InnoGames

Innobar forge.png

Innobar thewest.png

Innobar grepolis.png

Innobar tribalwars.png

Innobar tw2.png


Sledujte nás

Z Elvenar Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání
Seznam budov Elvenarů
Portalsite gr10.png

Radnice

Gr10 academy.png

Akademie

Gr10 atelier.png

Ateliér

Gr10 agriculture.png

Statek

Gr10 factory.png

Továrna

Gr10 vault of wisdom.png

Pokladnice vědění

Výrobní budovy Elvenarů

Jakmile postavíte výrobní budovy Elvenarů, budete moci začít produkovat jejich zdroje - nápady a pracovní sílu, živé obrazy a sochy, křišťálové koule a rostliny, plány a konstrukce a nakonec sbírky a manifesty.

Každý z výše uvedených zdrojů je potřebný pro rozvoj rasy Elvenarů, stejně tak k dokončení celé kapitoly.

Akademie

Základní informace

Nově objevené znalosti a zkušenosti lze uplatnit i v akademii. V této budově získáte nápady za mince a manu, nebo pracovní sílu za zásoby a orky. Produkce této budovy je základním stavebním kamenem všech zdrojů Elvenarů.

Přehled Akademie

Informace o akademii
Úroveň Požadavky Náklady Výhody (základní produkce)
Úroveň Velikost Doby výstavby Mince Zásoby Orkové Mana Nápady/3h Nápady/7h Pracovní síla/3h Pracovní síla/7h
1 5x5 5h 600K 6.0000 1.550 12.500 500 775 500 775
2 5x5 10h 1.200K 120K 3.100 25.000 750 1.150 750 1.150
3 5x5 3h 360K 36.000 930 7.500 1.000 1.550 1.000 1.550
4 5x5 2h 240K 24.000 620 5.000 1.250 1.950 1.250 1.950

Úrovně budovy

Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Úroveň 4
Gr10 production1 1.png
Gr10 production1 2.png
Gr10 Production1 3.png
Gr10 Production1 4.png
Pro zvětšení obrázku klikněte na danou budovu.

Ateliér

Základní informace

V ateliéru vaši umělečtí návštěvníci za pomocí spojení královského sametu a nápadu vytvoří živé obrazy a kombinací měsíčního kamene a pracovní síly vzniknou překrásné sochy.

Poznámka: Ateliér nelze vylepšit.

Přehled Ateliéru

Informace o ateliéru
Požadavky Náklady Výhody (základní produkce)
Velikost Doba výstavby Měsíční kámen Královský samet Živé obrazy/7h Živé obrazy/21h Sochy/7h Sochy/21h
4x7 15h 16.000 14.000 150 225 150 225

Budova

Ateliér
Gr10 Production 2.png
Pro zvětšení obrázku klikněte na danou budovu.

Statek

Základní informace

Zde využijete obsidián a nápady k vytvoření křišťálové koule, nebo za pomocí kombinace elfí pryskyřice a pracovní síly vyrostou rostliny.

Poznámka: Statek nelze vylepšit.

Přehled Statku

Informace o statku
Požadavky Náklady Výhody (základní produkce)
Velikost Doba výstavby Elfí pryskyřice Obsidián Křišťálové koule/7h Křišťálové koule/21h Rostliny/7h Rostliny/21h
4x7 15h 16.000 14.000 150 225 150 225

Budova

Statek
Gr10 Production3 1.png
Pro zvětšení obrázku klikněte na danou budovu.

Továrna

Základní informace

V továrně vznikají plány, které spotřebují mýtický inkoust a nápady, pokud však použijete platinu a pracovní sílu, vyprodukujete různé konstrukce.

Poznámka: Továrna nemůže být vylepšena.

Přehled Továrny

Informace o továrně
Požadavky Náklady Výhody (základní produkce)
Velikost Doba výstavby Platina Mýtický inkoust Plány/7h Plány/21h Konstrukce/7h Konstrukce/21h
4x7 15h 16.000 14.000 150 225 150 225

Budova

Továrna
Gr10 Production4 1.png
Pro zvětšení obrázku klikněte na danou budovu.

Pokladnice vědění

Základní informace

Poslední krok ve výrobním řetězci se provádí v pokladnici vědění. V této budově se používají všechny produkce - z ateliéru, statku a továrny, k vytvoření speciálních produktů - manifestů a sbírek. Pokladnice vědění musí být propojena se všemi výše uvedenými budovami, aby bylo možné vyrábět manifesty a sbírky.

I když jednou vyrobíte manifest/sbírku, můžete jej jednoduše přetvořit na sbírku/manifest, tedy ekvivalent druhé rasy. Nicméně vás to bude stát nějaký menší poplatek a čas, který strávíte nad jejich přeměnou.

Poznámka: Funkce výměny je dostupná až od 2. úrovně pokladnice vědění.

VaultofWisdom prod.png


Přehled Pokladnice vědění

Informace o pokladnici vědění
Úroveň Požadavky Náklady Výhody (základní produkce)
Úroveň Velikost Doba výstavby Mince Zásoby Mana Manifesty
/6h
Manifesty
/15h
Sbírky
/6h
Sbírky
/15h
Výměna manifestu
/12h
Výměna sbírky
/12h
1 6x4 5h 800K 80.000 16.000 100 150 100 150 - -
2 6x4 10h 1.600K 160K 32.000 150 225 150 225 200 200
3 6x4 3h 480K 48.000 9.600 200 300 200 300 266 266
4 6x4 2h 320K 32.000 6.400 250 375 250 375 333 333

Úrovně budovy

Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Úroveň 4
Gr10 Production5 1.png
Gr10 Production5 2.png
Gr10 Production5 3.png
Gr10 Production5 4.png
Pro zvětšení obrázku klikněte na danou budovu.