InnoGames

Innobar forge.png

Innobar thewest.png

Innobar grepolis.png

Innobar tribalwars.png

Innobar tw2.png


Sledujte nás

Z Elvenar Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání
Mainhall overview.png Worker-hut.png Basic.png Streets.png Military.png Goods.png Culture.png AncientWonder.png Guestrace.png Expansion.png
Jít zpět na: Přehled budov


Seznam budov Amuni
Portalsite gr8.png

Chrám v dunách

Gr8 Monument.png

Památníky portálu

Gr8 production 1.png

Zlatník

Gr8 production 2.png

Výrobce pastí

Chrám v dunách

Při hledání ztraceného Elvenaru vykopete nejdříve tento památník. Okolní půda se přemění v písek a nebude trvat dlouho, než se objeví první Amuni u chrámu v dunách.

Základní informace

Amuni v chrámu uctívají bohyni Bastet, jež je podobná kočce, a za to získávají prvek prestiž. Pokud postavíte u chrámu památníky portálu, docílíte zvýšení produkce této prestiže.

Chrám v dunách musí být napojen cestou na hlavní sídlo, stejně jako ostatní budovy, které jste dosud měli.

AmuniPortal.png

Chrám zároveň slouží i jako skladiště pro veškerou produkci Amuni, stejně jako zdroj navýšení výroby. Je zde zobrazeno i množství prestiže, které vlastníte, ale i kolik jí právě využíváte ve městě.


Kliknutím na budovu otevřete okno s informacemi, kde uvidíte: skladovací kapacitu pro veškeré vlastněné zboží Amuni a procentuální výrobní bonus. Pokud je dosažena skladovací kapacita, zobrazí se červená lišta pod informací o daném produktu, pro další uložení budete muset zvýšit skladovací kapacitu vylepšením chrámu v dunách, nebo nějaké zboží spotřebovat.

Pokud najedete kurzorem myši nad budovu chrámu v dunách, zobrazí se vám bublinová nápověda s hodnotami aktuální skladovací kapacity, včetně jejího maxima.

AmuPortalTip.png


Požadavky

Chrám v dunách můžete postavit pouze po vyzkoumání a odemknutí dané technologie ve výzkumném stromě. Musí být ulicemi napojena na hlavní sídlo, může být prodána, přestavěna a vylepšena.

Poznámka: Dokonce i když chrám v dunách prodáte, tak získané suroviny vám zůstanou! Ovšem doporučujeme si budovu ponechat do doby, než budete mít splněny všechny úkoly vztahující se k amuni.

Prestiž

Chrám v dunách vám poskytuje prestiž, jehož množství můžete zvýšit výstavbou a vylepšením památníků portálu.

Prestiž potřebujete k vylepšení budov zlatník a výrobce pastí.

Vylepšení

Vylepšením chrámu v dunách na další úroveň se zvýší:

  1. Skladovací kapacita pastí a obětního zboží;
  2. Produkční bonus pro veškeré zboží amuni;
  3. Množství prestiže poskytované samotným chrámem
Amuni Port Upgrade.png

Přehled Chrámu v dunách

Informace o chrámu v dunách
Úroveň Požadavky Náklady Výhody
Úroveň Velikost Doba výstavby Mince Zásoby Živoucí zboží 2 se zvýšenou výrobou Obětní zboží Pasti Kapacita Obětní zboží Kapacita Pasti Navýšení produkce zdrojů Navýšení
produkce
zdrojů
Prestiž
1 6x4 1d, 3h 6.200K 380K - - - 48.000 10.000 - 1.000
2 7x5 1d, 8h 7.500K 460K 7.000 32.000 9.300 86.000 18.000 20% 1.500
3 8x6 1d, 14h 8.800K 540K 8.200 52.000 14.900 135K 28.000 40% 2.000
4 9x7 1d, 20h 10.200K 620K 9.400 78.000 22.000 192K 40.000 60% 2.500

Úrovně budovy

Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Úroveň 4
GR8 Portal 1.png
GR8 Portal 2.png
GR8 Portal 3.png
GR8 Portal 4.png
Pro zvětšení obrázku klikněte na danou budovu.