Budovy: Porovnání verzí

Z Elvenar Wiki CZ
Jump to navigation
Bez shrnutí editace
Řádek 14: Řádek 14:
=== Buildings Levels ===
=== Úroveň budov ===
Each building can be upgraded up to the 15th level. They will all begin as Basic Buildings, are upgraded to Advanced Buildings and will improve to Superior Buildings. The interval between Basic, Advanced and Superior Buildings varies from building to building and it is also different for each race. Research is required in order for a building to upgrade to the next class, and for each new class the building will also require more space.
Každá z budov může být vylepšena až na 15. úroveň. Na začátku jsou všechny označeny jako budovy základní, posléze se z nich stávají budovy moderní, a nakonec jsou vylepšeny na budovy prvotřídní. Doba mezi základní, moderní a prvotřídní budovou se liší budovu od budovy a je taktéž odlišná pro každou rasu. Pro vylepšení budovy na novou úroveň k získání vyššího označení (tj. moderní nebo prvotřídní) je nutný výzkum a taky větší prostor pro rozšíření budovy.  
{|align="center" cellpadding="1" width="100%"
{|align="center" cellpadding="1" width="100%"
  |style="background-color:#af895f;|'''Hint:'''Throughout the Wiki, you will be able to see the required building size per level for each type of building, on its building information table.
  |style="background-color:#af895f;|'''Rada:'''Díky Wiki budete moci vidět požadovaný prostor pro stavbu budovy dle její úrovně pro každý typ budovy - a to na informační tabulce příslušné budovy.  
|}
|}


=== Buildings List ===
=== Buildings List ===

Verze z 21. 5. 2015, 00:50

Budovy

Základní informace

Budovy jsou klíčem k úspěchu v této hře. Pro jejich stavbu potřebujete otevřít nabídku výstavbu budov kliknutím příslušné tlačítko ve spodní liště.

Budovy jsou seřazeny do různých kategorií a vybírat si je můžete pomocí příslušných záložek. Budovy mají rozdílné velikosti, které se též liší dle úrovně výstavby.

Trader.png


Budovy mohou být přesunovány, avšak ne otáčeny. Většina z nich může být prodána. A převážnou většinu budov budete muset napojit na hlavní sídlo, jinak konstrukce nezapočne a dané budovy nebudou funkční.


Úroveň budov

Každá z budov může být vylepšena až na 15. úroveň. Na začátku jsou všechny označeny jako budovy základní, posléze se z nich stávají budovy moderní, a nakonec jsou vylepšeny na budovy prvotřídní. Doba mezi základní, moderní a prvotřídní budovou se liší budovu od budovy a je taktéž odlišná pro každou rasu. Pro vylepšení budovy na novou úroveň k získání vyššího označení (tj. moderní nebo prvotřídní) je nutný výzkum a taky větší prostor pro rozšíření budovy.


Rada:Díky Wiki budete moci vidět požadovaný prostor pro stavbu budovy dle její úrovně pro každý typ budovy - a to na informační tabulce příslušné budovy.

Buildings List

Buildings Overview
Mainhall overview.png

Main Hall

Worker-hut.png

Builders' Hut

Basic.png

Basic Buildings

Streets.png

Streets

Military.png

Military

Manufactories

Manufactories

Culture.png

Culture

Expansion.png

Expansions