Mlžný les

Z Elvenar Wiki CZ
Jump to navigation

Mlžný les

Haloween-2020 event.png

Jedné temné bezměsíčné noci, mlhy se plíží ulicemi vašich měst i okolními lesy. Všichni mají dveře na závory a opatrně zůstávají ve svých domovech. Při pravidelné kontrolní obchůzce ulicemi tak vidíte pouze blikající světýlko v lese, pravděpodobně linoucí se ze svíce. Kdo by tam v takový čas mohl být? Přikradete se blíže a v tu zaslechnete ustaraně znějící ženský hlas. Zdá se, že dotyčná něco hledá a dosud o vaší přítomnosti nemá ani potuchy. Když vás však konečně odhalí, vyskočí a vykřikne.

„Áááá! Vyděsili jste mě. Myslela jsem, že jste duchové nebo něco podobného. Něco zlého, žádní dobří týpci, chápete?“ souká ze sebe, zatímco popadá dech. „Nepotkali jste cestou Bruna? Je velký, jasně zelený a je to duch kočky. Nemohli byste ho minout, pořád tu někde poletuje. Vidíte, vařila jsem lektvar, když Bruno převrhl nějakou špatnou přísadu a PUF, všechno vyletělo do povětří. Pomozte mi najít mé věci a opravit mou chýši a já se vám odměním!“

Úkoly & úkolové milníky

Stejně jako v předchozích událostech budete mít 2 úkolové sady - jedna se skládá z příběhových úkolů a druhá z tzv. epizodických úkolů, které dostanete, jakmile dokončíte ty příběhové. To znamená, že první sérii úkolů můžete dokončit ihned, nicméně další úkoly bude dostávat po jednom každý den události.

Řešením úkolů získáte další výhody, neboť za každý splněný úkol se přiblížíte k dosažení jednoho z milníků, který vám posléze poskytne další odměny.

Misty Forest quest progress.png

Nabídka události

Za každý dokončený úkol získáte jako odměnu kouzelné přísady Magic ingredients.png, které se vám přičtou do menu události. Za pomocí kouzelných přísad můžete získat kouzelná světla, kterými si osvětlíte svou cestu v mlžném lese. S těmito kouzelnými světly v mlze odhalíte spřátelené duše Friendly spirits.png, které vám později pomohou odemknout hlavní ceny, včetně artefaktů chatrče čarodějnice.

EventButton.png

Kliknutím na nabídku mlžného lesa se vám zobrazí okno události, kde získáte veškeré informace a budete zde moci použít vaše kouzelné přísady:

MistyForest mainwindow.png

1 - Odpočet události.
2 - Počet získaných kouzelných přísad Magic ingredients.png.
3 - Toto tlačítko vám umožní koupit kouzelné přísady Magic ingredients.png za prémiovou měnu.
4 - Kouzelná světla (svíčky, lucerny a lahvička s bleskem), které jsou používána k odstranění mlhy v lese. Přejetím myši nebo použitím informačního tlačítka („i“) uvidíte, jak je použít.
5 - Tímto tlačítkem otevřete obchod s kouzelnými světly, ve kterém můžete nakoupit kouzelná světla za kouzelné ingredience.
6 - Mlžný les, kterým se snažíte projít a získat tak odměny. Políčka skrytá v mlze můžou být odhalena kouzelnými světly, čímž máte šanci získat ztracené předměty, více kouzelných světel nebo spřátelené duše.
7 - Exkluzivní denní odměna, kterou lze objevit jako ztracený předmět v mlze. Rovněž zde vidíte i jak dlouho budete moci ještě tuto odměnu získat, než zmizí.
8 - Počet spřátelených duší Friendly spirits.png, které jste objevili v mlžném lese.
9 - Hlavní cena, kterou získáte za každých 20 spřátelených duší.

Kdykoli také můžete kliknout na tlačítko nápovědy Helpbtto.png a získat tak bližší informace.

Kouzelné přísady

Tab2.png

Událost začínáte se 100 kouzelnými přísadami Magic ingredients.png, další můžete získat jako odměnu za plnění úkolů. Během události můžete získat další kouzelné přísady jako odměnu za každodenní přihlášení.

MistyForest daily login.png

Čas od času je můžete posbírat i v okolí vašeho města.

City collect.png

Za kouzelné přísady můžete nakupovat kouzelná světla. Další kouzelné přísady se odemknou na konci třetího úkolového milníku.

Pamatujte, že událost mlžného lesa tu je pouze po omezenou dobu. Jakmile tento event skončí, nebudete moci nijak využít nasbírané kouzelné přísady a nedostanete za ně žádnou odměnu.

Cestování po mlžném lese

Tab0.png

Mlžný les je strašidelné místo zahalené hustou mlhou. Ale nebojte se, za pomocí čarodějnice můžete získat kouzelná světla, která rozeženou i tu nejhustější mlhu.

Transition.png

Vaším cílem je prolézt lesem, a přitom hledat duchy a ztracené předměty. Při vašem postupu zleva doprava budete rozjasňovat mlhu, která vám brání ve výhledu. Kdykoli projasníte alespoň jedno políčko kouzelným světlem, odemkne se vpravo nová řada a celá obrazovka se posune doprava. Používejte svá kouzelná světla strategicky, abyste vyčistili co nejvíce políček a sesbírali tolik odměn, kolik se vám podaří najít.

Tabs event progressHallo2020.png

Kouzelná světla

MF20 lights banner.png

Na cestě mlžným lesem vám pomohou tři typy kouzelných světel:

  • Candle.png Svíčky vyčistí jedno políčko od mlhy a mohou být použity pouze na již projasněná políčka.
  • Lantern.png Lucerny vyčistí celý sloupec odshora až dolů, pokud jim v cestě nestojí překážka. Musí být použity na políčko, které bylo již předtím odhaleno.
  • Flashflask.png Lahvičky s bleskem ze všech políček, která přímo sousedí s tím, na které byly použity. Musí být zároveň použity na políčcích, která byla už předtím odhalena.
LightSources.png

Další kouzelná světla můžete získat v obchodě s kouzelnými světly. Svíčky, lucerny a lahvičky s bleskem lze získat samostatně nebo hromadně s různým množstvím.

MagicalLightsShop.png

Jakmile použijete kouzelné světlo k prosvícení cesty lesem, máte možnost získat další kouzelná světla, ztracené předměty obsahující odměny (včetně denní odměny) a spřátelené duše, které vám pomohou získat hlavní ceny události.

Spřátelené duše

Friendly spirit.png

Pokud rozeženete mlhu, může se stát, že občas objevíte spřátelené duše a pokud jich budete mít objeveno 20, získáte jednu z hlavních cen události.

Odměny

HW Tab3.png

V události mlžného lesa máte šanci získat mnoho zajímavých předmětů a budov. Snažte se hrát co nejpravidelněji, neboť jenom tak máte šanci na mnoho cen!

Rozvinutelné budovy

WitchsHut.png

Novou rozvinutelnou budovou události mlžného lesa je: Chatrč čarodějnice, která může být rozvinuta do 10. úrovně, kdy maximalizuje svou sílu.

Chatrč čarodějnice

Chatrč čarodějnice poskytuje kulturu a populaci, automaticky produkuje lenošivé ropuchy. Jako bonus získáte zásoby, zboží nebo orky (v závislosti na dosažené kapitole). Rozvinutím budovy dosáhnete vyššího množství poskytovaných zdrojů a navíc získáte vědomostní body.

Více informací získáte na stránce o rozvinutelných budovách.

Hlavní cena

Každý den máte šanci vyhrát denní exkluzivní odměnu ze ztracených předmětů, ale vaším hlavním cílem je získat skvělé hlavní ceny.

Ui icon instantitem evo ui icon res ins evo October XX.png

Tentokrát hlavní ceny obsahují požehnání artefakt chatrče čarodějnice, který potřebujete k vývoji chatrče čarodějnice na další úroveň. Více informací získáte na stránce o rozvinutelných budovách.

Samozřejmě lze vyhrát i další ceny! Například vědomostní body, požehnání prastará vědomost a déšť mincí, úlomky run a mnoho dalších.

Denní odměny & Ztracené předměty

Tab4.png

Paní Čmuchalová, čarodějnice, která v mlžném lese ztratila mnoho svých předmětů. Najděte je a získáte možnost obsah ztracených předmětu si ponechat, včetně denních exkluzivních odměn.

MistyDaily.png

Rozsah cen je široký. Od vědomostních bodů, runové úlomky, požehnání přivolání posil a dalších hodnotných odměn, až po denní exkluzivní budovy daného dne. Přejetím kursoru přes ztracený předmět se vám zobrazí možnosti cen, které můžete získat.

LostItem.png

Všechny získané hlavní & denní exkluzivní ceny najdete ve svém inventáři Inventory icon normal.png, ve stejnojmenné záložce.

Poznámka: Hodnoty všech efektů závisí na kapitole, ve které přidáte budovu do inventáře.