Budovy: Porovnání verzí

Z Elvenar Wiki CZ
Jump to navigation
Bez shrnutí editace
mBez shrnutí editace
 
(Není zobrazeno 32 mezilehlých verzí od 4 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
[[Category:Overviews]][[Category:Help]][[Category:Buildings]]
[[Category:Přehled]][[Category:Nápověda]][[Category:Budovy]]
== Buildings ==
=== Purpose ===
Buildings are the key to success in Elvenar. To build buildings you will need to open the Buildings menu by clicking it's button in the Main menu.


Buildings are sorted into different categories and you can choose them via the different tabs.
=== Seznam budov ===
Buildings have different sizes, which can also vary from one upgrade level to the next.
{{Template:Buildings_Overview}}


[[File:trader.png|center]]
=== Základní informace ===
Budovy jsou klíčem k úspěchu v této hře. Pro jejich stavbu potřebujete otevřít nabídku výstavby budov kliknutím na příslušné tlačítko ve spodní liště.  


Budovy jsou seřazeny do různých kategorií a vybírat si je můžete pomocí příslušných záložek.
Budovy mají rozdílné velikosti, které se též liší dle úrovně výstavby.


They can be moved but not rotated. Most of the buildings can be sold.
[[File:trader.png|link=|center]]
You will need to connect the majority of the buildings to the Main Hall with streets, otherwise the construction won’t start and buildings won’t activate.


Budovy mohou být přesunovány, avšak ne otáčeny. Většina z nich může být prodána.
A převážnou většinu budov budete muset napojit na hlavní sídlo, jinak konstrukce nezapočne a dané budovy nebudou funkční.


== Buildings Levels ==
[[File:Road_Missing.png|link=|center]]<br>
Each building can be upgraded up to the 15th level. They will all begin as Basic Buildings, are upgraded to Advanced Buildings and will improve to Superior Buildings. The interval between Basic, Advanced and Superior Buildings varies from building to building and it is also different for each race. Research is required in order for a building to upgrade to the next class, and for each new class the building will also require more space.


=== Úroveň budov ===
Většinu budov budete moci vylepšit nejdříve na úroveň 15.
Na začátku jsou označeny jako budovy základní, posléze se z nich stávají budovy moderní, a nakonec jsou vylepšeny na budovy prvotřídní. Doba mezi základní, moderní a prvotřídní budovou se liší budovu od budovy a je taktéž odlišná pro každou rasu.
Pro vylepšení budovy na novou úroveň k získání vyššího označení (tj. moderní nebo prvotřídní) je nutný výzkum a taky větší prostor pro rozšíření budovy.
V 6. kapitole se seznámíte s novou rasou - '''trpaslíky''' - která vám přinese nové možnosti vylepšení některých vašich budov. Každá nová rasa umožní vylepšovat některé budovy a oblékne je do svého kabátu, takže se máte na co těšit.


{|align="center" cellpadding="1" width="100%"
{|align="center" cellpadding="1" width="100%"
  |style="background-color:#af895f;|'''Hint:'''Throughout the Wiki, you will be able to see the required building size per level for each type of building, on its building information table.
  |style="background-color:#af895f;|'''Rada''': Díky Wiki budete moci vidět pro každý typ budovy požadovaný prostor pro stavbu dle její úrovně  - a to v informační tabulce příslušné budovy.  
|}
|}<br>


=== Prodej budov ===
Můžete prodávat a přestavět většinu vašich budov. Abyste zjistili jaké zdroje se vám z prodeje budovy vrátí, stačí když přejdete do režimu ''prodej'' kliknutím na ikonu [[File:Sell_ico.png|30px]], při najetí kurzorem nad budovu uvidíte tyto informace v bublinové nápovědě.


== Buildings List ==
[[File:Sell_building.jpg|center]]
     
 
{| style="text-align: center"
Jakmile označíte budovu, kterou chcete prodat, otevře se vám okno:
!colspan="6"|Buildings Overview
 
|-
[[File:Sell_building2.png|center]]<br>
|[[File:mainhall_overview.png|link=Main Hall]]
 
[[Main Hall]]
{|align="center" cellpadding="1" width="100%"
|[[File:worker-hut.png|link=Builders' Hut]]
|style="background-color:#af895f;|'''Rada''': Prodejem prémiových budov, či budov [[Prastaré_divy|prastarých divů]], nedostanete zpět žádné vložené zdroje (diamanty), načež budete upozorněni varovným oknem při pokusu některou z těchto budov prodat.
[[Builders' Hut]]
|[[File:basic.png|link=Basic Buildings]]
[[Basic Buildings]]
|[[File:streets.png|link=Streets]]
[[Streets]]
|-
|[[File:military.png|link=Military]]
[[Military]]
|[[File:goods.png|link=Manufactories|Manufactories]]
[[Manufactories|Manufactories]]
|[[File:Culture.png|link=Culture]]
[[Culture]]
|[[File:expansion.png|link=Expansions]]
[[Expansions]]
|-
|}
|}

Aktuální verze z 13. 8. 2017, 13:57


Seznam budov

Přehled budov
Mainhall overview.png

Hlavní sídlo

Worker-hut.png

Dělnická chatrč

Basic.png

Základní budovy

Streets.png

Cesty

Military.png

Vojenské budovy

Manufaktury

Manufaktury

Culture.png

Kultura

AncientWonder.png

Prastaré divy

Guestrace.png

Osadníci

Expansion.png

Rozšíření


Základní informace

Budovy jsou klíčem k úspěchu v této hře. Pro jejich stavbu potřebujete otevřít nabídku výstavby budov kliknutím na příslušné tlačítko ve spodní liště.

Budovy jsou seřazeny do různých kategorií a vybírat si je můžete pomocí příslušných záložek. Budovy mají rozdílné velikosti, které se též liší dle úrovně výstavby.

Trader.png

Budovy mohou být přesunovány, avšak ne otáčeny. Většina z nich může být prodána. A převážnou většinu budov budete muset napojit na hlavní sídlo, jinak konstrukce nezapočne a dané budovy nebudou funkční.

Road Missing.png


Úroveň budov

Většinu budov budete moci vylepšit nejdříve na úroveň 15.

Na začátku jsou označeny jako budovy základní, posléze se z nich stávají budovy moderní, a nakonec jsou vylepšeny na budovy prvotřídní. Doba mezi základní, moderní a prvotřídní budovou se liší budovu od budovy a je taktéž odlišná pro každou rasu.

Pro vylepšení budovy na novou úroveň k získání vyššího označení (tj. moderní nebo prvotřídní) je nutný výzkum a taky větší prostor pro rozšíření budovy.

V 6. kapitole se seznámíte s novou rasou - trpaslíky - která vám přinese nové možnosti vylepšení některých vašich budov. Každá nová rasa umožní vylepšovat některé budovy a oblékne je do svého kabátu, takže se máte na co těšit.

Rada: Díky Wiki budete moci vidět pro každý typ budovy požadovaný prostor pro stavbu dle její úrovně - a to v informační tabulce příslušné budovy.


Prodej budov

Můžete prodávat a přestavět většinu vašich budov. Abyste zjistili jaké zdroje se vám z prodeje budovy vrátí, stačí když přejdete do režimu prodej kliknutím na ikonu Sell ico.png, při najetí kurzorem nad budovu uvidíte tyto informace v bublinové nápovědě.

Sell building.jpg

Jakmile označíte budovu, kterou chcete prodat, otevře se vám okno:

Sell building2.png


Rada: Prodejem prémiových budov, či budov prastarých divů, nedostanete zpět žádné vložené zdroje (diamanty), načež budete upozorněni varovným oknem při pokusu některou z těchto budov prodat.