100 - 20/h - -
3 4x4 3h 51m 590 4.400 - - 3/h -
4 4x4 4h 06m 680 3.600 - - - 12/h

Úrovně budovy

Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Úroveň 4
B Gr6 Production2 1 0009.png
B Gr6 Production2 2 0009.png
B Gr6 Production2 3 0009.png
B Gr6 Production2 4 0009.png
Pro zvětšení obrázku klikněte na danou budovu.