Pouť kouzelníků

Z Elvenar Wiki CZ
Jump to navigation

Pouť kouzelníků

Sorcerers banner.png

Hej hou! Právě začíná pouť kouzelníků! Nejmocnější králové, královny, lordi a dámy vysílají učedníky ze svých čarodějnických kolejí na velkou pouť. Ta je testem moudrosti, mazanosti, vůle a vytrvalosti. I vy máte příležitost poslat několik svých nejlepších učňů na jejich magickou cestu. Pomozte jim co nejlépe, získejte respekt komunity čarodějů a nechte učně, aby se k vám vrátili se slávou a poklady.

Zaphiel.png

Jedním z mladých kouzelníků, který se vydá na tuto událost, má jméno Zaphiel. Je to nadaný mladý kouzelník, který se této pouti dříve účastnil a do té doby má moc vytvářet a spolupracovat s golemy. Připojte se k němu a získejte úžasné ceny!

Úkoly & úkolové milníky

V této události budete plnit speciální úkolovou linii, která vás provede poutí kouzelníků. První část události je běžná příběhová úkolová linie. Druhá část se skládá z epizodní úkolové linie, která vám nově uvolní každý den nějaký úkol.

Za každé splnění úkolu za odměnu získáte kouzelnické vědomosti SorcerersKnowledge.png. Čím více dokončíte úkolů, tím blíže se dostanete k dosažení milníků s dalšími odměnami, kdy mezi nimi lze získat i novou rozvinutelnou budovu - Moudrý golem, kterého získáte za dokončení 5. úkolu.

Svůj aktuální pokrok můžete sledovat pod oknem události.

Sorcerers' Pilgrimage quest progress.png

Každý den máte možnost získat dalších 45 kouzelnických vědomostí a k tomu stačí jediné - přihlásit se!

Nabídka události

Získané kouzelnické vědomosti SorcerersKnowledge.png se automaticky přičítají k nabídce události. Ty umožňují vašemu učni si vybrat jeden ze tří různých majáků síly a cestovat tak po mapě na určené místo. U majáku síly najdou jedinečné a cenné odměny, včetně těch denních! Jakmile si vyberte maják síly, ke kterému byste chtěli poslat svého učně, posunete se trochu blíže k finálnímu cíli poutě - Věž moudrosti, která pro vás schovává hlavní ceny!

Sorcerers' Pilgrimage20 event.png

Kliknutím na nabídku pouti kouzelníků se vám zobrazí okno události, kde získáte veškeré informace a budete zde moci použít vaše kouzelnické vědomosti:

Sorcerers' Pilgrimage20 explain.png

1 - Odpočet události.
2 - Zde vidíte, kolik vlastníte kouzelnických vědomostí SorcerersKnowledge.png.
3 - Pomocí tohoto tlačítka si můžete zakoupit další kouzelnické vědomosti za prémiovou měnu.
4 - Váš učeň na pouti.
5 - Tři majáky síly, ze kterých si můžete vybrat, kam pošlete svého učně za kouzelnické vědomosti.
6 - Exkluzivní denní odměna, kterou můžete získat z majáku síly.
7 - Hlavní odměna, kterou získáte dokončením pouti k věži moudrosti.
8 - Pouť vašeho učně blížící se k hlavní odměně.

Kdykoli také můžete kliknout na tlačítko nápovědy Helpbtto.png a získat tak bližší informace.

Kouzelnické vědomosti

Sorcerers' Knowledge20 banner.png

Událost pouť kouzelníků začínáte s 50 kouzelnickými vědomostmi SorcerersKnowledge.png, další získáte plněním úkolů. Používáte je k v výběru majáku síly, ke kterému posíláte svého učně pro odměnu. Čas od času máte možnost najít další kouzelnické vědomosti v okolí vašeho města, nebo je můžete získat jako odměnu z majáku síly.

Sorcerers' Knowledge20 citycollect.png

Denně můžete z okolí vašeho města sebrat až 35 kouzelnických vědomostí.

Maják síly

Beacons banner.png

Na výběr budete mít ze tří různých majáků síly. Jakmile vyberete požadovaný maják, získáte odměnu a možná i aktuální denní exkluzivní odměnu! Za každý dosažený maják síly se dostanete trochu blíže ke konci poutě. Až dojdete dost daleko na to, abyste dosáhli věže moudrosti, bude váš učeň moci za vaši snahu získat hlavní cenu.

Sorcerers' Pilgrimage20 progress.png

Všechny získané budovy najdete ve svém inventáři Inventory icon normal.png, ve stejnojmenné záložce.

Poznámka: Hodnoty všech efektů závisí na kapitole, ve které přidáte budovu do inventáře.

Učni

Apprentice banner.png

Jakmile použijete kouzelnickou vědomost SorcerersKnowledge.png, začne se váš učeň pohybovat směrem k vybranému majáku síly, posune se také k úžasným hlavním cenám.

Apprentice20.png

Odměny

Rozvinutelné budovy

Sorcerers' Pilgrimage20 EvoTotal.png

Moudrý golem je novou rozvinutelnou budovou z této události! Do svého inventáře jej získáte po splnění 5. úkolu. Tato budova je rozvinutelná až do 10. úrovně, čímž zvyšuje svou sílu.

Moudrý golem

Moudrý golem poskytuje vašemu městu různé bonusy - populaci, kulturu a zásoby. Jakmile se golem bude vyvíjet, začne poskytovat další zdroje - vzácné zboží, manu (od dosažení kapitoly IX - Původní obyvatelé kontinentu) a magické jednotky.

Více informací získáte na stránce o rozvinutelných budovách.

Hlavní & denní odměny

Každý den máte šanci získat denní exkluzivní budovu, ale hlavním cílem je získat fantastické hlavní ceny. Tentokrát hlavní ceny obsahují požehnání artefakty golema, které potřebujete k vývoji moudrého golema na další úroveň.

Golem Artifact.png

Ale to není vše! Z majáku síly můžete získat požehnání, kouzla, vědomostní body a novou exkluzivní budovu této události.

Sorcerers' Pilgrimage20 reward panel.png