Nezbedná terapie

Z Elvenar Wiki CZ
Jump to navigation

Nezbedná terapie

Halloween2022 banner.png

Předvečer Všech svatých se blíží a paní Čmuchalová chce opět využít blízkosti duchů, aby provedla ještě silnější rituál. Vše má již připravené, a tak vyrazila ze své chatrče do lesa a přitom odříkává kouzelné formule, aby přilákala duchy zvířat.

Tentokrát se však muselo něco zvrtnout. Neobjevil se jediný duch. Čarodějnice zvyšuje hlas, který se vrací v ozvěnách. Pekelné soustředění, smysly napnuté a v tom spatří hluboko v lesích malou panenku sedící vedle hrobu… Obyčejná, avšak prastará. Maličká, a přesto mocná.

Paní Čmuchalová procitá z tranzu a cítí zvířecí duchy, jak pochodují právě k hrobu. Ihned se rozhodne vypátrat, co se to v bažině vlastně děje. Pokud půjdete po stopách duchů zvířat, opět se ponoříte do Mlžného lesa a pokusíte se zjistit, kam všechny kočky směřují.

Cestou paní Čmuchalová potká dávného přítele, bezhlavého rytíře Náhrdelníka, ze kterého je vidět pouze jeho vznášející se hlava bez těla. Tvrdí, že jeho tělo jej rovněž opustilo a vydalo se do lesa, stejně jako duchové koček.

Když dojdou k zátoce, seznámí se s prastarým ztraceným duchem, Doktorem čarodějem. Toto mocné stvoření se po století probouzí, aby vyléčilo nemoci duše i těla. Rytíř Náhrdelník nachází své tělo ztracené mezi nemrtvými, které po příjemné spektrální masáži vypadá silnější a energičtější. Duchové zvířat, i když jsou starobylí, jsou vždy připraveni na podrbání na zádech a hru se zombie v bažině.

Halloween quest givers.png


Úkoly & úkolové milníky

Stejně jako v předchozích událostech budete mít 2 úkolové sady - jedna se skládá z příběhových úkolů a druhá z tzv. epizodických úkolů, které dostanete, jakmile dokončíte ty příběhové. To znamená, že první sérii úkolů můžete dokončit ihned, nicméně další úkoly budete dostávat po jednom každý den události.

Řešením úkolů získáte další výhody, neboť za každý splněný úkol se přiblížíte k dosažení jednoho z milníků, který vám posléze poskytne další odměny.

Halloween2022 quest progress.png


Nabídka události

Halloween2022 tab0.png

Za každý dokončený úkol získáte jako odměnu kouzelné přísady Magic ingredients.png, které se vám přičtou do menu události. Za pomoci kouzelných přísad můžete získat kouzelná světla, kterými si osvětlíte svou cestu v Mlžném lese. S těmito kouzelnými světly v mlze odhalíte odměny a spřátelené duše Friendly spirits.png, které vám později pomohou odemknout hlavní ceny, včetně Artefaktů doktora čaroděje.

EventButton.png

Kliknutím na nabídku Nezbedné terapie se vám zobrazí okno události, kde získáte veškeré informace a budete zde moci použít vaše kouzelné přísady:

Halloween2022 event explain.png
 1. Odpočet události.
 2. Počet získaných kouzelných přísad Magic ingredients.png.
 3. Toto tlačítko vám umožní koupit kouzelné přísady Magic ingredients.png za prémiovou měnu.
 4. Kouzelná světla (svíčky, lucerny a lahvičky s bleskem), která jsou používána k odstranění mlhy v lese. Přejetím myši nebo použitím informačního tlačítka („i“) uvidíte, jak je použít.
 5. Mlžný les, kterým se snažíte projít a získat tak odměny. Políčka skrytá v mlze můžou být odhalena kouzelnými světly, čímž máte šanci získat ztracené předměty, více kouzelných světel nebo spřátelené duše.
 6. Spřátelená duše, kterou můžete objevit při cestě Mlžným lesem.
 7. Tímto tlačítkem otevřete obchod s kouzelnými světly, ve kterém můžete nakoupit kouzelná světla za kouzelné ingredience.
 8. Ligy - váš postup v ligách (pro více informací čtěte níže).
 9. Výměna: Pokaždé, když získáte 5 spřátelených duší Friendly spirits.png, můžete zaměnit aktuální exkluzivní denní odměnu za jinou, náhodně vybranou.
 10. Exkluzivní denní odměna, kterou lze objevit jako ztracený předmět v mlze. Rovněž zde vidíte, jak dlouho budete moci ještě tuto odměnu získat, než zmizí.
 11. Hlavní cena, kterou získáte za každých 20 spřátelených duší. Klikněte na tlačítko Vyzvednout, abyste získali již dosažené hlavní ceny.
 12. Počet spřátelených duší Friendly spirits.png, které jste objevili v Mlžném lese.


Kdykoli také můžete kliknout na tlačítko nápovědy Helpbtto.png a získat tak bližší informace.

Kouzelné přísady

Tab2.png

Událost začínáte s 50 kouzelnými přísadami Magic ingredients.png, další můžete získat jako odměnu za plnění úkolů. Během události můžete získat další kouzelné přísady jako odměnu za každodenní přihlášení.

MistyForest daily login 21.png

Čas od času je můžete posbírat i v okolí vašeho města.

City collect.png

Za kouzelné přísady můžete nakupovat kouzelná světla. Další kouzelné přísady se odemknou na konci třetího úkolového milníku.

Pamatujte, že událost Nezbedná terapie tu je pouze po omezenou dobu. Jakmile skončí, nebudete moci nijak využít nasbírané kouzelné přísady a nedostanete za ně žádnou odměnu. Neztrácejte tedy čas!

Průchod Mlžným lesem

Halloween2022 tab3.png

Mlžný les je strašidelné místo zahalené hustou mlhou. Ale nebojte se, za pomoci čarodějnice můžete získat kouzelná světla, která rozeženou i tu nejhustější mlhu.

Vaším cílem je pročesat les a přitom hledat duchy a ztracené předměty. Při vašem postupu zleva doprava budete rozjasňovat mlhu, která vám brání ve výhledu. Kdykoli projasníte alespoň jedno políčko kouzelným světlem, odemkne se vpravo nová řada a celá obrazovka se posune doprava. Používejte svá kouzelná světla strategicky, abyste vyčistili co nejvíce políček a sesbírali tolik odměn, kolik se vám podaří najít.

Halloween2022 eventprogression.png

Kouzelná světla

MF20 lights banner.png

Na cestě Mlžným lesem vám pomohou tři typy kouzelných světel:

 • Candle.png Svíčky vyčistí jedno políčko od mlhy a mohou být použity pouze na již projasněná políčka.
 • Lantern.png Lucerny vyčistí celý sloupec odshora až dolů, pokud jim v cestě nestojí překážka. Musí být použity na políčko, které bylo již předtím odhaleno.
 • Flashflask.png Lahvičky s bleskem rozeženou mlhu ze všech políček, která přímo sousedí s tím, na které byly použity. Musí být zároveň použity na políčkách, která byla už předtím odhalena.
LightSources.png

Další kouzelná světla můžete získat v obchodě s kouzelnými světly. Svíčky, lucerny a lahvičky s bleskem lze získat samostatně nebo v různých sadách.

MagicalLightsShop.png

Jakmile použijete kouzelné světlo k prosvícení cesty lesem, máte možnost získat další kouzelná světla, ztracené předměty obsahující odměny (včetně denní odměny) a spřátelené duše, které vám pomohou získat hlavní ceny události.

Spřátelené duše

Halloween2022 tab4.png

Pokud rozeženete mlhu, může se stát, že občas objevíte spřátelené duše. Jakmile jich budete mít objeveno 20, získáte jednu z hlavních cen události.

Friendly spirit.png

Odměny

HW Tab3 2021.png

V události Nezbedná terapie máte šanci získat mnoho zajímavých předmětů a budov. Snažte se hrát co nejpravidelněji, neboť jenom tak máte šanci na mnoho cen!

Rozvinutelná budova

Halloween2022 evobuilding.png

Novou rozvinutelnou budovou události Nezbedná terapie je Doktor čaroděj, který může být rozvinut do 10. úrovně, kdy maximalizuje svou sílu.

Doktor čaroděj

Doktor čaroděj poskytuje obyvatelstvo + kulturu a další bonusy v závislosti na kapitole a úrovni rozvinutí.

Více informací získáte na stránce o rozvinutelných budovách.

Poukaz na královské odměny

Poukaz na královské odměny je doplňkovou funkcí, která může být součástí události v Elvenaru.

Prizepass new MT.png

S každým postupem v události se přiblížíte další hlavní ceně a spolu s tím díky poukazu na královské odměny také k další ceně navíc!

V okně hlavních cen, jež je dostupné v nabídce události, pokud je tato mechanika v události použita, můžete vidět dostupné odměny, které čekají na odemknutí. Zde můžete s každým krokem za sbírání měny události odemknout jednu z hlavních cen, mezi nimiž lze najít rozličná nesmírně vzácná požehnání, artefakty a další.

Poukaz na královské odměny přidává královské hlavní ceny, které získáte spolu s hlavními cenami. Zakoupením poukazu na královské odměny se vám odemknou královské hlavní ceny a můžete tak učinit kdykoli během události! V této události vám poukaz na královskou odměnu garantuje bonusovou budovu Nárazová masáž zombie!

A Evt October XXII Zombie Impact Massage.png


Dočasné budovy

Ještě si vzpomínáte na Studnu přání? Letos máte možnost získat tuto úžasnou a slavnou budovu zakoupením poukazu na královské odměny!

WhishingWell.png

Událost Nezbedná terapie ovšem letos přináší také zbrusu novou dočasnou budovu – Ztracená základna (opět k získání zakoupením poukazu na královské odměny). Tato úžasná budova vám po uplynutí 50 hodin poskytne Spektrální kámen SpectralStone.png.

A Evt October XXII Lost Outpost.png

Více informací získáte na stránce o dočasných budovách.

Hlavní ceny

Každý den máte šanci vyhrát denní exkluzivní odměnu ze ztracených předmětů, ale vaším hlavním cílem je získat skvělé hlavní ceny.

Halloween2022 Artifact.png

Tentokrát hlavní ceny obsahují Artefakty doktora čaroděje, které potřebujete k rozvinutí Doktora čaroděje na další úroveň. Více informací získáte na stránce o rozvinutelných budovách.

Samozřejmě lze vyhrát i další ceny! Například vědomostní body, požehnání prastará vědomost a déšť mincí, úlomky run a mnoho dalších.

Denní odměny & ztracené předměty

Tab4.png

Paní Čmuchalová, čarodějnice, která v Mlžném lese ztratila mnoho svých předmětů. Najděte je a získejte z nich jednu z možných odměn, včetně denních exkluzivních odměn. Letos se spřátelené duše mohou usídlit ve vašich městech ve formě nových budov, kterými jsou Anima panenky, Skvostné lebky a Děsivá klinika.

Halloween2022 Special Buildings.png

Rozsah cen je široký. Od vědomostních bodů, runových úlomků, požehnání přivolání posil a dalších hodnotných odměn, až po denní exkluzivní odměny daného dne. Přejetím kursoru přes ztracený předmět se vám zobrazí možnosti cen, které můžete získat.

LostItem 2021.png

Všechny získané hlavní & denní exkluzivní ceny najdete ve svém inventáři kouzelInventory icon normal.png

Poznámka: Hodnoty všech efektů závisí na kapitole, ve které přidáte budovu do inventáře..

Ligy

V této události se budete moci účastnit lig a vyhrát tak další úžasné ceny! Nalezením spřátelených duší Friendly spirits.png v mlze se nejen přiblížíte k hlavním cenám, ale budete postupovat i v rámci lig!

Leagues Window Halloween2022.png


Existuje 5 různých lig, do kterých se můžete dostat: hobby, železná, bronzová, stříbrná a zlatá liga. Každá liga je omezena počtem hráčů s požadovaným počtem bodů pro danou ligu. Pokud bude tedy plná, přesunete se o ligu níže. Nicméně pamatujte, že pozice v lize se přepočítává každou hodinu, takže se nevzdávejte naděje a pokračujte ve vaší cestě mlhou, abyste postoupili v ligách výše!

 • Hobby – všichni hráči
 • Železná - top 50%
 • Bronzová - top 20%
 • Stříbrná - top 5%
 • Zlatá - top 1%

Do hobby ligy stačí alespoň začít hrát událost, u ostatních lig musíte rozhánět mlhu a sbírat spřátelené duše Friendly spirits.png, abyste mohli postoupit výše.

Každá liga má minimální počet bodů, kterého je potřeba dosáhnout. Požadavky ligy jsou založeny na postupu všech hráčů hrajících událost a přepočítávají se každou hodinu, takže si můžete všimnout určitých změn v požadovaných bodech, abyste postoupili do další ligy.

Najetím myši na ikonu ligy v okně události uvidíte, jaká je vaše pozice a kolik bodů potřebujete získat, abyste se dostali do vyšší ligy.

Leagues tooltip MF2021.png


Ligové odměny

V ligách můžete získat další skvělé odměny, jako jsou - dočasné budovy, vědomostní body, královské rekonstrukce, artefakty nebo exkluzivní portrét, který není nikde jinde dostupný!

Halloween2022 Portrait f1.png

Každá liga má řadu úžasných odměn, čím vyšší liga, tím lepší odměny! Abyste mohli získat odměny ligy, po kterých toužíte, musíte být ve stanoveném % nejlepších hráčů pro danou ligu.

Na konci události se vám zobrazí okno s dosaženou ligovou pozicí a odměnami, které jste vyhráli.

Leagues reward window.png