Budovy

Z Elvenar Wiki CZ
Jump to navigation

Budovy

Základní informace

Budovy jsou klíčem k úspěchu v této hře. Pro stavbu budov potřebujete otevřít nabídku výstavbu budov kliknutím příslušné tlačítko ve spodní liště.

Budovy jsou seřazeny do různých kategorií a vybírat si je můžete pomocí příslušných záložek. Budovy mají rozdílné velikosti, které se též liší dle úrovně výstavby.

Trader.png


Mohou být přesunovány, avšak ne otáčeny. Většina budov může být prodána. A převážnou většinu budov budete muset napojit na hlavní sídlo, jinak konstrukce nezapočne a budova nebude


Buildings Levels

Each building can be upgraded up to the 15th level. They will all begin as Basic Buildings, are upgraded to Advanced Buildings and will improve to Superior Buildings. The interval between Basic, Advanced and Superior Buildings varies from building to building and it is also different for each race. Research is required in order for a building to upgrade to the next class, and for each new class the building will also require more space.


Hint:Throughout the Wiki, you will be able to see the required building size per level for each type of building, on its building information table.


Buildings List

Buildings Overview
Mainhall overview.png

Main Hall

Worker-hut.png

Builders' Hut

Basic.png

Basic Buildings

Streets.png

Streets

Military.png

Military

Manufactories

Manufactories

Culture.png

Culture

Expansion.png

Expansions