InnoGames

Innobar forge.png

Innobar thewest.png

Innobar grepolis.png

Innobar tribalwars.png

Innobar tw2.png


Sledujte nás

Z Elvenar Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání
Řádek 1: Řádek 1:
 
[[Category:Přehled]][[Category:Nápověda]][[Category:Budovy]]
 
[[Category:Přehled]][[Category:Nápověda]][[Category:Budovy]]
 
=== Budovy ===
 
=== Budovy ===
==== Purpose ====
+
==== Základní informace ====
Buildings are the key to success in Elvenar. To build buildings you will need to open the Buildings menu by clicking it's button in the Main menu.  
+
Budovy jsou klíčem k úspěchu v této hře. Pro stavbu budov potřebujete otevřít nabídku výstavbu budov kliknutím příslušné tlačítko ve spodní liště.  
  
Buildings are sorted into different categories and you can choose them via the different tabs.
+
Budovy jsou seřazeny do různých kategorií a vybírat si je můžete pomocí příslušných záložek.  
Buildings have different sizes, which can also vary from one upgrade level to the next.  
+
Budovy mají rozdílné velikosti, které se též liší dle úrovně výstavby.
  
 
[[File:trader.png|center]]
 
[[File:trader.png|center]]
  
  
They can be moved but not rotated. Most of the buildings can be sold.
+
Mohou být přesunovány, avšak ne otáčeny. Většina budov může být prodána.
You will need to connect the majority of the buildings to the Main Hall with streets, otherwise the construction won’t start and buildings won’t activate.
+
A převážnou většinu budov budete muset napojit na hlavní sídlo, jinak konstrukce nezapočne a budova nebude
 +
 
 +
 
  
 
=== Buildings Levels ===
 
=== Buildings Levels ===

Verze z 21. 5. 2015, 00:35

Budovy

Základní informace

Budovy jsou klíčem k úspěchu v této hře. Pro stavbu budov potřebujete otevřít nabídku výstavbu budov kliknutím příslušné tlačítko ve spodní liště.

Budovy jsou seřazeny do různých kategorií a vybírat si je můžete pomocí příslušných záložek. Budovy mají rozdílné velikosti, které se též liší dle úrovně výstavby.

Trader.png


Mohou být přesunovány, avšak ne otáčeny. Většina budov může být prodána. A převážnou většinu budov budete muset napojit na hlavní sídlo, jinak konstrukce nezapočne a budova nebude


Buildings Levels

Each building can be upgraded up to the 15th level. They will all begin as Basic Buildings, are upgraded to Advanced Buildings and will improve to Superior Buildings. The interval between Basic, Advanced and Superior Buildings varies from building to building and it is also different for each race. Research is required in order for a building to upgrade to the next class, and for each new class the building will also require more space.


Hint:Throughout the Wiki, you will be able to see the required building size per level for each type of building, on its building information table.


Buildings List

Buildings Overview
Mainhall overview.png

Main Hall

Worker-hut.png

Builders' Hut

Basic.png

Basic Buildings

Streets.png

Streets

Military.png

Military

Manufactories

Manufactories

Culture.png

Culture

Expansion.png

Expansions