Provázané budovy

Z Elvenar Wiki CZ
Jump to navigation
Provázané budovy zimní sady

Provázané budovy

Provázané budovy poskytují jedinečný bonus v případě, že je postavíte vedle sebe. Čím více jich vedle sebe postavíte, tím vyšší získáte bonus.

Získat je můžete během hlavních událostí. Například: zimní událost 2017 - Tři ledovcoví obři - obsahuje první sadu provázaných budov, skládajících se ze čtyř budov, které jsou označeny speciální ikonkou Winterset1.png, což uvidíte v informacích o budově. Pokud vedle sebe postavíte alespoň dvě tyto budovy a budou se dotýkat, zobrazí se tato ikonka Winterset2.png.

Bonus

Jakmile postavíte provázané budovy, patřící do stejné sady, vedle sebe, získáte bonus, jež poskytují.

Pro příklad si uveďme budovu - Ledový horský troll:

IceMountainTroll.png IMT 0bonus.png

Ledový horský troll poskytuje speciální bonus. Pokud je v sousedství dalších provázaných budovy ze zimního eventu 2017, poskytne vám speciální bonus. Ledový horský troll standardně produkuje pouze mince, ale pokud ji postavíte vedle dalších provázaných budov, můžete vyrábět:

 1. Zásoby (pokud je postavena vedle jedné další provázané budovy).
  IMT 1bonus.PNG
 2. Další mince (pokud se dotýká alespoň dalších dvou provázaných budov).
  IMT 2bonus.PNG
 3. Vědomostní body (v případě sousedství celé sady ze zimní události 2017).
  IMT 3bonus.PNG

Bonusy se zvyšují, jakmile postavíte vedle sebe více budov. Podrobnější informace o hodnotách najdete v bublinové nápovědě, pokud ve hře přejedete myší nad budovou.

Napojení provázaných budov na hlavní sídlo

Jakákoli budova může sloužit jako „propojovatel“ mezi hlavním sídlem a provázanými budovami. Cestou spojte jednu provázanou budovu s hlavním sídlem, čímž zbylé stavby budou považovány rovněž za propojené.

 • Jedna z provázaných budov musí být napojena cestou na hlavní sídlo.
 • Propojená budova bude sloužit jako „propojovatel“ se všemi přilehlými budovami této sady.

Příklady propojení provázaných budov s hlavním sídlem:

Building set.png


Provázané budovy

Provázané budovy se skládají z několika budov a vytváří speciální sady. Postavte provázané budovy z jedné sady vedle sebe a získejte tak další bonus. Čím více jich vedle sebe postavíte, tím více získáte na bonusech, které poskytují.

Tři ledovcoví obři
Zimní sada
Budova Velikost Výhody Speciální bonus
Ledový horský troll 5x4 Mince Zásoby ----- Mince ----- Vědomostní bonus
Zamrzlý orčí vír 2x4 Zásoby nebo Orky Zásoby ----- Zásoby ----- Zásoby

nebo
Orky ----- Orky ----- Orky

Obrova ruka 4x3 Základní zboží Základní zboží ----- Základní zboží ----- Základní zboží
Zamrzlá fontána 2x3 Zásoby nebo Vzácné zboží nebo Mana Zásoby ----- Zásoby ----- Zásoby

nebo
Vzácné zboží ----- Vzácné zboží ----- Vzácné zboží
nebo
Mana ----- Mana ----- Mana

Pro zvětšení obrázku klikněte na danou budovu.
Kult fénixe
Budova Velikost Výhody Speciální bonus
Nádvoří uctívačů 2x3 Základní zboží Mramor ----- Ocel ----- Prkna ----- Základní zboží
Fénixova svatyně 3x5 Řemeslné zboží Křišťál ----- Svitky ----- Hedvábí ---- Vědomostní body
Chrám fénixe 5x3 Vzácné zboží Elixír ----- Kouzelný prach ----- Drahokamy ---- Rozbité úlomky run
Fénixův pavilon 2x3 Zásoby Zásoby ----- Zásoby ----- Zásoby ---- Zásoby
Fénixův maják 2x2 Mince Mince ----- Mince ----- Mince ---- Mince
Pro zvětšení obrázku klikněte na danou budovu.
Woodelvenstock
Budova Velikost Výhody Speciální bonus
VIP salónek 2x2 Populace a Mince Mince ---- Mince ---- Zásoby ----- Zásoby
Areál s drakem 3x1 Vzácné zboží
nebo Mana
Vzácné zboží ----- Vzácné zboží -----Vzácné zboží ----- Vzácné zboží
nebo Mana ----- Mana ----- Mana ---- Mana
Hlavní pódium 3x4 Populace a Zásoby
nebo Vzácné zboží
nebo Mana
nebo Božská semínka
Zásoby ----- Zásoby ----- Zásoby ----- Vědomostní body
nebo Vzácné zboží ----- Vzácné zboží ----- Vzácné zboží ----- Vědomostní body
nebo Mana ----- Mana ----- Mana ----- Vědomostní body
nebo Božská semínka ----- Božská semínka ----- Božská semínka ----- Vědomostní body
Kotel 2x3 Populace a Vzácné zboží Vzácné zboží ----- Vzácné zboží ----- Vzácné zboží ---- Vzácné zboží
Taneční plocha 3x3 Vzácné zboží Vzácné zboží ----- Vzácné zboží ----- Vzácné zboží ---- Vzácné zboží
Pro zvětšení obrázku klikněte na danou budovu.
Dožínky - sada 1 a 2
Sada Dožínkového chrámu

Sada 1: Dožínkový chrám

Budova Velikost Výhody Speciální bonus
Areál Chrámu slunce 2x6 Populace a Mince Mince ---- Mince ---- Mince ----- Mince
Areál Chrámu měsíce 2x6 Populace a Zásoby Zásoby ----- Zásoby ----- Zásoby ----- Zásoby
Chrámový vstup 3x1 Základní zboží Základní zboží ----- Základní zboží ----- Základní zboží ----- Rozbité úlomky run
Svatyně hojnosti 3x3 Populace a Základní zboží Základní zboží ----- Základní zboží ----- Základní zboží ----- Vědomostní body
Sklad úrody 3x2 Základní zboží Základní zboží ----- Základní zboží ----- Základní zboží ----- Rozbité úlomky run
Sada Svatyně slunce a měsíce

Sada 2: Svatyně slunce a měsíce

Budova Velikost Výhody Speciální bonus
Kirit, lasičkový bůh nočních plodů 5x3 Populace a Řemeslné zboží Řemeslné zboží ----- Řemeslné zboží ----- Vědomostní body
Krarak, ptačí bůh sluneční úrody 4x4 Populace a Vzácné zboží Vzácné zboží ----- Vzácné zboží ----- Vědomostní body
Svatyně Kirita 1x1 Zásoby
nebo Vzácné zboží
nebo Mana
Zásoby ----- Zásoby ----- Zásoby
nebo Vzácné zboží ----- Vzácné zboží ----- Vzácné zboží
nebo Mana ----- Mana ----- Mana
Svatyně Kraraka 1x1 Zásoby
nebo Vzácné zboží
nebo Božská semínka
Zásoby ----- Zásoby ----- Zásoby
nebo Vzácné zboží ----- Vzácné zboží ----- Vzácné zboží
nebo Božská semínka ----- Božská semínka ----- Božská semínka
Pro zvětšení obrázku klikněte na danou budovu.
Kouzlo zimy - sada 1 a 2
Sada Vánoční tržiště

Sada 1: Vánoční tržiště

Budova Velikost Výhody Speciální bonus
Stánky na trhu 2x3 Kultura a Základní zboží Základní zboží ---- Základní zboží
Zimní veletrh 2x4 Kultura a Řemeslné zboží Řemeslné zboží ----- Řemeslné zboží
Stánek s Elvenádou 3x2 Kultura a Zásoby Zásoby ----- Mince ----- Zásoby
Sáňkový kolotoč 3x3 Kultura a Vzácné zboží Vzácné zboží ----- Vzácné zboží ----- Rozbité úlomky run
Ledový vánoční strom 3x6 Kultura a Zásoby Zásoby ----- Zásoby ----- Vědomostní body ----- Vědomostní body
nebo Vzácné zboží ----- Vzácné zboží ----- Vědomostní body ----- Vědomostní body
nebo Mana ----- Mana ----- Vědomostní body ----- Vědomostní body
Sada Sněžné sovy

Sada 2: Sněžná sova

Budova Velikost Výhody Speciální bonus
Hodinové sovy 2x4 Populace a Kultura a Mince Mince ----- Vědomostní body
Stáj sněžné sovy 5x2 Populace a Kultura a Zásoby
nebo Vzácné zboží
nebo Mana
Zásoby ----- Vědomostní body
nebo Vzácné zboží ----- Vědomostní body
nebo Mana ----- Vědomostní body
Vánoční továrna yettiů 3x4 Populace a Kultura a Zásoby
nebo Vzácné zboží
nebo Mana
nebo Božská semínka
Zásoby ----- Vědomostní body
nebo Vzácné zboží ----- Vědomostní body
nebo Mana ----- Vědomostní body
nebo Božská semínka ----- Vědomostní body
Karneval
Karnevalová sada

Karnevalová sada

Budova Velikost Výhody Speciální bonus
Krčma U šaška 4x4 Kultura a Elixír Kouzelný prach ---- Drahokamy ----- Vědomostní body
Pochodový orchestr 4x2 Kultura a Zásoby
nebo Vzácné zboží
nebo Mana
nebo Božská semínka
Zásoby ----- Zásoby
nebo Vzácné zboží ----- Vzácné zboží
nebo Mana ----- Mana
nebo Božská semínka ----- Božská semínka
Fontána hýřilů 3x3 Kultura a Zásoby
nebo Vzácné zboží
nebo Mana
Zásoby ----- Zásoby ----- Zásoby ----- Zásoby
nebo Vzácné zboží ----- Vzácné zboží ----- Vzácné zboží ----- Vzácné zboží
nebo Mana ----- Mana ----- Mana ----- Mana
Hostina 5x3 Kultura a Zásoby Zásoby ----- Rozbité úlomky run ----- Vědomostní body
Slavnostní ohňostroj 2x3 Kultura a Mince Mince ----- Mince
Cesta vzdušných obchodníků
Cesta vzdušných obchodníků
Budova Velikost Výhody Speciální bonus
Hlavní doky 4x3 Kultura a Řemeslné zboží Řemeslné zboží ---- Řemeslné zboží ---- Vědomostní body ---- Vědomostní body
Stánek s jídlem 3x3 Kultura a Mince Mince ----- Mince ---- Mince
Přístavní trh 3x3 Kultura a Zásoby Zásoby ----- Zásoby ----- Zásoby
Opravárenský dok 3x3 Kultura a Řemeslné zboží Řemeslné zboží ----- Řemeslné zboží
Obchodní dok 2x3 Kultura a Řemeslné zboží Řemeslné zboží ---- Řemeslné zboží
Návrat kouzelníků domů
Sada Panství poutníka
Budova Velikost Výhody Speciální bonus
Panství poutníka 3x2 Kultura a Populace Zásoby nebo Základní zboží nebo Řemeslné zboží nebo Vzácné zboží nebo Mana
1 Základní relikvie ---- 1 Řemeslné relikvie ---- 1 Vzácné relikvie ---- 1 Spojovací činidlo
Dřevař poutníka 4x2 Kultura a Populace Prkna ----- Prkna
Kameník poutníka 2x4 Kultura a Populace Mramor ----- Mramor
Náměstí poutníka 2x2 Kultura Zásoby nebo Základní zboží nebo Řemeslné zboží nebo Vzácné zboží nebo Mana
Kovárna poutníka 3x2 Kultura a Populace Ocel ---- Ocel
Panství poutníka, vstup se stromem 4x1 Kultura a Populace -
Panství poutníka, vstup s fontánou 4x1 Kultura a Populace -
Zapovězené ruiny
Sada Zapovězené ruiny
Budova Velikost Výhody Speciální bonus
Zapovězené ruiny 3x4 Kultura a Zásoby
nebo Základní zboží
nebo 30pxŘemeslné zboží
nebo Vzácné zboží
nebo Mana
Zásoby ---- Zásoby ---- Mágové z tábora žoldnéřů ---- Mágové z tábora žoldnéřů ---- Spojovací činidlo

nebo Základní zboží ---- Základní zboží ---- Mágové z tábora žoldnéřů ---- Mágové z tábora žoldnéřů ---- Spojovací činidlo
nebo Řemeslné zboží ---- Řemeslné zboží ---- Mágové z tábora žoldnéřů ---- Mágové z tábora žoldnéřů ---- Spojovací činidlo
nebo Vzácné zboží ---- Vzácné zboží ---- Mágové z tábora žoldnéřů ---- Mágové z tábora žoldnéřů ---- Spojovací činidlo
nebo Mana ---- Mana ---- Mágové z tábora žoldnéřů ---- Mágové z tábora žoldnéřů ---- Spojovací činidlo

Tajemné sny 3x2 Kultura a Populace a Elixír Elixír ---- Elixír
Očarovaná úroda 3x2 Kultura a Populace a Kouzelný prach Kouzelný prach ---- Kouzelný prach
Krotitel kouzelného draka 4x2 Kultura a Populace a Drahokamy Drahokamy ---- Drahokamy ---- Drahokamy
Kouzelnická hostina 3x2 Kultura a Zásoby
nebo Základní zboží
nebo Řemeslné zboží
nebo Vzácné zboží
nebo Mana
Zásoby ---- Zásoby

nebo Základní zboží ---- Základní zboží
nebo Řemeslné zboží ---- Řemeslné zboží
nebo Vzácné zboží ---- Vzácné zboží
nebo Mana ---- Mana

Odlehlé jezírko 1x4 Kultura a Populace
Trpasličí citadela
Trpasličí citadela
Budova Velikost Výhody Speciální bonus
Chrám slunce a měsíce 4x3 Kultura a Populace Zásoby ---- Zásoby ---- Zásoby
nebo
Základní zboží ---- Základní zboží ---- Základní zboží
nebo
Řemeslné zboží ---- Řemeslné zboží ---- Řemeslné zboží
nebo
Vzácné zboží ---- Vzácné zboží ---- Vzácné zboží
nebo
Orkové ---- Orkové ---- Orkové
Produkce
Zásoby nebo Základní zboží nebo Řemeslné zboží nebo Vzácné zboží nebo Orkové
Jeskyně soumraku 3x3 Kultura a Populace Ocel ---- Ocel ---- Obrnění střelci z kasárenObrnění střelci z kasáren
nebo
Platina ---- Platina ---- Obrnění střelci z kasárenObrnění střelci z kasáren
Produkce
Zásoby nebo Ocel nebo Platina
Brány úsvitu 3x2 Kultura a Populace Prkna ---- Prkna ---- Těžkooděnci z kasáren
nebo
Elfí pryskyřice ---- Elfí pryskyřice ---- Těžkooděnci z kasáren
Produkce
Zásoby nebo Prkna nebo Elfí pryskyřice
Herní salonek 3x1 Kultura a Populace Mramor ---- Mramor
nebo
Měsíční kámen ---- Měsíční kámen
Produkce
Zásoby nebo Mramor nebo Měsíční kámen
Měsíční obchodník 2x3 Kultura a Populace Zásoby ---- Zásoby ---- Zásoby ---- 1 Vědomostní body ---- 1 Příval vitality 5%
nebo
Základní zboží ---- Základní zboží ---- Základní zboží ---- 1 Vědomostní body ---- 1 Příval vitality 5%
nebo
Řemeslné zboží ---- Řemeslné zboží ---- Řemeslné zboží ---- 1 Vědomostní body ---- 1 Příval vitality 5%
nebo
Vzácné zboží ---- Vzácné zboží ---- Vzácné zboží ---- 1 Vědomostní body ---- 1 Příval vitality 5%
nebo
Mana ---- Mana ---- Mana ---- 1 Vědomostní body ---- 1 Příval vitality 5%
nebo
Božská semínka ---- Božská semínka ---- Božská semínka ---- 1 Vědomostní body ---- 1 Příval vitality 5%
Produkce
Zásoby nebo Základní zboží nebo Řemeslné zboží
nebo
Vzácné zboží nebo Mana nebo Božská semínka
Zlaté přání 2x2 Kultura a Populace Vallorianská stráž ---- Vallorianská stráž
Produkce
Vallorianská stráž
Památník zachránce 2x1 Kultura -
Produkce
-
Starodávný slib
Starodávný slib
Budova Velikost Výhody Speciální bonus
Odkrytá minulost 1x6 Kultura a Populace Mystický inkoust ---- Mystický inkoust
Produkce
Mystický inkoust
Nekonečná jáma 2x3 Kultura a Populace Obsidián ---- Obsidián
Produkce
Obsidián
Artefakty z dávných dob 2x3 Kultura a Populace Královský samet ---- Královský samet
Produkce
Královský samet
Asimovo srdce 3x3 Kultura a Populace Božská semínka ---- Božská semínka ---- Prastará vědomost
Produkce
Božská semínka a Prastará vědomost
Dar Ashni 3x3 Kultura a Populace Jedovatá dryáda ---- Jedovatá dryáda ---- Vědomostní body
Produkce
Jedovatá dryáda a Vědomostní body
Velkolepé mořské sportoviště
Velkolepé mořské sportoviště
Budova Velikost Výhody Speciální bonus
Pašeráci 1x1 Kultura Orkové ---- Orkové ---- Orkové
Produkce
Orkové
Hypnotizující medúza 1x1 Kultura Mana ---- Mana ---- Mana
Produkce
Mana
Vlnolamová bariéra 1x2 Kultura Božská semínka ---- Božská semínka ---- Božská semínka
Produkce
Božská semínka
Balet sirén 3x3 Kultura a Populace Vallorianská stráž ---- Vallorianská stráž ---- Vallorianská stráž ---- 1 Vědomostní body
Produkce
Vallorianská stráž
Rodeo nebeské ryby 3x4 Kultura a Populace Řemeslné osvícené zboží ---- Řemeslné osvícené zboží ---- Řemeslné osvícené zboží ---- 1 Vědomostní body
Produkce
Řemeslné osvícené zboží
Finále krotitelů větrů 3x4 Kultura a Populace Zásoby ---- Mince ---- Mince ---- 1 Vědomostní body
Produkce
Zásoby
Poznámka: Zdroje jsou závislé na kapitole budovy. Pokud uvedený zdroj zatím není dostupný, získáte namísto něj jiný.
Experimenty s duší
Experimenty s duší
Budova Velikost Základní
výhody
Úroveň rozvinutí Výhody rozvinutí Bonus za provázání
Laboratoř duší 4x4 Kultura a Populace
1 Orkové Orkové ---- Orkové ---- Orkové ---- Orkové
2 Řemeslné osvícené zboží Řemeslné osvícené zboží ---- Řemeslné osvícené zboží ---- Řemeslné osvícené zboží ---- Řemeslné osvícené zboží
3 Víla smrti Víla smrti ---- Víla smrti ---- Víla smrti ---- Víla smrti
5 Vědomostní body Vědomostní body ---- Vědomostní body ---- Vědomostní body ---- Vědomostní body
Poznámka: Vždy můžete produkovat pouze jeden z nabízených produktů, jedná se o rozvinutelnou budovu se změnitelnou produkcí.
Vytrvalostní zkoušky 2x3 Kultura + Populace + Kerberos Kerberos ---- Kerberos
Lampiony rozjímání 2x3 Kultura + Populace + Božská semínka Božská semínka ---- Božská semínka
Veselý duch 2x1 Kultura + Populace + Mana Mana ---- Mana
Strašidelná značkovací hra 2x1 Kultura + Populace + MoždířneboGolem MoždířneboGolem ---- MoždířneboGolem
Poznámka: Zdroje jsou závislé na kapitole budovy. Pokud uvedený zdroj zatím není dostupný, získáte namísto něj jiný.
Zlatý úl
Zlatý úl
Budova Velikost Výhody Speciální bonus
Vysoký úl 3x3 Kultura + Populace + Božská semínka Božská semínka ---- Božská semínka ---- Úlomky kouzel ---- Úlomky kouzel ---- Příval vitality 10%
Hnízdo mláďat 2x2 Kultura + Populace + Zázračný vosk Zázračný vosk ---- Zázračný vosk
Pylová spíž 2x2 Kultura + Populace + Éterické aerosoly Éterické aerosoly ---- Éterické aerosoly
Strážní místo 1x3 Kultura + Mágové z tábora žoldnéřů Mágové z tábora žoldnéřů ---- Mágové z tábora žoldnéřů ---- Mágové z tábora žoldnéřů
Šmrncovní listí 2x2 Kultura + Populace + Prvotřídní létající prach Prvotřídní létající prach ---- Prvotřídní létající prach
Pozlacená nádoba 2x2 Kultura + Populace + Střelci ze cvičiště Střelci ze cvičiště ---- Střelci ze cvičiště
Poznámka: Zdroje jsou závislé na kapitole budovy. Pokud uvedený zdroj zatím není dostupný, získáte namísto něj jiný.

Sada řemeslné výroby

Sada Magické šachy
Magické šachy

Sada Magické šachy

Budova Velikost Výhody Speciální bonus
Zlatý král 2x3 Kultura a Zásoby
nebo Vzácné zboží
nebo Mana

Zásoby ---- Zásoby ----- Vědomostní body
nebo Vzácné zboží ---- Vzácné zboží ----- Vědomostní body
nebo Mana ---- Mana ----- Vědomostní body

Sluneční věž 1x4 Kultura a Mince Mince ----- Zásoby
Plamenný jezdec 1x3 Kultura a Zásoby
nebo Vzácné zboží
nebo Mana
nebo Božská semínka
Zásoby ----- Zásoby
nebo Vzácné zboží ----- Vzácné zboží
nebo Mana ----- Mana
nebo Božská semínka ----- Božská semínka
Černý svazek 3x1 Kultura a Zásoby Zásoby ----- Mince ----- Mince

Sada věže věčnosti

Sada Měsíční knihovna
Sada věže

Sada Měsíční knihovna

Budova Velikost Výhody Speciální bonus
Manovec obecný 1x1 Kultura a Mana
nebo Kouzelný prach
Mana ---- Mana

nebo Kouzelný prach ---- Kouzelný prach

Blahovičník 1x1

Kultura a Elfí pryskyřice
nebo Božská semínka nebo Mana
nebo Kouzelný prach

Elfí pryskyřice ----- Elfí pryskyřice nebo

Božská semínka ----- Božská semínka nebo
Mana ----- Mana nebo
Kouzelný prach ----- Kouzelný prach

Nekonečný svitek 2x1 Kultura a Svitky Svitky ----- Úlomky kouzel ----- Úlomky kouzel
Brána z měsíčního kamene 4x1 Kultura a Kosmický bismut

nebo Měsíční kámen nebo Mana
nebo Zásoby

Kosmický bismut nebo Měsíční kámen

nebo Mana nebo Zásoby

Měsíční knihovna 4x4 Kultura a Populace

a Svitky

Úlomky kouzel ----- Úlomky kouzel ----- Úlomky kouzel ----- Spojovací činidlo